Palindromet tillit – grunden för framtidens hållbara arbetsplatser

Artikel i Dagens Industri,  28 september 2021

Det pratas om hybridkontor, gig ekonomi, distansarbete och vad ”nästa normala” är; dvs framtidens arbetsliv. Den gemensam nämnaren är tillit– inte bara ett palindrom utan en avgörande byggsten för framtidens ledarskap, medarbetarskap och organisationsbyggande. 

Nu har organisationer en verklig möjlighet att se över samspelet mellan människa, teknik och plats, menar Karin Ståhl, VD på GoToWork som har lång erfarenhet av att skapa framtidens arbetsplatser. Pandemin har öppnat upp nya frågor om framtidens kontor och arbetssätt; där flexibilitet, kommunikation och samarbete blir avgörande. Hur den attraktiva arbetsplatsen skapas ligger högt upp på dagordningen hos de flesta företag nu.

Det ”digitala sociala” kittet – stommen i utformning av hybridarbetsplatser

Historiskt sett har organisationskultur byggts utifrån det fysiska rummet, något som pandemin verkligen utmanat. Känslan av tillhörighet och delaktighet har varit avhängd på hur mogen organisationen har varit gällande digitalt arbetssätt. Att känna sig digital med alla dess videomöten är inte samma sak som att arbeta digitalt. Nej, här handlar det om att utgå från det digitala i allt man gör. Det ställer nya krav på vår kommunikativa förmåga som ledare och medarbetare, säger Mille Beckman, senior rådgivare på GoToWork. Att våga synliggöra och dela arbete är en viktig del menar Mille, även om det är ofärdigt. För att lyckas måste tilliten i organisationen finnas.

Flexibilitetens fram och baksida

Visst är det fantastiskt att kunna bestämma vart och när arbete ska utföras. Det ger mer tid till familj, vänner och aktiviteter. Återigen, så länge tillit finns. Samtidigt har möjligheten att alltid vara nåbar blivit en utmaning för många. Arbete 24/7 är bokstavligen möjligt i dagens globala organisation. Ledarskapet behöver individualiseras till respektive medarbetare. Det krävs mer frekventa avstämningar i olika format med tydliga mål.

Hur arbetet ”post corona” ska utformas måste ses över – det räcker inte med att bygga om kontor eller köpa digitala verktyg. Här finns en tydlig utmaning då digital kompetens mellan organisationens medlemmar varierar kraftigt, något som behöver kartläggas för att kunna påbörja resan mot morgondagens hybrida arbetssätt. Utformning av kontorsytor måste göras med eftertanke, efter vilken typ av ytor som efterfrågas samt med arbetssätt som håller över tid.

Hållbarhet är inte bara miljö

Att distansarbetet bidragit till minskat resande är en positiv effekt både för miljö och individ. Men hållbarhet handlar om så mycket mer. Att skapa framtidens hållbara arbetsplats kräver investeringar i både människa och teknik såväl som den fysiska platsen. Morgondagens hållbara arbetsmiljö inkluderar även det digitala, något som innan pandemin helt glömdes bort. GoToWork designar den hybrida arbetsplatsen ”post corona” tillsammans med sina kunder – för skapandet av ett hållbart arbetsliv görs i samverkan!

Vill du läsa artikeln i Dagens Industri? Klicka här.