Ett samtal med GoToWork del 2 – arbeta varsomhelst

14 APRIL 2021

Vi fortsätter dialogen kring de fem trender vi presenterade i december 2020 och har nu nått fram till samtal 2 av 5 – arbeta varsomhelst. Vi gästas av Charlotta Melander (professor i nationalekonomi) och Jerker Davidsson (iManagement). Ta del av 30 lärorika minuter.

Se samtal om arbeta varsomhelst

En förutsättning för att kunna arbeta varsomhelst, är att det går att arbeta varsomhelst. Microsoft säger: Att vi digitaliserade Sverige på sju dagar. E-handeln sägs ha klivit fram sju år i utvecklingen. Och det vi inom Workplace  och People change  ägnat hela vårt arbetsliv åt att nudga  framåt, åstadkoms nu på ett år.​ Med utgångspunkt i en ofrivillig hem-re kommendering, har alla i år fått göra nya individuella strategiska överenskommelser med oss själva för att få livs- och arbetspusslet att gå ihop. Överenskommelser runt tid och plats för arbete.​ Det skapar hybrider av arbetssätt och arbetsplatser, som nu behöver ”samlas ihop” för att få den effekt vi eftersöker. Vi kommer att se nya sätt att knyta ihop perspektiven: Människan – Tekniken – Platsen.

GoToWorks förutspådda trender för kommande arbetssätt och arbetsplatser:

1. Hållbar utveckling ✔
2. Arbeta varsomhelst 
3. Kompetensutveckling (sänds 3 jun)
4. Inkludering (sänds 7 sep)
5. Organisering (sänds 10 nov)

Samtalsgäster

Vi på GoToWork förespråkar Hjärnsmart arbete® och hälsar dig därför varmt välkommen till en eftermiddagssändning klockan 16.00-16.30 då våra hjärnor passar bäst för semifokus. Sätt dig i soffan, på tåget hem eller ta en promenad och logga in på livesändningen med Karin Ståhl, VD & arbetsplatsstrateg, i samtal med våra gäster för dagen – Charlotta Mellander och Jerker Davidsson.

Charlotta Mellander Samtal med GoToWork

CHARLOTTA MELLANDER  – Professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Jerker Davidsson Samtal med GoToWork

JERKER DAVIDSSON  – grundare & VD, iManagement

Se Samtal med GoToWork – arbeta varsomhelst