5 tips för digital jämlikhet

Vi delar med oss av fem tips till ledningsgrupper och chefer för att skapa en jämlik hybrid arbetsplats.

1. Identifiera de tekniska kunskapsglappen och ge stöd/utbildning för att erbjuda alla samma förutsättningar att arbeta digitalt.

2. Utbilda cheferna i ett coachande, digitalt ledarskap som inkluderar både arbetsfördelning (lika villkor oavsett varifrån medarbetarna jobbar), målstyrning (förväntningar på resultat) och välmående.

3. Öka självledarskapet och ett öppet lärande där medarbetarna ges större egenansvar för målsättning, uppföljning och samarbete.

4. Förstärk onboardingprocessen, exempelvis genom mentorskap, för att säkra att nya medarbetare får lika möjligheter att förstå organisationen, utföra sina arbetsuppgifter, lära känna kollegor och nätverka tvärfunktionellt.

5. Lev som ni lär, visa vägen och kommunicera genom lärande exempel i arbetsvardagen.

Vibeke Stadling Senior konsult & Förändringsledare GoToWork

VIBEKE STADLING
Senior Konsult & Förändringsledare, GoToWork
vibeke.stadling@gotowork.se