GoToWork färg greenish med bubblor

ORGANISATION & LEDARSKAP

Utveckla er arbetsplats och förändra era arbetssätt med ett lyckat resultat

Vi vet att förbereda och implementera ett ändrat arbetssätt kräver ett väl utformat förändringsprogram. Kommunikation och förändringsledning är något vi på GoToWork har spetskompetens inom genom utbildade och certifierade förändringsledare. Vi finns med som ett tryggt stöd under er resa med de delar ni har behov utav.

KONTAKTA OSS

"55%

av alla förändringsprojekt når sina mål på kort sikt.

På lång sikt är motsvarande siffra endast 

25%.

Nyckeln till att lyckas är kommunikation och aktiv förändringsledning.

Tower Watson, Change & Communication ROI Survey, 2013

Är hela er organisation med på samma resa mot samma mål?

En förändring är ingen lätt process. Många vill ha förändring men få älskar att genomföra den. Att förändra en fysisk plats är en sak, att få med människor i samma förändring är en annan. Att dessutom få med alla människor mot samma mål är ytterligare en utmaning.

Att ändra en arbetsplats utan att få med sig människorna som jobbar på den kan få både den snyggaste och modernaste arbetsplatsen att fallera. En förändring av arbetsplats innebär även en förändring för medarbetarna, och båda behöver samverka för att resultatet ska bli positivt.

Förändringsledning – få med alla medarbetare på samma resa med ett positivt resultat

Kommunikation och förändringsledning är något vi på GoToWork har spetskompetens inom. Hos oss finns enbart utbildade och certifierade förändringsledare.

Vi kan rådge, stötta och utbilda er inom arbetsplatsförändring för:

  • chefer och ledare
  • medarbetare
  • ledningsarbete 

Vi utbildar även i självledarskap. Något som är extra viktigt i hybrida arbetssätt och flexibla arbetsmiljöer.

Teamutveckling – skapa starkare och välpresterande team

Vad gör man om teamet/teamen inte fungerar eller inte är tillräckligt produktiva? Vet ni effektiviteten på era team och vad kan ni göra att förbättra den? Att ett arbetsteam är väl fungerande är viktigt för hela verksamheten. Vi kan mäta era teams effektivitet och produktivitet samt ta er från nuläge till önskad position för mer produktiva team.

Vi har välutbildade teamutvecklare och är certifierade att arbeta med olika modeller och metoder.

  • Främst använder vi grupputvecklingsmodellen IMGD (integrated model of group development). Modellen hjälper till att förstå de faser som grupper genomgår och vad ledare kan göra för att stötta teamet i sin utveckling. Modellen togs fram av Susan Wheelan och bygger på en sammanställning av flera tidigare modeller och forskning om gruppers utveckling. 
  • Vi är certifierade inom mätverktyget GDQ. GDQ-enkäten är en forskningsbaserad enkät som används för att kartlägga ett teams utvecklingsstadium, styrkor och områden för utveckling. 
  • Vi har även licens för plattformen Skillnad och är certifierade för verktyget Teambook.  
Organisation Ledarskap Organisationsutveckling GoToWork

Organisationsutveckling – hur stöttande är organisationen i en förändring

De flesta team ingår i en organisatorisk kontext som många gånger har en avgörande påverkan på teamens insatser. För att vara effektiva behöver team ha rätt förutsättningar från organisationen.

Vi genomför informationsinsamling och kartlägger vilket stöd ett team har inom organisationen. Vi analyserar och utvärderar teams styrkor, utvecklingsområden samt förutsättningar. Resultaten redovisas på gruppnivå och underlaget kan även användas för att planera åtgärdsinsatser.

Har ni organisatoriskt stöd?
Organisation Ledarskap Kommunikation GoToWork

Kommunikation - nyckeln till en lyckad förändring

Har ni svårt att nå ut med det budskap ni vill förmedla till era medarbetare?

Kommunikation är A och O i en förändringsprocess. Vi kan hjälpa er med både extern och intern kommunikation, kommunikationsplan och innehåll. Vi har utbildade medarbetare inom journalistik och kommunikation samt experter inom förändringsprocess.

Organisation Ledarskap UUA GoToWork

UUA - universell utformning av arbetsplatser

Samtliga våra medarbetare är utbildade inom UUA (universell utformning av arbetsplatser) och vi arbetar alltid efter deras riktlinjer. UUA är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla. UUA tar ett helhetsgrepp på arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning vilket bidrar till en plats där människor och organisationer kan nå sin fulla potential. UUA bygger på en helhetssyn som går längre än traditionell handikappanpassning eller enskilda integrationsåtgärder.

Vi kan hjälpa er att utveckla en arbetsplats för alla. UUA är en del av att skapa ett hållbart arbetsliv. Lösningar som funkar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat. När alla får plats blir arbetsmiljön bättre och både medarbetare och verksamheter utvecklas.

Vill du utveckla ditt team eller organisation?

Vi pratar gärna arbetsplats, arbetssätt och arbetsliv med dig. Kontakta oss så svarar vi dig inom kort.