Nu finns en chans att skapa en mer hållbar arbetsplats

Artikel i Dagens Industri, 1 nov 2022

Med hybrid- och distansarbete har många organisationer och företag plötsligt outnyttjade kontorsutrymmen. Här finns en gyllene chans att ställa om verksamheten – och öka hållbarheten i arbetet samtidigt som man släpper loss hybridarbetets fulla potential. – Vi har en palett av tjänster för att skapa välmående och lönsamma arbetsplatser, säger Karin Ståhl, VD och arbetsplatsstrateg på GoToWork.

Hybrida arbetsplatser och distansarbete leder till utmaningar. Kontorslokaler som står tomma eller inte utnyttjas optimalt utgör en kostnad, tär på resurser som energi och städning, och minskar därmed hållbarheten i verksamheten. Samtidigt finns en outnyttjad potential i hybridarbete – som man i många organisationer saknar kunskap i hur den kan frigöras.

Utnyttja potentialen i hybridarbete

GoToWork hjälper organisationer att ställa om post-pandemi – och utveckla förutsättningar för ett bättre och mer hållbart arbetsliv vid hybridarbete – från flera aspekter.

– Det kan handla om att stötta organisationen i tänk och genomförande till att också göra om arbetsplatserna rent fysiskt, eller se till så att medarbetarna har tillgång till rätt digitala verktyg och dessutom förstår dem och kan utnyttja dem till fullo, säger Karin Ståhl.

Ett misstag många gör vid distansarbete är att jobba på samma sätt, med samma rutiner, som om man fysiskt varit på arbetsplatsen. GoToWork kan istället hjälpa till att skapa vad man kallar för ”tillsammanseffekten”.

– Det innebär att man trots att man jobbar på distans och kanske inte ens samtidigt som sina kollegor ändå jobbar kreativt ihop. Det handlar om att etablera nya arbetssätt så att man får utväxling och värde av de möjligheter som hybridarbete erbjuder. De som lyckas med hybridarbete använder bättre sätt att samarbeta digitalt än att maila dokument och stapla digitala möten på varandra, säger Lina Hjalmarsson, senior konsult, projektledare och förändringsledare på GoToWork.

På GoToWork anser man att det är hög tid att ställa om. Världen har precis kommit ur en pandemi, distans- och hybridarbete är accepterat – och samtidigt går världen ännu en gång in i osäkra tider med energikris och politisk oro. Till detta kommer starkare krav och även förväntningar från samhället, kunder och personal, att så mycket som möjligt öka hållbarheten i verksamheten.

GoToWork förbättrar arbetsplatser

Peter Robertsson är senior konsult och förändringsledare på GoToWork.

– Det är nu en helt fantastisk tid som står framför oss för att utveckla hur vi arbetar effektivare samtidigt som vi får ihop våra livspussel bättre till förmån för både företagets välmående som medarbetarnas, säger han och avslutar:

– Vi på GoToWork kan hjälpa till med alla dessa delar eftersom vi kan både utformning av kontor som integrerar det digitala och fysiska, vi kan digitala arbetssätt och beteenden och vi har en stark fokusering mot hållbarhet för både människa, företag och samhälle i stort.

Läs artikeln på Dagens Industri.