GoToWork färg greenish med bubblor

ARBETSPLATSFÖRÄNDRING

Flyttprojekt, lokalanpassning och inredning

Skalar ni upp eller ner ert kontor, letar ny nya kontorslokaler, behöver någon som styr upp ert flytt projektet eller funderar ni över inredning till en välmående arbetsplats? Vi finns här och vägleder, projektleder och stöttar er i i arbetsplatsförändring.

Saknar ni en trygg, kunnig och drivande projektledare som lyssnar på era behov?

Projektledning – certifierade projektledadare & förändringsledare

Vi har projektledare och förändringsledare med olika inriktningar som ser till att er arbetsplats utvecklas till det ni önskar och det ni har behov utav. Vi följer er förändringsresa från början till slut eller hoppar in i projektet när ni behöver en hjälpande hand.

Vårt team med diplomerade projektledare, förändringsledare och UUA-coacher har specialistkunskap inom människa – teknik – plats för att kunna bistå med det ni behöver.

Söker ni nya lokaler eller behöver ny inredning?

Arbetsplatsförändring Lokalsök GoToWork

 Lokalsök – finn rätt lokal och skapa er attraktiva arbetsplats

Behöver ni hitta en ny kontorslokal och/eller kartlägga era lokalbehov? Vi levererar strategisk och operativ rådgivning inom hyresgästrådgivning och lokalförsörjning. Vi letar lokal, presenterar aktuella förslag och ger rekommendationer inför ert val av ny lokal. Vi kan även arrangera lokalvisningar och bistå med granskning av fastighetsägarnas förslag till hyresavtal och förhandling av villkoren. 

Vi ser till att er tidplan och budget hålls och vårt mål är att ni ska få en attraktiv arbetsplats som stödjer eran verksamhet och stärker ert varumärke.

Lokalprogram – när lokalen behöver anpassas till verksamheten

Har ni en kontorslokal som inte känns helt optimalt då den den inte är utformad och anpassad efter hur ni jobbar och er verksamhet?

Ett lokalprogram är en sammantagen beskrivning av verksamhetens behov av funktioner och de krav som ställs på en lokal. Den innehåller bland annat:

  • lokalförfrågan – övergripande beskrivning av lokalbehov
  • lokalprogram – en komplett beskrivning av verksamhetens lokalbehov
  • tekniskt program – verksamhetens krav på teknik. 

I ett lokalprogram levererar vi en tydlig sammanfattning och ett innehållsrik rapport/program.

Läs mer om Lokalprogram
Inredning – för en attraktiv och produktiv arbetsmiljö

 Inredning – för en attraktiv och produktiv arbetsmiljö

Arbetsmiljön påverkar i hög grad produktiviteten. En god och hållbar arbetsmiljö främjar samarbete och kreativitet så väl som digitala möten och arbetsmoment som kräver fokus och koncentration. Har ni en attraktiv arbetsmiljö som gynnar era arbetssätt?

Tillsammans skapar vi en projektplan med tydligt syfte och mål. Vi genomför inventering av befintliga möbler, återbruksplan och underlag för inköp av ny och/eller begagnad inredning. Vi ger inspiration samt förslag på möblering och belysning. Vi vågar tänka nytt och tänka om.

Arbetsplatsförändring Flyttprojekt GoToWork

 Flyttprojekt – nystart utan problem

Ska ditt företag flytta till nya lokaler? Vad roligt! Men vi vet vilka utmaningar det innebär. Därför ser vi till att du får en smidig inflytt utan att det stör er drift.

Vi har erfarna projektledare som hjälper er med hela flyttprocessen – från planering och packning till montering och inflytt. Vi håller i budget och tidsplan. Vi kan även hjälpa till med lokalsök och hyresgästanpassning.

Arbetsplatsförändring Instruktionsfilm GoToWork

Instruktionsfilm – ett verktyg som förtydligar information

Har ni svårigheter med att förklara ett nytt arbetssätt eller når inte fram med viss information? Film är ett utmärkt hjälpmedel för att visualisera nya miljöer och tydliggöra kommunikation och information.

En övergång från ett kontorslandskap till aktivitetsbaserat arbete innebär exempelvis en stor förändring för medarbetarna. För att förenkla, förtydliga och göra övergången lättare för alla medarbetare är en informativ instruktionsvideo som med text och bild tydligt visar och informerar ett utmärkt verktyg. Instruktionsfilmer kan lätt delas till mottagare och visas i olika kanaler med varierad längd och innehåll. Genom att utbilda och ge kunskap till alla blir en förändringsresa lättare och resultatet positivt.

Vill du utveckla din arbetsplats?

Vi pratar gärna arbetsplats, arbetssätt och arbetsliv med dig. Kontakta oss så svarar vi dig inom kort.