GoToWork färg greenish med bubblor

VÅRA TJÄNSTERVad kan vi hjälpa dig med?

Synen på kontorsarbete har förändrats och arbetslivet ser inte likadant ut som innan pandemin. Har ni en arbetsplats som är anpassad efter era behov och era medarbetares önskemål samt är hållbar över tid? Överensstämmer era arbetssätt med er verksamhet, er kontorslokal samt medarbetarnas krav på flexibilitet? Har ni välmående medarbetare och en attraktiv arbetsplats?

Trots olika behov är den gemensamma nämnaren tydlig; vi behöver arbetsplatser där vi kan vara produktiva eller kreativa, platser där nya idéer kan födas, kunskaper delas och relationer gro. Tillsammans skapar vi attraktiva arbetsplats som gynnar ett hållbart arbetsliv.

"91%

anser att möjlighet till distansarbete är avgörande vid val av ny arbetsgivare.

"89%

anser att kollegorna är det viktigaste på kontoret.

Castellum, Framtidens arbetsliv, 2022

Kontoret, hemmet och den tredje platsen – utveckla en attraktiv arbetsplats med rätt arbetssätt

Vilka funktioner och förväntningar ska kontoret uppfylla? Används kontorsytan effektivt och är den anpassad efter aktivitet och arbetssätt? Attraherar din arbetsplats morgondagens talanger?

Vi har seniora projektledare, arbetsplatsstrateger och förändringsledare med lång erfarenhet och djup kunskap som dagligen hjälper stora och små organisationer med allt ifrån rådgivning, föreläsningar och analyser till strategier, teamutveckling och projektledning för att skapa hållbara arbetsplatser och arbetssätt anpassade efter deras specifika behov.

Vad kan vi  hjälpa dig med?

ORGANISATION & LEDARSKAP

Hur långt har ni kommit i er förändringsprocess?

Har ni precis börjat fundera på att ändra och utveckla er arbetsplats eller arbetssätt, har ni redan bestämt hur ni vill ha det eller har ni kanske till och med påbörjat er förändring?

Rådgivning och vägledning

Vi har kunskap om arbetsplats och arbetssätt baserad på forskningsresultat, trender och analyser. Vi rådger, gör workshops och kommer tillsammans med er fram till passande strategier för er verksamhet.

Vi hjälper er att ta beslut.

Läs mer om vår rådgivning
Vet målet men inte vägen

Vi hjälper er att ta nästa steg i er förändringsprocess.Vi gör beläggnings-mätningar och arbetsplatsanalyser för att säkra att rätt strategi sätts. Vi ser till att projektet projektleds med de önskemål ni har.

Vi hjälper er att komma igång.

Läs mer om analys & strategi

Ibland kör man fast, då är det tryggt att ha någon som kan ta en tillbaka på vägen igen. Vare sig det är samma väg eller behövs en ny väg finns vi där. Vi har stor kunskap och erfarenhet av både projektledning av arbetsplats och förändringsledning av människor.

Vi hjälper er att komma framåt.

Läs mer om arbetsplatsföränring
Inte nöjd med resultatet

Blev det inte som ni hade tänkt er? Eller är inte alla medarbetare med på samma resa? Vi hjälper er att analysera vad som har gått fel samt ta er till ert önskade mål. Vi kan teamutveckling, förändringsledning och organisationsutveckling.

Vi hjälper er att komma i mål.

Läs mer om organisation & ledarskap

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbara arbetsliv

Vi har arbetat tillsammans med stora och små myndigheter, organisationer och företag genom åren. Allt ifrån flyttprojekt och anpassning av kontorslokaler till arbetsplatsstrategi och förändringsledning. Se vad vi har gjort för andra kunder under referenser.

Vad är ditt behov?

Kontakta oss. Vi pratar gärna om arbetsplats, arbetssätt och hållbart arbetsliv med dig!