YLVA THIM – SENIOR KONSULT & ARBETSPLATSSTRATEG

Arbetsplatsstrateg och förändringsledare som med passion utvecklar inkluderande arbetsplatser

Ylva Thim är arbetsplatsstrateg och teamledare för Workplace & Design på GoToWork – Part of Drees & Sommer. Hon är en hängiven och engagerad ledare och har en lång erfarenhet från IT-branschen och näringslivet. Hon har en gedigen bakgrund som förändringsledare, arbetsplatsstrateg och systemansvarig för bland annat Office 365-applikationer i agila organisationer. Hon har arbetat i stora organisationer med förändringar av arbetssätt och arbetsplats samt har specialistkunskap i det hybrida arbetssättet.

Ylvas erfarenhetsbank är minst sagt stor och bred. Hon har bland annat varit med i framtagande av nationella arbetsplatsstrategier, ansvarat för tvärfunktionella grupper med fokus på att fånga in nya behov i det hybrida arbetssättet, utvärderat enkäter och närvaromätningar.

Som förändringsledare och arbetsplatsstrateg möter Ylva många olika organisationer och människor, något hon uppskattar i sitt arbetsliv. Att få ta del av deras utmaningar och behov och tillsammans komma fram till en lösning driver henne framåt. Samtidigt är hon en teamledare som med passion ser till att alla i teamet förstår innebörden, målet och värdet i de olika projekten.

Ylva brinner för att skapa en attraktiv arbetsplats för alla – med ett helhetsperspektiv utifrån människan, tekniken och platsen. ”En arbetsplats ska vara för alla, oavsett om arbetet sker digitalt eller på ett fysiskt kontor ska inkludering av människors olika behov alltid vara prioriterade”, konstaterar hon. Men en arbetsplats ska även möta upp de olika behov verksamheten har, och enligt Ylva bör arbetsplatsen vara den mötesplats där alla medarbetare både är kulturbärare och medskapare av den attraktiva arbetsplatsen.

Ylva är en social och naturnära person som på sin lediga tid gärna spenderar så mycket tid utomhus som möjlig, oavsett årstid. Vinters pjäxor och fjällstuga byts på vårkanten ut till golfskor och tält.

Ylva Thim Senior konsult & arbetsplatsstrateg GoToWork

YLVA THIM –

Senior konsult & Arbetsplatsstrateg
+46 72 455 09 19
ylva.thim@dreso.com

Tillsammans designar vi ett hållbart arbetsliv!