GoToWork färg greenish med bubblor

RÅDGIVNING FRAMTIDENS ARBETSPLATS

Utveckla er arbetsplats & era arbetssätt för ett effektivare hybridarbete och ett hållbart arbetsliv

Vårt team med strateger, inredningsdesigner, förändringsledare och projektledare har lång och gedigen erfarenhet med samlad kunskap inom arbetsplats och arbetssätt, både gällande den fysiska och digitala arbetsmiljön. Vi vägleder, utbildar och stöttar verksamheter som står inför eller redan påbörjat en förändring av att förbättra arbetsplatsen och anpassa arbetssätten för ökat välmående och produktivitet.

Passar det aktivitetsbaserade kontoret er? Behöver ni bli bättre på att samarbeta digitalt och få till ett effektfullt hybridarbete? Tillsammans tar vi er till nästa nivå – bli en attraktiv arbetsgivare med välmående kollegor och ökad produktivitet!

Professionell rådgivning & utbildning inom arbetsplatsutveckling

– ARBETSPLATSKONCEPT
– ARBETSSÄTT
– ARBETSPLATSSTRATEGI
– DIGITALT ARBETE

– ORGANISATORISK FÖRÄNDRING
– LOKAL & INREDNING
– HÅLLBARHET

Anpassa era arbetssätt efter verksamhets behov och medarbetarnas krav

Har ni rätt storlek på ert kontor? Står skrivbordsplatser tomma och kostar pengar? Hur får man medarbetarna till kontoret? Hur kan det digitala samarbetet fungera bättre? Hur bygger vi företagskultur på distans? …. Frågorna är många och ja, svaren är inte alltid så enkla. Vi har lång erfarenhet inom arbetsplatsutveckling, arbetsplatsstrategi, inredningsarkitektur och flyttprojektledning och brinner för att skapa ett hållbart arbetsliv. Med insamlad data kan vi mäta, analysera och sätta strategier och implementera förändringarna tillsammans med er. Vi utbildar och vägleder samt genomför projekt inom arbetsplatsförändringar från början till slut.

Ingen verksamhet är den andra lik därför behöver arbetsplatser se olika ut. Men de bör alltid vara väl anpassade till verksamhet och medarbetare för att skapa en attraktiv och funktionell arbetsplats för ett hållbart arbetsliv. Med rätt arbetssätt och ökad flexibilitet kan era medarbetare prestera bättre; allt ifrån kreativitet och samarbete till fokusering och produktivitet. Tillsammans skapar vi en arbetsplats som är attraktiv, mer välmående och produktiv. 

LÄS MER OM ANALYS & STRATEGI

"41%

av dagens tjänstemän funderar att byta jobb om flexibilitet inte erbjuds

Microsoft (2021): The Work Trend Index

Nya krav på ökad flexibilitet på arbetsplatsen

Arbetsplatsens förändringar före och efter pandemin – framtidens arbetsplats

Dra i pilen för att se hur kurvan för kontorsarbete och distansarbete ändrades radikalt efter pandemin med start år 2020.

Pandemin med start år 2020 gjorde att arbetslivet snabbt förändrades. Det som tidigare var det normala, att varje dag ta sig till ett gemensamt kontor, blev onormalt. De gemensamma kontoret flyttades ut till digitala mötesrum, hemmet blev det nya kontoret och distansarbete och hybridarbete blev det normala. För vissa fungerar det bra, för andra inte. Nya krav ställdes, som till exempel på självledarskap, digital teknik och strategier. När restriktionerna på grund av pandemin försvann valde några arbetsgivare att gå tillbaka till ”office first”, andra valde 100% distans medan den största gruppen befinner sig där emellan och försöker hitta de bästa lösningarna i det hybrida arbetslivet.

Flera arbetsgivare är redo att gå tillbaka till en ökad närvaro på kontoret, likt före pandemin, medan många medarbetare föredrar en mer hybrid arbetsplats.

Vad är hybridarbete och vad innebär coworking?

Distansarbete & hybridarbete – det nya normala arbetslivet

Distansarbete innebär att arbetet genomförs på annan plats än verksamhetens kontor.  Det kan vara hemifrån eller på en tredje plats så som en coworking-yta.

Hybridarbete innebär att medarbetaren väljer vart ifrån jobbet utförs, vilket kan växla från dag till dag. Medarbetaren varierar arbetsplats mellan distansarbete (platsobundet) och verksamhetens gemensamma kontor (platsbundet). Hybridarbete kan läggas upp på olika sätt med fasta kontorsdagar eller mer flexibilitet. Eftersom medarbetare arbetar från annan plats så kan skrivbordsplatser på verksamhetens ordinarie kontor ofta minskas.  Använder ni ordet ”hybridarbete” och menar att ni genomför möten digitalt? Det är inte att hybridarbeta – det är bara att använda ett digitalt verktyg. Effektfullt hybridarbete innebär ett nytt sätt att arbeta på. Vi kan hjälpa er att komma igång!

LÄS MER OM EFFEKTFULLT HYBRIDARBETE

Dela arbetsytor genom coworking – för cirkulär ekonomi och ökad hållbarhet

Det blir allt vanligare med coworkingkontor och fler fastighetsägare öppnar upp coworkingytor. Att arbeta på ett coworkingkontor innebär att man delar arbetsplats, faciliteter och resurser med andra aktörer i samma byggnad, för att mer effektivt utnyttja resurser tillsammans för en ökad hållbarhet och minskade kostnader. Coworking existerar i olika nivåer för att passa företags olika önskemål och krav; allt ifrån en enkel arbetsplats till egna kontor, bemannad reception och frukostservering. Coworkingytor är även ett utmärkt alternativ för att arbeta på en tredje plats, i variation till hemarbete och kontorsarbete.

Coworkingkontor är ett bra alternativ men passar inte alla. Vi kan ge goda råd och dela erfarenheter från hur det är att arbeta på ett coworkingkontor för att tillsammans finna bästa kontorslösningen för er!

COWORKING – SÅ HÄR ARBETAR VI

LÄS ARTIKEL: ”COWORKING – DET NYA KONTORET?”

Rådgivning Coworking GoToWork

Det behövs mer än gott kaffe på kontoret

"66%

anser att kontoret är viktigt eller avgörande för att skapa positiv företagskultur”

Castellum, Framtidens arbetsliv, 2022

”Varför ska jag komma in till kontoret när jag jobbar mer koncentrerat hemifrån?”. En fråga många kontorsmedarbetare har ställt sig efter pandemin. Vissa saknar den sociala kontakten och ser kontoret som en ny social hub. Andra saknar en ”riktigt” arbetsplats med stora skärmar och ergonomisk utrustning, vilket kontoret ger. Några ser kontoret som en plats för koncentration då familj och barn kan vara utmanande fokustjuvar hemma medan somliga har en tystare miljö hemma och föredrar fokusarbete där. Med andra ord, kontoret ska uppfylla många syften.

Efter pandemin så bör alla verksamheter analysera, se över och skapa sitt nya normala arbetsliv. Vissa vet vad de vill medan andra tvekar mellan olika lösningar. Ska kontoret vara en ny social hub för kreativitet och samarbete, eller gäller ”office first” i alla lägen? Och hur får vi in medarbetare till kontoret som hellre jobbar hemma? Ett gott kaffe är alltid en start, men det behövs mer än så.Vi rådger er gärna i era beslut om er framtida arbetsplats.

Hållbara arbetssätt som gynnar resultatet

Arbetssättet på en arbetsplats ska gynna mycket, allt ifrån samarbete och kreativitet till fokusering och produktion för att skapa goda resultat. Ledare behöver kunna leda både team och individer framåt i olika arbetssätt. Ingen arbetsplats eller verksamhet bör vara den andra lik. Därför förespråkar vi inte ett specifikt arbetssätt.

Hur vill ni arbeta? Vad för typ av arbetsplats och arbetssätt passar era medarbetare och er verksamhet bäst? Vare sig det är platsbaserat på ett klassiskt kontor, ett aktivitetsbaserat kontor eller distansarbete från annan plats så kan vi på GoToWork både rådge, analysera och implementera nya arbetssätt tillsammans med er. Listan på olika typer av arbetssätt är lång och nya innovativa lösningar dyker upp hela tiden. Här är två klassiska exempel på grundläggande arbetssätt som kan vara bra att känna till.

Rådgivning Aktivitetsbaserat arbetssätt GoToWork

Aktivitetsbaserat arbetssätt –  aktiviteten styr arbetet

När aktiviteten styr arbetsplatsen. ABW (activity based workplace) eller aktivitetsbaserat kontor är ett platsobundet kontor där arbetet utförs på den plats som passar bäst för aktiviteten som ska utföras. Ofta delas kontorsytorna in i olika zoner som hjälper och stödjer arbetet. Det kan till exempel vara tysta zoner för fokus och koncentration. Möteszoner för interagering och diskussioner. Kreativa zoner för samarbete och skapande. En aktivitetsbaserad arbetsplats fungerar för både ”office first” och hybridarbete.

Rådgivning Platsobundet arbetssätt GoToWork

Platsbundet arbetssätt – allt arbete utförs från samma plats

När platsen alltid är den samma. Medarbetarna har ett eget skrivbord där alla arbetsuppgifter genomförs, oavsett om aktiviteten kräver samarbete eller koncentration. Vid samma skrivbord utförs allt ifrån idéutveckling och småprat till avstämningar och eget arbete. Tillhörigheter som pennor, post-its, mappar, etc lämnas kvar vid skrivbordet. Kontoren kan se olika ut med allt ifrån öppna kontorslandskap till egna rum.

Mer än bara rådgivning – din partner för utveckling & arbetsplatsförändring

GoToWork består av ett team med professionella projektledare, strateger, teamutvecklare och förändringsledare som med fördel finns med i hela er förändrings- process. Från nuläge till nyläge.

Tillsammans utforskar och analyserar vi vad ni behöver. Vi sätter strategier och mål för er förändring.

Analys & Strategi

Vi hjälper även till att implementera nya arbetssätt i er organisation och förändringsleder era team.

Förändring av arbetsplats

Få professionell rådgivning om hur du kan optimera & utveckla din arbetsplats

Vi pratar gärna arbetsplats, arbetssätt och arbetsliv med dig. Kontakta oss så svarar vi dig inom kort.