Tobii – ny arbetsplatsstrategi till befintligt kontor

Med ett trångbott och något omodernt kontor med fasta skrivbordsplatser i Stockholm önskade Tobii en mer flexibel arbetsplats åt sina medarbetare som bättre stämde överens med de nya krav och behov som uppkommit efter pandemin. Ökad flexibilitet, anpassad för nya arbetssätt och hållbart för framtiden. GoToWork  hjälpte Tobii med deras nystart och gjorde bland annat nulägesanalys och behovsanalys samt levererade arbetsplatsfördelning och inredningskoncept – allt väl anpassat till Tobiis befintliga lokaler.

Om projektet

GENOMFÖRD FÖRÄNDRING:
· Ny kontorslösning: aktivitetsbaserad
· Nya arbetssätt: aktivitetsbaserat

MEDVERKANDE:
Projektet är genomfört i nära samarbete mellan:
Tobii; uppdragsgivare
– GoToWork; nulägesanalys, projektledning & arbetsplatsstrategi

NYCKELTAL:
· Organisation: Tobii AB
· Plats: Stockholm, Sverige
· Verksamhet: Eyetracking & Attention computing
· Tidsperiod: maj 2021 – nov 2022
· Antal anställda: –
· Storlek: –
· Språk: Svenska & engelska

Bakgrund

Tobii grundades 2001 och är världsledande inom eye-tracking och pinjär inom attention computing. Företaget har 14 kontor spridda över Asien, Europa, Nordamerika och Sydamerika. 2021 bestämde Tobii att det var dags för en förändring på huvudkontoret i Stockholm. Det dåvarande kontoret började bli trångbott, och den traditionella sittningen med ett skrivbord per person kändes omodern. Pandemin väckte även idén om att ställa om till ett arbetssätt som möjliggör ett mer flexibelt arbete.

Resultat; en ny arbetsplats anpassad efter befintlig lokal

Arbetsplatsplanering, lokalprogram och inredningskoncept

Tobii ville skapa en mer modern, attraktiv och hållbar arbetsplats i sitt befintliga kontor. I och med en genomförd splittring av bolaget samt en ny börsintroduktion behövdes även en del omflyttningar göras inom kontoret. GoToWorks uppgift var att planera och strukturera arbetsplatsförändringen. Tillsammans med representanter från uppdragsgivare genomförde vi behovsinsamlingar och undersökte framtida behov som ska vara väl fungerande för  en expansion av bolaget. Vi undersökte olika kontorskrav och skapade en plan för arbetsplatsplaneringen. Behoven och kraven var många och varierande – skulle vi göra plats för delade arbetsplatser eller behövdes även egna platser? Med den insamlade informationen skapades ett lokalprogram, där resultaten anpassas till den befintliga lokalen. Arkitekter mallade in dispositionen och inredning med hjälp av det inredningskoncept (färg, form och möblering) som GoToWork tagit fram. Med den framställda planen verkställde och fullbordade sedan Tobii själva förändringen.

” Vår arbetsplats ska vara modern, hållbar och vara anpassad för eventuell expansion.”