GoToWork färg greenish med bubblor

ANLAYS & STRATEGI

Analysera ert nuläget – utveckla koncept & strategier anpassade till er arbetsplats efter era unika behov

Efter pandemin har arbetslivet förändrats. Vi har blivit mer digitala och distansarbete har blivit en vana. Det ställer nya krav på våra arbetsplatser. Är ert kontor anpassat efter hur ni faktiskt arbetar?

Dags för en arbetsplatsanalys?

För oss på GoToWork står medarbetaren (människan) tillsammans med plats och teknik i centrum i skapandet av ett hållbart arbetsliv. Det är mycket viktigt att utveckla en positiv medarbetarupplevelse, så att verksamhet blir hållbar över tid. Det gör vi genom att tillsammans med er ta fram er målbild samt utforska var ni befinner er i nuläget. Sedan sätter vi gemensamt strategier som får er att komma i ända in mål. Vi guidar, rådger och hjälper er från ert nuläge till ert nya hållbara nyläge.

Arbetsplatsbarometern – en analys av ert nuläge

Med arbetsplatsbarometern gör ni en effektiv arbetsplatsanalys som ger en tydlig bild av hur läget i er organisation ser ut nu. Ni får en checklista över hur kontoret nyttjas, vad som fungerar och vilka svårigheter som finns. Utifrån den kommer våra experter med konkreta förslag och strategier på hur er arbetsplats kan utvecklas.

Mer om Arbetsplatsbarometern

Leesman ® – mät medarbetarupplevelsen

Leesman är världsledande inom arbetsplatsundersökningar och mäter dagligen medarbetarupplevelsen av arbetsplatsen. Använd Leesmans verktyg tillsammans med oss på GoToWork så får du redan på er organisations nuläge och vad ni behöver för för att skapa ert nyläge. Leesman Index används av branschledare runt om i världen för att mäta, jämföra och förbättra upplevelsen hos sina anställda. I mars 2020 lanserade Leesman nya verktyg som också kan utvärdera upplevelsen hos anställda som arbetar hemifrån. Leesman sitter idag på den största jämförelsedatabasen i sitt slag gällande arbetserfarenhet från hemmaarbetare.

Mer om Leesman
Områdesbaserad utvärdering av zoner

Utvärdering av kontorsytors funktion – feedback från medarbetarna

Hur upplever era medarbetare de rum och zoner som finns på ert kontor? Men en enkel lösning får ni snabbt koll på hur nöjda medarbetarna är med de olika arbetsplatserna samt om förbättringar behöver göras.

Effektfullt hybridarbete – samarbeta på distans

Genomför ni möten digitalt och anser att ni hybridarbetar? Nej, det är bara att använda ett digitalt verktyg. Hur bra kan ni samarbeta och vara kreativa på distans? Börja hybridarbeta på riktigt, och se fördelarna i effektivitet. Vi ser till att ni kan samarbeta effektfullt i ett platsobeoende arbetsliv!

Effektfullt hybridarbete

Vad är ert mål?

Hybridstrategi GoToWork Analys & Strategi

Hybridstrategi – kartläggning av digitala & fysiska förmågor

Hur ska ni hybridarbeta framöver? En väl genomförd hybridstrategi kan förbättra medarbetarnas produktivitet och företagskultur. Ska man ändra arbetssätt (fysiskt) behöver man även ta hänsyn till den digitala förmåga som finns inom verksamheten, både gällande verktyg och arbetsmoment.

Vi kartlägger ert digitala arbete i förhållande till er fysiska arbetsplatsmiljö samt sammanställer och levererar en målbild och färdplan.

Digital Workshop GoToWork Analys & Strategi

Workshops – för en gemensam bild

Vi genomför workshops inom olika ämnen, till exempel:

  • Målbild
  • Färdplan
  • Personas
  • Policys
  • SWOT

Genom skickligt utförda workshops får ni en gemensam bild av nuläge och mål. En viktig grund inför framtida beslut. Workshops kan genomföras på plats, hybrid eller distans.

Analys Strategi Arbetsplatsstrategi GoToWork

Arbetsplatsstrategi – en plan anpassad för er arbetsplats

Genom en gedigen behovsanalys med fokus på perspektiven människan, tekniken och platsen levererar vi en strategi utformat efter era behov.

Ni får en tydlig sammanfattning av strategins nuläge, mål och färdplan samt en ökad samsyn av verksamheten.

Analys Strategi Beläggningsmätning GoToWork

Beläggningsmätning – maximera nyttjandet av arbetsplatsen

Vi granskar er aktuella beläggning för er arbetsplats/kontor. Hur ser nyttjandegranden ut? Vilka platser används och hur ofta används de? Hur många skrivbord står tomma och kostar pengar?

Vi levererar en rapport som ger er en korrekt nulägesbild, ett viktigt underlag för vidare beslut inom förändring av arbetsplats och arbetssätt. Vi kan även erbjuda en djupare analys som är en viktig grund för vidare beslut om arbetsplats och arbetssätt.

Medarbetarupplevelse – nöjdheten på arbetsplatsen

Hur nöjda är era medarbetare med sin befintliga arbetsplats och arbetssätt? En positiv medarbetarupplevelse är viktig för skapandet av ett hållbart arbetsliv.

Vi kartlägger er medarbetarupplevelse och levererar en skriftlig rapport. Vi kan även ta fram personas, användarsegmentering och ert önskade mål gällande er medarbetarupplevelse.

Mer om medarbetarupplevelse
Analys Strategi Future way of working Business Review GoToWork

Future way of working – business review

Vilka fokusområden kommer att påverka er verksamhets affärssätt för framtidens arbete? Vågar du ens tänka på vad konsekvenserna kan bli för organisationen om de identifierade fokusområdena inte tas i beaktning?

Vi genomför en omvärldsbevakning och nulägesanalys med möjliga scenarion för framtiden kopplat till er befintliga affärsverksamhet. Utifrån er befintliga data, aktuell forskning och vår gedigna kunskap och erfarenhet skapar vi en rapport som er verksamhet kan basera framtida, hållbara val på – både för verksamheten och dess anställda.

Analys Strategi Hållbarhet GoToWork

Hållbarhet – för hela verksamheten

Cirkulär- och delnings ekonomi ger en hållbar tillväxt. Men stärk även den sociala hållbarheten. Främja folkhälsan med beteendeförändring, hjärnsmart arbete, minskad stress och trygga förändringsprocesser.

Vi hjälper er att tänka hållbart utifrån både människa, teknik och plats.

Vill du veta mer?

Vill du analysera, sätta strategier och utveckla din arbetsplats?

Vi pratar gärna arbetsplats, arbetssätt och arbetsliv med dig. Kontakta oss så svarar vi dig inom kort.