Ett samtal med GoToWork del 1 – hållbar utveckling

16 FEBRUARI 2021

Vi fortsätter dialogen kring de fem trender vi presenterade i december 2020 och har nu nått fram till samtal 1 av 5 – hållbar utveckling. Vi gästas av Mille Beckman (fd Telia) och Lena Lid Falkman (Handelshögskolan Stockholm & Karlstad universitet). Ta del av 30 lärorika minuter.

Se samtal om hållbar utveckling

Under 2020 har – i alla fall initialt – upplevelsen varit att Hållbar utveckling fått stå tillbaka något, på grund av andra rådande omständigheter som upptagit såväl agendor som utrymme. Nu kliver hållbarhet in som en hygienfaktor. ​Vi vet att alla kontorsbyggnader som behövs redan är byggda, så hur kan vi genom en utvecklad delningsekonomi göra dem tillgängliga? ​Genom certifieringar och omsorg om energiförbrukning kan arbetsplatser inte bara minska klimatavtrycket, utan även bli klimatneutrala och till och med klimatpositiva. Smart planering och inköp som styr mot en cirkulär ekonomi med återanvändning och återbruk. Året som kommer blir året vi på riktigt skapar goda arbetsplatser, platser där alla kan arbeta.

GoToWorks förutspådda trender för kommande arbetssätt och arbetsplatser:

1. Hållbar utveckling 
2. Arbeta varsomhelst (sänds 14 april)
3. Kompetensutveckling (sänds 3 jun)
4. Inkludering (sänds 7 sep)
5. Organisering (sänds 10 nov)

Samtalsgäster

Vi på GoToWork förespråkar Hjärnsmart arbete® och hälsar dig därför varmt välkommen till en eftermiddagssändning klockan 16.00-16.30 då våra hjärnor passar bäst för semifokus. Sätt dig i soffan, på tåget hem eller ta en promenad och logga in på livesändningen med Karin Ståhl, VD & arbetsplatsstrateg, i samtal med våra gäster för dagen – Mille Beckman och Lena Lid Falkman.

Samtal med GoToWork Mille Beckman

MILLE BECKMAN

– Head of Digitalization & Change Management – Professional Services, Telia

Lena Lid Falkman Samtal med GoToWork

LENA LID FALKMAN 

– forskare i ledarskap vid Handelshögskolan i Stockholm samt lektor i arbetslivsvetenskap vid Karlstad Universitet

Se Samtal med GoToWork – hållbar utveckling