GoToWork färg greenish med bubblor

ANLAYS & STRATEGI

Analysera ert nuläget – utveckla koncept & strategier anpassade till er arbetsplats efter era unika behov

Efter pandemin har arbetslivet förändrats. Vi har blivit mer digitala och distansarbete har blivit ett krav från många arbetstagare. Det ställer nya krav på våra arbetsplatser. Är ert kontor anpassat efter hur ni faktiskt arbetar? Hur hög är er medarbetarupplevelse? Gör en arbetsplatsanalys och ta reda på ert nuläge, för att på bästa sätt komma till ert önskade nyläge!

Analysera er arbetsplats – gör en arbetsplatsanalys

Om ni inte har tillförlitlig data från er nuvarande situation är det svårt att sätta rätt strategi för framtiden. Att anta, tro och känna av nuläget efter egna uppfattningar stämmer sällan överens med vad fakta från evidensbaserad mätningar och data visar. Därför är det viktigt att mäta och analysera arbetsplatsen för att sedan låta insamlad och aktuell data utgöra grunden för nulägets situation.

VÅRA TJÄNSTER INOM ARBETSPLATSANALYS

Beläggningsmätning – maximera nyttjandet av arbetsplatsen

Vi granskar er aktuella beläggning för er arbetsplats/kontor. Hur ser nyttjandegranden ut? Vilka platser används och hur ofta används de? Hur många skrivbord står tomma och kostar pengar?

Vi levererar en rapport som ger er en korrekt nulägesbild, ett viktigt underlag för vidare beslut inom förändring av arbetsplats och arbetssätt. Vi kan även erbjuda en djupare analys som är en viktig grund för vidare beslut om arbetsplats och arbetssätt.

Analys Strategi Beläggningsmätning GoToWork

Arbetsplatsbarometern – en snabb och enkel analys av er arbetsplats 

Med arbetsplatsbarometern gör ni en effektiv arbetsplatsanalys som ger en tydlig bild av hur läget i er organisation ser ut nu. Ni får en checklista över hur kontoret nyttjas, vad som fungerar och vilka svårigheter som finns. Utifrån den kommer våra experter med konkreta förslag och strategier på hur er arbetsplats kan utvecklas.

LÄS MER OM ARBETSPLATSBAROMETERN

Leesman ® – mät medarbetarupplevelsen & arbetsplatsens effektivitet

Leesman är världsledande inom arbetsplatsundersökningar och mäter dagligen medarbetarupplevelsen av arbetsplatsen. Använd Leesmans verktyg tillsammans med oss på GoToWork så får du redan på er organisations nuläge och vad ni behöver för för att skapa ert nyläge. Leesman Index används av branschledare runt om i världen för att mäta, jämföra och förbättra upplevelsen hos sina anställda.

I mars 2020 lanserade Leesman nya verktyg som också kan utvärdera upplevelsen hos anställda som arbetar hemifrån. Leesman sitter idag på den största jämförelsedatabasen i sitt slag gällande arbetserfarenhet från hemmaarbetare.

LÄS MER OM LEESMAN

Områdesbaserad utvärdering av zoner

Utvärdering av kontorsytors funktion – feedback från medarbetarna för en bra arbetsmiljö

Hur upplever era medarbetare de rum och zoner som finns på ert kontor? Men en enkel lösning får ni snabbt koll på hur nöjda medarbetarna är med de olika arbetsplatserna samt om förbättringar behöver göras.

Effektfullt hybridarbete – effektivt samarbete på distans

Genomför ni möten digitalt och anser att ni hybridarbetar? Nej, det är bara att använda ett digitalt verktyg. Hur bra kan ni samarbeta och vara kreativa på distans? Börja hybridarbeta på riktigt, och se fördelarna i effektivitet. Vi ser till att ni kan samarbeta effektfullt i ett platsobeoende arbetsliv!

VAD ÄR EFFEKTFULLT HYBRIDARBETE? – LÄS MER

Medarbetarupplevelse – hur nöjda är era medarbetare med sin arbetsmiljö & arbetsplats

Hur nöjda är era medarbetare med sin befintliga arbetsplats och arbetssätt? En positiv medarbetarupplevelse är viktig för skapandet av ett hållbart arbetsliv, samt har stor betydelse i uppbyggandet av employer branding och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vi kartlägger er medarbetarupplevelse och levererar en skriftlig rapport. Vi kan även ta fram personas, användarsegmentering och ert önskade mål gällande er medarbetarupplevelse.

VAD ÄR MEDARBETARUPPLEVELSE? – LÄS MER

Bli en attraktiv arbetsgivare och skapa en hållbar arbetsmiljö – sätt rätt & fungerande strategier

VÅRA TJÄNSTER INOM STRATEGI

Analys Strategi Arbetsplatsstrategi GoToWork

Arbetsplatsstrategi – en plan anpassad för er arbetsplats & era arbetssätt

Genom en gedigen behovsanalys med fokus på perspektiven människan, tekniken och platsen levererar vi en strategi utformat efter era behov.

Ni får en tydlig sammanfattning av strategins nuläge, mål och färdplan samt en ökad samsyn av verksamheten.

Hybridstrategi GoToWork Analys & Strategi

Hybridstrategi – kartlägg digitala & fysiska förmågor för arbetsplatsen

Hur ska ni hybridarbeta framöver? En väl genomförd hybridstrategi förbättrar medarbetarnas produktivitet och stärker företagskulturen. Hur arbetar ni fysiskt och digitalt idag? För att nå framgång i det hybrida arbetet är det viktigt att ta hänsyn till den digitala förmåga som finns inom verksamheten, både gällande verktyg och arbetsmoment.

Vi kartlägger ert digitala arbete i förhållande till er fysiska arbetsplatsmiljö samt sammanställer och levererar en målbild och färdplan.

Analys Strategi Employer branding_ GoToWork

Employer branding strategi – bli en attraktiv arbetsgivare & skapa en eftertraktad arbetsplats

Är ni en attraktiv arbetsplats för nuvarande och potentiella medarbetare? Målet är att skapa en positiv bild av företaget som arbetsgivare genom att betona dess kultur, värderingar, arbetsmiljö och förmåner. Genom effektiv employer branding kan ni attrahera och behålla kompetenta medarbetare samt stärka ert rykte på arbetsmarknaden.

Målstyrning målbild analys & strategi GoToWork

Målstyrning – analys & strategi  för en gemensam målbild

Arbetar ni mot samma mål i er organisation, stora som små? Det är inte ovanligt att man tror att målen är tydliga, men i verkligheten är de få som känner till dem eller kanske inte ens håller med om dem. Oavsett om det gäller ledningsgrupp, strygrupp, enheter eller team – sätt era specifika mål tillsammans och använd dem som vägledning för att planera, genomföra och utvärdera era kommande aktiviteter och prestationer för att uppnå ökad effektivitet och framgång.

Analys Strategi Future way of working Business Review GoToWork

Future way of working – business review för ett hållbart arbetsliv & säkerställande av framtida arbetsssätt

Hur ser framtiden ut, vilka områden kan komma att påverka er verksamhets affärssätt? Vågar ni ens tänka på vad konsekvenserna kan bli för er organisation om de inte tas i beaktning?

Vi genomför en omvärldsbevakning och nulägesanalys och utvärderar möjliga scenarion för framtiden kopplat till er befintliga affärsverksamhet. Utifrån er befintliga data, aktuell forskning och vår gedigna kunskap och erfarenhet skapar vi en rapport som er verksamhet kan basera framtida, hållbara val på – både för verksamheten och dess anställda.

Analys Strategi Hållbarhet GoToWork

Hållbarhet – för arbetsmiljön, arbetsplatsen & hela verksamheten

Cirkulär- och delnings ekonomi ger en hållbar tillväxt. Men stärk även den sociala hållbarheten. Främja folkhälsan med beteendeförändring, hjärnsmart arbete, minskad stress och trygga förändringsprocesser.

Vi hjälper er att tänka hållbart utifrån både människa, teknik och plats.

Digital Workshop GoToWork Analys & Strategi

Spelregler, policys & personas – resultatrika workshops för en gemensam bild

Vi genomför interaktiva och produktiva workshops inom olika ämnen, till exempel:

  • Målbild
  • Färdplan
  • Personas
  • Policys
  • SWOT

Genom skickligt utförda workshops får ni en gemensam bild av nuläge och mål. En viktig grund inför framtida beslut. Workshops kan genomföras på plats, hybrid eller distans.

Vill du veta mer?

Vill du analysera, sätta strategier och utveckla din arbetsplats?

Vi pratar gärna arbetsplats, arbetssätt och arbetsliv med dig. Kontakta oss så svarar vi dig inom kort.