BSK Arkitekter – nya arbetssätt för en kreativ arbetsplats

Med önskan om att öka flexibiliteten och kreativiteten i arbetet, samtidigt som lokalerna ska renoveras och utökas, befinner sig BSK Arkitekter på en förändringsresa. En resa som ska sluta med både modernare kontor och arbetssätt.

Om projektet

GENOMFÖRD FÖRÄNDRING:
· Ny kontorslösning: aktivitetsbaserad
· Nya arbetssätt: aktivitetsbaserat

MEDVERKANDE:
Projektet är genomfört i nära samarbete mellan:
BSK Arkitekter; inredningsarkitekt
– GoToWork; arbetsplatsstrategi, förändringsledning, projektledning
Exengo Installationskonsult
; ljuddesigner

NYCKELTAL:
· Organisation: BSK Arkitekter AB
· Plats: Stockholm, Sverige
· Verksamhet: Arkitektbyrå
· Tidsperiod: nov 2015 – jun 2017
· Antal anställda: 80 st
· Storlek: 2 100 kvm
· Språk: Svenska

Bakgrund

BSK Arkitekter befann sig i en expansionsfas – de behövde renovera sina befintliga lokaler och ville samtidigt passa på att utöka dem. Mer yta och fler arbetsplatser som stödjer medarbetarnas behov i sitt kreativa arbete var utgångspunkten i deras arbetsplatsförändring. De ville även modernisera sig; ses som en attraktiv arbetsgivare med en arbetsplats som stöttar medarbetarna i deras arbete. Från att tidigare arbetat på fasta platser önskar man nu mer flexibelt i ett modernare kontor samt med ett mer produktivt arbetssätt. Man vill göra en förändringsresa och gå över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. 

BSK Arkitekter har många idéer och planer till projektet själva, men behöver GoToWorks externa expertishjälp på vägen för att tillsammans visualisera projektet och designa en attraktiv arbetsplats som stödjer ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Resultat; en arbetsplats med kreativitet i fokus

Kvalitetskontroll och kunskapsbank

Med utgångspunkt från människan – tekniken – platsen skapade vi tillsammans BSK Arkitekters nya kontor.

Projektledning
GoToWork var ansvarig för kvalitetskontrollen och skapade ett noggrant program över flöden, yta, arbetsplatser, tekniska installationer och inredning samt utformade en plan för att ta projektet till det önskade slutmålet.

Som projektledare hade GoToWork kontakt med byggare, hyresvärd, installatörer och leverantörer. GoToWork tog ett helhetsansvar och hovrade över projektet för att se till att det löpte enligt uppsatt tidplan, enligt angiva kvalitetsmål och inom angiven budget. GoToWork stöttade även vid upphandlingar och kravställningar av bland annat inredning, armaturer och IT-teknik.

Arbetsstrategi
GoToWork satte en arbetsplatsstrategi och producerade ett lokalprogram för att skapa flexibilitet och funktionalitet.

Förändringsledning
GoToWork stöttade BSK Arkitekter med bland annat medarbetarens upplevelse, självledarskapet samt verksamhetskulturen. För en extra hjälp i riktningen mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt höll våra experter i workshops och föreläsningar för att inspirera, utbilda och stötta BSK Arkitekters medarbetarna i de nya arbetssätten.

” I aktivitetsbaserade arbetsmiljöer, som den vi har skapat här på BSK, görs de olika zonernas skilda funktioner tydliga och självinstruerande.”

Sarah Suneson Meiling, ansvarig inredningsarkitekt, BSK Arkitekter

Ett nytt aktivitetsbaserat kontor – designat för design 

BSK Arkitekter ville anamma en full omvandling från individuella arbetsstationer till en aktivitetsbaserad arbetsplats, och detta gjorde de genom att låta kontoret på ett våningsplan delas in i tre zoner; en aktiv zon, en semi-aktiv zon och en tyst zon. Samtliga zoner är framhävda med olika färger för att tydligare skilja dem åt. I den aktiva zonen nära entrén finns det en lounge, ett kök och andra funktioner för att främja sociala interaktioner och samarbeten. I den semi-aktiva zonen kan du hitta grupperade arbetsstationer med skärmar kombinerad med mötesplatser och projektbord och i den tysta zonen finner du ljudisolerade arbetsplatser vid skrivbord och soffor för djup koncentration.

De professionella arkitekterna på BSK Arkitekter designade och inredde själva den nya arbetsplatsen som verkligen triggar kreativitet och innovation. Det är en plats för nöje, dynamik och workshops som främjar och underlättar medarbetarnas dagliga arbete.

Fotograf: Karin Backlund, GoToWork