Ett samtal med GoToWork del 3 – kompetensutveckling

3 JUNI 2021

Vi fortsätter dialogen kring de fem trender vi presenterade i december 2020 och har nu nått fram till samtal 3 av 5 – kompetensutveckling. Vi gästas av Anna-Lena Stid (Drive Management) och Anders Bohlinder (Lexicon). Ta del av 30 lärorika minuter.

Se samtal om kompetensutveckling

Efter tre kvartal (spanat i december 2020) med en ökad fysisk distans känner vi av brister på stimuli och nya influenser. Vi kan helt berättigat oroa oss för vad det kommer att göra med den individuella kompetens- och karriärutvecklingen. Och även med organisationens holistiska innovationshöjd och kreativitet. Här kommer vi att se en utveckling under det kommande året och det kommer att påverka både våra arbetsplatser och sätten vi arbetar på – med avseende på såväl den digiloga arbetsplatsens stöd som nya överenskommelser om hur vi ska dela med, och lära av varandra, och omvärlden.​ Kunskap är inte makt. Kunskapsdelning är makt. Och när våra nya kollegor inte alltid är mänskliga, vilka krav ställs då på hur vi vårdar, utvecklar och delar våra kompetenser?

GoToWorks förutspådda trender för kommande arbetssätt och arbetsplatser:

1. Hållbar utveckling ✔
2. Arbeta varsomhelst ✔
3. Kompetensutveckling 
4. Inkludering (sänds 7 sep)
5. Organisering (sänds 10 nov)

Samtalsgäster

Sätt dig i soffan, på tåget hem eller ta en promenad och logga in på livesändningen med Karin Ståhl, VD & arbetsplatsstrateg, i samtal med våra gäster för dagen – Anna-Lena Strid och Anders Bohlinder.

Anna-Lena Strid Samtal med GoToWork

ANNA-LENA STRID – VD & managementkonsult, Drive Management

anders bohlinder Samtal med GoToWork

ANDERS BOHLINDER – VD, Lexicon Verksamhetsutveckling

Se Samtal med GoToWork – kompetensutveckling