GoToWork färg greenish med bubblor

ARBETSPLATSFÖRÄNDRING

Flyttprojekt, lokalanpassning och inredning

Skalar ni upp eller ner ert kontor, letar ni nya kontorslokaler, behöver ni någon som styr upp ert flyttprojektet eller funderar ni över inredning till en välmående arbetsplats? Vi finns här och vägleder, projektleder och stöttar er i arbetsplatsförändring.

Saknar ni en trygg, kunnig och drivande projektledare som lyssnar på era behov?

Projektledning – certifierade projektledadare & förändringsledare

Vi har projektledare och förändringsledare med olika inriktningar som ser till att er arbetsplats utvecklas till det ni önskar och det ni har behov utav. Vi följer er förändringsresa från början till slut eller hoppar in i projektet när ni behöver en hjälpande hand.

Vårt team med diplomerade projektledare, förändringsledare och UUA-coacher har specialistkunskap inom människa – teknik – plats för att kunna bistå med det ni behöver.

Söker ni nya lokaler eller behöver ny inredning?

Inredning – för en attraktiv och produktiv arbetsmiljö

Inredning – för en attraktiv och produktiv arbetsmiljö

Arbetsmiljöns utformning påverkar i hög grad produktiviteten. En bra och attraktiv arbetsmiljö är anpassad efter verksamhetens behov och arbetssätt, samt främjar samverkan, kreativitet och fokuserat arbete. Vi kan hjälpa er med behovsanalys, flöden och samband samt kostnadskalkyler för inredning.

Tillsammans tar vi fram inredningskoncept bestående av skisser och ritningsunderlag för projektering av er nya inredning.

Ett inredningskoncept kan till exempel innehålla kulör och materialval, möbelförslag, miljöbelysning samt specialritad inrednings så som receptionsdiskar och kaffestationer.

Arbetsplatsförändring Lokalsök GoToWork

 Lokalsök – finn rätt lokal och skapa er attraktiva arbetsplats

Behöver ni hitta en ny kontorslokal och/eller kartlägga era lokalbehov? Vi levererar strategisk och operativ rådgivning inom hyresgästrådgivning och lokalförsörjning. Vi letar lokal, presenterar aktuella förslag och ger rekommendationer inför ert val av ny lokal. Vi kan även arrangera lokalvisningar och bistå med granskning av fastighetsägarnas förslag till hyresavtal och förhandling av villkoren. 

Vi ser till att er tidplan och budget hålls och vårt mål är att ni ska få en attraktiv arbetsplats som stödjer eran verksamhet och stärker ert varumärke.

Vi kan bistå hyresgäster med underlag vid kontraktskrivning, till exempel skisser för planlayout och möblering. Vi kan bistå fastighetsägare med olika varianter av säljmaterial som till exempel hyresgästanpassningar med relevanta nyckeltal, samt kulör och materialval.

Lokalprogram – när lokalen behöver anpassas till verksamheten

Har ni en kontorslokal som inte är optimal för ert arbetssätt? Vi hjälper er med ett lokalprogram.

Ett lokalprogram är en sammanställning av verksamhetens behov och består av de tekniska och funktionella krav för utformning och användning av er lokal.

Läs mer om Lokalprogram
Arbetsplatsförändring Flyttprojekt GoToWork

 Flyttprojekt – nystart utan problem

Ska ditt företag flytta till nya lokaler? Vad roligt! Men vi vet vilka utmaningar det innebär. Därför ser vi till att du får en smidig inflytt utan att det stör er drift.

Vi har erfarna projektledare som hjälper er med hela flyttprocessen – från planering och packning till montering och inflytt. Vi håller i budget och tidsplan. Vi kan även hjälpa till med lokalsök och hyresgästanpassning.

Arbetsplatsförändring Instruktionsfilm GoToWork

Instruktionsfilm – ett verktyg som förtydligar information

Har ni svårigheter med att förklara ett nytt arbetssätt eller når inte fram med viss information? Film är ett utmärkt hjälpmedel för att visualisera nya miljöer och tydliggöra kommunikation och information.

En övergång från ett kontorslandskap till aktivitetsbaserat arbete innebär exempelvis en stor förändring för medarbetarna. För att förenkla, förtydliga och göra övergången lättare för alla medarbetare är en informativ instruktionsvideo som med text och bild tydligt visar och informerar ett utmärkt verktyg. Instruktionsfilmer kan lätt delas till mottagare och visas i olika kanaler med varierad längd och innehåll. Genom att utbilda och ge kunskap till alla blir en förändringsresa lättare och resultatet positivt.

Vill du utveckla din arbetsplats?

Vi pratar gärna arbetsplats, arbetssätt och arbetsliv med dig. Kontakta oss så svarar vi dig inom kort.