GoToWork färg greenish med bubblor

RÅDGIVNINGVi ger kunskap och hjälp på vägen att utveckla er arbetsplats och era arbetssätt

Vårt team med strateger, förändringsledare och projektledare har lång och gedigen erfarenhet och kunskap inom arbetsplats och arbetssätt. Vi rådger och stöttar dig på vägen vare sig det gäller en stor eller liten förändring av arbetsplats eller ett arbetssätt. Tillsammans finner vi den bästa lösningen för er verksamhet.

Vi rådger och vägleder inom:

– ARBETSPLATSKONCEPT
– ARBETSSÄTT
– ARBETSPLATSSTRATEGI
– DIGITALT ARBETE

– ORGANISATORISK FÖRÄNDRING
– LOKAL & INREDNING
– HÅLLBARHET

Har ni anpassat ert arbetssätt efter er verksamhet och era medarbetare?

Har ni rätt storlek på ert kontor? Hur många skrivbordsplatser används eller står de tomma och kostar pengar? Vill era medarbetare arbeta mer flexibelt? Hur får man in personalen till kontoret? Hur får man hybridarbete att fungera? Hur bygger vi företagskultur på distans? Frågorna är många. Vi har lång erfarenhet inom arbetsplatsutveckling, arbetsplatsstrategi och flyttprojektledning samt kan det här med hållbart arbetsliv. Vi hjälper gärna till

Ingen verksamhet är den andra lik därför behöver arbetsplatser se olika ut. Men de bör alltid vara väl anpassade till verksamhet och medarbetare för att skapa en attraktiv arbetsplats och ett hållbart arbetsliv. Med rätt arbetssätt och ökad flexibilitet kan era medarbetare prestera högre; allt ifrån kreativitet och samarbete till fokusering och produktivitet. Ni skapar en arbetsplats som är attraktiv, mer välmående och produktiv. Det är win-win för alla. Ni vill väl vara en attraktiv arbetsgivare som har välmående medarbetare med rätt kompentens som dessutom är effektiva och produktiva?!

"41%

av dagens tjänstemän funderar att byta jobb om flexibilitet inte erbjuds

Microsoft (2021): The Work Trend Index

Arbetsplats – nya krav på ökad flexibilitet

Arbetsplatsen före och efter pandemin

Pandemin med start år 2020 gjorde att arbetslivet snabbt förändrades. Det som tidigare var det normala, att varje dag ta sig till ett gemensamt kontor, blev onormalt. De gemensamma kontoret flyttades ut till digitala mötesrum, hemmet blev det nya kontoret och distansarbete och hybridarbete blev det normala. För vissa fungerar det bra, för andra inte. Nya krav ställdes, som till exempel på självledarskap, digital teknik och strategier. När restriktionerna på grund av pandemin försvann valde några arbetsgivare att gå tillbaka till ”office first”, andra valde 100% distans medan den största gruppen befinner sig där emellan och försöker hitta de bästa lösningarna i det hybrida arbetslivet.

Flera arbetsgivare är redo att gå tillbaka till en ökad närvaro på kontoret, likt före pandemin, medan många medarbetare föredrar en mer hybrid arbetsplats.

Rådgivning Distansarbete Hybridarbete GoToWork

Distansarbete & hybridarbete – det nya normala

Distansarbete innebär att arbetet genomförs på annan plats än verksamhetens kontor.  Det kan vara hemifrån eller på en tredje plats så som en coworking-yta.

Hybridarbete innebär att medarbetaren väljer vart ifrån jobbet utförs, vilket kan växla från dag till dag. Medarbetaren varierar arbetsplats mellan distansarbete (platsobundet) och verksamhetens gemensamma kontor (platsbundet). Hybridarbete kan läggas upp på olika sätt med fasta kontorsdagar eller mer flexibilitet. Eftersom medarbetare arbetar från annan plats så kan skrivbordsplatser på verksamhetens ordinarie kontor ofta minskas.

Coworking – dela på ytorna

Dela arbetsplats och resurser för ökad hållbarhet. Hyr billigare kontorsytor i ett coworkingkoncept och utnyttja vissa faciliteter tillsammans. Eller använd kontorsplatser i coworkingytor på en tredje plats i variation till hemarbete och kontorsarbete.

Rådgivning Coworking GoToWork

Kontoret – det behövs mer än gott kaffe

"66%

anser att kontoret är viktigt eller avgörande för att skapa positiv företagskultur”

Castellum, Framtidens arbetsliv, 2022

”Varför ska jag komma in till kontoret när jag jobbar mer koncentrerat hemifrån?”. En fråga många kontorsmedarbetare har ställt sig efter pandemin. Vissa saknar den sociala kontakten och ser kontoret som en ny social hub. Andra saknar en ”riktigt” arbetsplats med stora skärmar och ergonomisk utrustning, vilket kontoret ger. Några ser kontoret som en plats för koncentration då familj och barn kan vara utmanande fokustjuvar hemma medan somliga har en tystare miljö hemma och föredrar fokusarbete där. Med andra ord, kontoret ska uppfylla många syften.

Efter pandemin så bör alla verksamheter analysera, se över och skapa sitt nya normala arbetsliv. Vissa vet vad de vill medan andra tvekar mellan olika lösningar. Ska kontoret vara en ny social hub för kreativitet och samarbete, eller gäller ”office first” i alla lägen? Och hur får vi in medarbetare till kontoret som hellre jobbar hemma? Ett gott kaffe är alltid en start, men det behövs mer än så.Vi rådger er gärna i era beslut om er framtida arbetsplats.

Arbetssätt som gynnar resultatet

Arbetssättet på en arbetsplats ska gynna mycket, allt ifrån samarbete och kreativitet till fokusering och produktion för att skapa goda resultat. Ledare behöver kunna leda både team och individer framåt i olika arbetssätt. Ingen arbetsplats eller verksamhet bör vara den andra lik. Därför förespråkar vi inte ett specifikt arbetssätt.

Hur vill ni arbeta? Vad för typ av arbetsplats och arbetssätt passar era medarbetare och er verksamhet bäst? Vare sig det är platsbaserat på ett klassiskt kontor, ett aktivitetsbaserat kontor eller distansarbete från annan plats så kan vi på GoToWork både rådge, analysera och implementera nya arbetssätt tillsammans med er. Listan på olika typer av arbetssätt är lång och nya innovativa lösningar dyker upp hela tiden. Här är två klassiska exempel på grundläggande arbetssätt som kan vara bra att känna till.

Rådgivning Aktivitetsbaserat arbetssätt GoToWork

Aktivitetsbaserat arbetssätt –  aktiviteten styr arbetet

När aktiviteten styr arbetsplatsen. ABW (activity based workplace) eller aktivitetsbaserat kontor är ett platsobundet kontor där arbetet utförs på den plats som passar bäst för aktiviteten som ska utföras. Ofta delas kontorsytorna in i olika zoner som hjälper och stödjer arbetet. Det kan till exempel vara tysta zoner för fokus och koncentration. Möteszoner för interagering och diskussioner. Kreativa zoner för samarbete och skapande. En aktivitetsbaserad arbetsplats fungerar för både ”office first” och hybridarbete.

Rådgivning Platsobundet arbetssätt GoToWork

Platsbundet arbetssätt – allt arbete utförs från samma plats

När platsen alltid är den samma. Medarbetarna har ett eget skrivbord där alla arbetsuppgifter genomförs, oavsett om aktiviteten kräver samarbete eller koncentration. Vid samma skrivbord utförs allt ifrån idéutveckling och småprat till avstämningar och eget arbete. Tillhörigheter som pennor, post-its, mappar, etc lämnas kvar vid skrivbordet. Kontoren kan se olika ut med allt ifrån öppna kontorslandskap till egna rum.

Vi är mer än bara rådgivning

GoToWork består av ett team med professionella projektledare, strateger, teamutvecklare och förändringsledare som med fördel finns med i hela er förändrings- process. Från nuläge till nyläge.

Tillsammans utforskar och analyserar vi vad ni behöver. Vi sätter strategier och mål för er förändring.

Analys & Strategi

Vi hjälper även till att implementera nya arbetssätt i er organisation och förändringsleder era team.

Förändring av arbetsplats

Vill du har rådgivning om hur du kan utveckla din arbetsplats?

Vi pratar gärna arbetsplats, arbetssätt och arbetsliv med dig. Kontakta oss så svarar vi dig inom kort.