GoToWork färg greenish med bubblor

FÖRELÄSNING

En kunskapsboost om hållbara arbetsliv

Våra föreläsningar är alltid baserade på nyutkommen data, aktuell forsning och lång erfarenhet. De ger inspiration och ökar förståelsen samt skapar insikt och engagemang.

En föreläsning kan genomföras på plats, vara hybrid eller helt digital. Den kan vara en ren föreläsning eller interaktiv och integreras med workshops där deltagarna är med mer aktivt i processen.

KONTAKTA OSS

Behöver du inspiration och ny kunskap om framtidens hållbara arbetsplats?

Föreläsning Hjärnsmart arbetsliv GoToWork

Hjärnsmart arbetsliv – hälsa & välmående i arbetslivet

Vårt samhälle har förändrats radikalt under de senare decennierna men som människa är vi i stort sett densamma som för tusen år sedan, inte minst vår hjärna.

Föreläsningen ger insikter om hur vår hjärna är inställd på överlevnad, men hur vi med en praktisk lathund som grund kan göra små justeringar där vi skapar utrymme för fokus, koncentration och återhämtning för att kunna arbeta hållbart och hjärnsmart.

Föreläsning Arbetssätt i det nya normala GoToWork

Arbetssätt i det nya normala

Vi arbetar mer på distans och har en större flexibilitet vid val av arbetsplats. Den kan medföra en ökad produktivitet men också utmaningar som till exempel att förstå vad kollegorna gör, var de befinner sig och veta vem som kan vad.

Föreläsningen syftar till att ge en översikt av nuläge, praktiska tips, digitala verktyg tillsammans med deltagarnas tankar kring behov och förslag på lösningar.

Föreläsning Det relationsbaserade kontoret GoToWork

 Det relationsbaserade kontoret

En spaning om arbetsplatsen roll. Hur kan företagsledningens önskemål om återgång till den fysiska arbetsplatsen möta medarbetarnas krav på större flexibilitet och autonomi?

Föreläsningen tar upp hur vi kan skapa en dynamisk arbetsplats som attraherar och ger mening att komma in till jobbet, som inte enbart har med våra arbetsuppgifter att göra. Individuella behöv ska samsas med teamets och företagets bästa.

Föreläsning Ledarskap i hybridarbete GoToWork

Ledarskap i hybridarbete

Förändrade arbetssätt ställer större krav på ledare och på medarbetare. Hur påverkas egentligen ledarskapet kopplat till distansarbete?

 

Föreläsningen ger en ökad förståelse kring självledarskap, tillit och förändrade arbetssätt samt till digitaliseringens påverkan. Den ger inspiration, kunskap och tips på vad man behöver tänka på för att matcha framtida förväntningar.

Föreläsning Leda & Samarbeta GoToWork

Att leda och samarbeta i aktivitetsbaserat arbetssätt samt på distans

Så fort en organisation förändras, byter arbetssätt eller arbetar mer på distans uppstår utmaningar i att leda, samordna och engagera medarbetarna.

Föreläsningen lyfter fram konkreta exempel på dagliga och veckobaserade rutiner och visar hur samarbetsverktyg kan underlätta.

Föreläsning Trendspaning framtidens arbetsplatser GoToWork

 Trendspaning — framtidens arbetsplatser

Bo på kontoret, skogsretreat på takterassen och receptionen är en replokal…

Framtidens arbetsplats är redan här där många företag har tagit steget att erbjuda medarbetarna en ny arbetsmiljö med människan i fokus där parametrar som välmående, hållbarhet och social delaktighet skapar engagemang och lönsamhet. Föreläsningen ger en inblick i vad som förväntas av framtidens arbetsplatser.

Vill du lära dig mer?

Vi är gärna ute och föreläser, för stora och små grupper, på plats eller distans. Kontakta oss så kan vi även skräddarsy en föreläsning, just för dig och ditt behov. Kontakta oss så svarar vi dig inom kort.