Ett samtal med GoToWork del 5 – Organisering

10 NOVEMBER 2021

Vi fortsätter dialogen kring de fem trender vi presenterade i december 2020 och har nu nått fram till samtal 5 av 5 – organisering. Vi gästas av Ann-Therése Enarsson (Futurion) och Antti Tuomela (Spacent). Ta del av 30 lärorika minuter.

Se samtal om organisering

Ibland svänger pendeln fort mellan ytterlägena. Det som hände våren 2020 kom vi att kalla såväl världens största hemarbetsexperiment, som världens största digitaliseringsexperiment. Flera röster sa tidigt att det som händer nu kommer att ligga till grund för nya sätt att organisera oss.

Vi kommer att se nya organisationsformer, helt olika de vi är vana vid.​ Vi såg en snabb omställning från här-arbete till där-arbete. Vi såg en snabbt stigande grad av användande av digitala verktyg. Men vi såg egentligen inga ”giant leaps” när det gäller sätten att arbeta. Vi tog våra invanda arbets- och mötesformer och förlade dem till virtuella rum. I stället för att mötas IRL (in real life)  sågs vi IVL (in virtual life). Det blev digitisering – inte digitalisering.

GoToWorks samtal om förutspådda trender för kommande arbetssätt och arbetsplatser:

1. Hållbar utveckling 
2. Arbeta varsomhelst
3. Kompetensutveckling 
4. Inkludering 
5. Organisering (sänds 10 nov)

Samtalsgäster

Ann-Therese Enarsson

ANN-THERÉSE ENARSSON – VD på Futurion

Ann-Therése Enarsson var med att starta Futurion som är TCO och TCO-förbundens tankesmedjan år 2016, vars målsättning är att ha en ledande roll i den svenska samhällsdebatten och idéutvecklingsfrågor rörande arbetsmarknaden med fokus på morgondagens arbetsliv. Framtiden kom fortare än vad de då anade och idag är giggjobb, distansarbete och integritet högaktuella ämnen i arbetslivet.Ann-Therése är en ofta anlitad föreläsare – nu gästar hon oss!

Antti Tuomela

ANTTI TUOMELA – VD på Spacent

Antti Tuomela är grundare och VD på Spacent – en plattform för hybridarbetsplatser där företags egna kontorsytor kombineras med flexibla on-demand ytor. Spacent vision är att uppnå det mest hållbara nyttjandet av alla ytor som redan är byggda, där Spacent utvecklar teknologin för ett effektivt nyttjande av fastigheterna. Antti har arbetat inom fastighetsbranschens många olika sidor och har doktorerat i science tech.Samtalet med Antti kommer att genomföras på engelska.

Se Samtal med GoToWork – Organisering

Anmäl dig!

Vi på GoToWork förespråkar Hjärnsmart arbete® och hälsar dig därför varmt välkommen till en eftermiddagssändning klockan 16.00-16.30 då våra hjärnor passar bäst för semifokus. Sätt dig i soffan, på tåget hem eller ta en promenad och logga in på livesändningen med Karin Ståhl, VD & arbetsplatsstrateg, i samtal med våra gäster.