GoToWork färg greenish med bubblor

FÖRELÄSNING & WORKSHOP

Få en kunskapsboost & ta gemensamma beslut

Kom igång med er förändring mot en hållbar arbetsplats. En inspirarande föreläsning och en interaktiv workshop, separat eller i kombination, är en bra start för att komma igång.

Vårt utbud av föreläsningar

Våra föreläsningar är alltid baserade på nyutkommen data, aktuell forsning och lång erfarenhet. De ger inspiration och ökar förståelsen samt skapar insikt och engagemang.

En föreläsning kan genomföras på plats, vara hybrid eller helt digital. Den kan vara en ren föreläsning eller interaktiv och integreras med workshops där deltagarna är med mer aktivt i processen.

Hjärnsmart arbete

Vårt samhälle har förändrats radikalt under de senare decennierna men som människa är vi i stort sett densamma som för tusen år sedan, inte minst vår hjärna.

Föreläsningen ger insikter om hur vår hjärna är inställd på överlevnad, men hur vi med en praktisk lathund som grund kan göra små justeringar där vi skapar utrymme för fokus, koncentration och återhämtning för att kunna arbeta hållbart och hjärnsmart.

LÄS MER

Never normal

Ta del av samtida forskning och nyare studier som visar hur ett aktivitetsbaserat kontorsarbete i kombination med det digitala arbetslivet ger fördelar för både individen och organisationen. Samtidigt som du får insikt i vilka beteendeförändringar som krävs för att skapa faktisk förändring.

LÄS MER

NeuroWork

Skapa ett hållbart arbetsliv med neurodesign. Hjärnan är vårt viktigaste organ som formar tankar, väcker känslor och är helt avgörande för hur vi mår och presterar. Med rätt miljö omkring oss kan vi påverka vårt välmående och vår förmåga att arbeta hållbart. I denna tänkvärda föreläsning beskrivs vad som händer när hjärna, kropp och biologi möter inredning, arkitektur och design. 

LÄS MER

Föreläsning_ Never normal_ GoToWork

Arbetssätt i det nya arbetslivet

Vi arbetar mer på distans och har en större flexibilitet vid val av arbetsplats. Den kan medföra en ökad produktivitet men också utmaningar som till exempel att förstå vad kollegorna gör, var de befinner sig och veta vem som kan vad.

Föreläsningen syftar till att ge en översikt av nuläge, praktiska tips, digitala verktyg tillsammans med deltagarnas tankar kring behov och förslag på lösningar.

Föreläsning_ Det realtionsbaserade kontoret_ GoToWork

Det relationsbaserade kontoret

En spaning om arbetsplatsen roll. Hur kan företagsledningens önskemål om återgång till den fysiska arbetsplatsen möta medarbetarnas krav på större flexibilitet och autonomi?

Föreläsningen tar upp hur vi kan skapa en dynamisk arbetsplats som attraherar och ger mening att komma in till jobbet, som inte enbart har med våra arbetsuppgifter att göra. Individuella behov ska samsas med teamets och företagets bästa.

Föreläsning Ledarskap i hybridarbete GoToWork

Ledarskap i hybridarbete

Förändrade arbetssätt ställer större krav på ledare och på medarbetare. Hur påverkas egentligen ledarskapet kopplat till distansarbete?

Föreläsningen ger en ökad förståelse kring självledarskap, tillit och förändrade arbetssätt samt till digitaliseringens påverkan. Den ger inspiration, kunskap och tips på vad man behöver tänka på för att matcha framtida förväntningar.

Föreläsning Leda & Samarbeta GoToWork

Att leda och samarbeta i aktivitetsbaserade arbetsmiljöer – fysiskt & digitalt

Så fort en organisation förändras, byter arbetssätt eller arbetar mer på distans uppstår utmaningar i att leda, samordna och engagera medarbetarna.

Föreläsningen lyfter fram konkreta exempel på dagliga och veckobaserade rutiner och visar hur samarbetsverktyg kan underlätta.

Föreläsning Trendspaning framtidens arbetsplatser GoToWork

Trendspaning — framtidens arbetsplatser

Bo på kontoret, skogsretreat på takterassen och receptionen är en replokal…

Framtidens arbetsplats är redan här där många företag har tagit steget att erbjuda medarbetarna en ny arbetsmiljö med människan i fokus där parametrar som välmående, hållbarhet och social delaktighet skapar engagemang och lönsamhet. Föreläsningen ger en inblick i vad som förväntas av framtidens arbetsplatser.

Vårt utbud av workshops

Våra workshops är alltid ledda av utbildade facilitatorer som ser till att arbetsgruppen når ett resultat. Workshops är perfekta när nya lösningar eller kunskap behöver förankras, utmaningar identifieras och gemensamma mål sättas. Genom interaktiva workshops ser vår facilitator till att gruppen kommer framåt i sitt arbete och tillsammans når samsyn på begrepp, identifierar problem och finner lösningar samt att strategier, mål och handlingsplaner fastställs. Olika workshops är perfekta verktyg i ett förändringsarbete, för att öka effektivisering och få mer välmående organisationer.

En workshop kan genomföras på plats, vara hybrid eller helt digital. Den kan vara en ren workshop eller att den integreras med en föreläsning där deltagarna får mer insikt och förståelse runt ett specifikt ämne.

Gemensam målbild

En workshop för ledningsgrupper eller andra beslutsfattande forum inom näringsliv, organisationer och företag av alla storlekar som vill skapa samsyn kring företagets inriktning samt leder till framtagandet av ett gemensamt mål.

Få en kortare omvärldsbevakning, låt er guidas genom olika steg för att slutligen nå en övergripande samsyn kring det förhållningssätt ni vill kommunicera i er organisation.

LÄS MER

Sätt era spelregler

Spelregler är självklara för vissa organisationer och saknas helt hos andra. Satta spelregler som alla är överens om är en viktig grund för en väl fungerande arbetsplats.

Vi vägleder er genom processen att finna era spelregler. Ni identifierar, enas och formulerar det första utkastet till er spelplan – er arbetsplats. 

LÄS MER

Omstart för ABW-kontoret

Har ni ett aktivitetsbaserat kontor (ABW) men tappat konceptet och arbetar inte effektivt i er arbetsmiljö?

Ta en omstart av ert aktivitetsbaserade kontor få en nystart så arbetssätten och arbetsmiljön matchar varandra.

LÄS MER

Vill du lära dig mer?

Vi genomför ofta föreläsningar och workshops för både stora och små företag, organisationer och grupper, på plats eller distans. Vi kan även skräddarsy innehållet för er organisation och era teams behov. Kontakta oss så svarar vi dig inom kort.