Länsförsäkringar Jämtland – aktivitetsbaserad arbetsplatsförändring

Länsförsäkringar Jämtland var i behov att hitta nya sätt att jobba då utrymmena började bli för trånga och osmidiga. Ljudklimatet var dåligt och arbetsmiljön saknade glädje och inbjudan till samarbete. Ett nyläge önskades, med en arbetsmiljö som både är attraktiv och hållbar – både vad gäller inredning och arbetssätt. GoToWork bidrog med projektledare, arbetsplatsstrategi och förändringsledning och såg till att det nya kontoret med aktivitetsbaserat arbetssätt introducerades utan problem.

Om projektet

GENOMFÖRD FÖRÄNDRING:
· Ny kontorslösning: aktivitetsbaserad
· Nya arbetssätt: aktivitetsbaserat

MEDVERKANDE:
Projektet är genomfört i nära samarbete mellan:
Länsförsäkringar Jämtland; uppdragsgivare
– GoToWork; projektledning, arbetsplatsstrategi & förändringsledning
Reform arkitekter; inredningsarkitekt & ansvar för ytfördelning

NYCKELTAL:
· Organisation: Länsförsäkringar Jämtland
· Plats: Östersund, Sverige
· Verksamhet: Försäkring, bank & finans
· Tidsperiod: mars 2018 – mars 2021
· Antal anställda: 120 st
· Storlek: 3 000 kvm
· Språk: Svenska

Bakgrund

Länsförsäkringar Jämtland grundades 1848 med idén att bönderna skulle hjälpa varandra ifall någon av deras gårdar brann ner. Med gemensamt ansvar fick de en gemensam trygghet. Idén lever kvar än idag, och i mars 2018 kontaktade försäkringsbolaget GoToWork för att få hjälp med att förverkliga den effektiva och glädjande arbetsmiljön och samarbetsandan de sökte.

Länsförsäkringar Jämtlands huvudkontor i Östersund hade många bra förutsättningar. Företaget var själva fastighetsägare till den fina lokalen, men utrymmena var trånga, osmidiga och skapade ett dåligt ljudklimat. Därför behövde Länsförsäkringar hitta nya sätt att jobba, och siktade in sig på ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Resultat; en arbetsplats i linje med organisationskulturen

En skräddarsydd plan

GoToWorks uppgift i projektet innebar först och främst att ta reda på arbetsplatsens nuläge. Förstudier, nulägesanalys och behovsansamlingar utfördes för att få en bild över arbetsplatsens brister och möjligheter samt för att kunna skapa en plan över nuläget och det önskade nyläget.

GoToWork samarbetade nära med Länsförsäkringars egen projektledare samt med Reform arkitekter vars uppgift var att inreda och fördela yta. Våra projektledare stöttade och styrde arkitekterna i deras uppgifter samtidigt som vi höll föreläsningar i förändringsledning för en så smidig förändring som möjligt. Vi hade även kontakten med inredningsleverantören.

Aktivitetsbaserat – ett nytt arbetssätt

Med arbetsplatsprogrammet vi skapade av förstudiernas sammanställning designades en arbetsmiljö för framtiden. Vi guidade Länsförsäkringar i omställningen och utbildade medarbetarna i ett aktivitetsbaserat arbetssätt med workshops och föreläsningar. Den moderna möbleringen stöttar det nya arbetssättet och speglar företagets organisationskultur. I det nya kontoret införlivades även en besöksentré och besöksytor för besökare och kunder – för att medarbetarna ska vara stolta i att ta med besökare till sin arbetsplats. 

”Genom föreläsningar & workshops utbildades medarbetarna i det nya aktivitetsbaserade arbetssättet.”

En hållbar arbetsplats

Länsförsäkringar Jämtland värnar noga om hållbarhet, och miljön är en hjärtefråga. Därför var det viktigt att den nya arbetsplatsen skulle gå i linje med det – bland annat möjliggör det nya arbetssättet en större hållbarhet för individer. Hela projektet utfördes även med noga beaktning i ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv genom en medveten upphandling av inredning och återbruk av tidigare möblering.

Fotograf: Frida Berglund