GoToWork färg greenish med bubblor

OM GoToWork®

Vi designar ett hållbart arbetsliv

Vi på GoToWork designar hållbara arbetsliv. Vi utvecklar och skapar attraktiva arbetsplatser och framtida arbetssätt. Med fokus på människanteknikenplatsen ger GoToWork stöd till stora och små företag, organisationer och myndigheter inom alla branscher för att implementera och ställa om sätten att arbeta hållbart. Vi tar med våra kunder på en gemensam resa – från nuläge till nyläge. 

KONTAKTA OSS

Våra kunder är företag, kommuner, myndigheter och organisationer runt om i Sverige. Vi genomför stora och små uppdrag inom bland annat:

– Rådgivning
– Arbetsplatsförändring
– Projektledning
– Arbetsplatsstrategi
– Förändringsledning
– Strategi & Analys
– Ledarskap & Organisation
– Föreläsningar & seminarier

Tillsammans, personliga, nyfikna & passionerade

Tillsammans med våra kunder och partners skapar vi förutsättningar för ett hållbart arbetsliv med hjärnsmarta arbetsplatser. Vi är personliga och delar med oss av våra erfarenheter och kunskaper. Vi är genuint nyfikna på ny forskning, teknik, framtid och vår omvärld så väl som på era behov, utmaningar och problem. Vi strävar alltid att finna den bästa och mest hållbara lösningen anpassad för er. Vi är passionerade och brinner för att möjliggöra ett arbetsliv som är hållbart och främjar välmående, jämlikhet, innovation, klimatet och långvarig utveckling.

Från nuläge till nyläge

Nya krav i arbetslivet

Historiskt sett har organisationskultur byggts utifrån det fysiska rummet. Det är historia. Idag handlar det om att utgå ifrån det digitala, i allt som görs. För att lyckas måste tillit i organisationen finnas och det ställer nya krav på den kommunikativa förmågan från både ledare och medarbetare.

GoToWork Människa-Teknik-Plats symboler

Människan – Tekniken – Platsen

Vi utgår alltid utifrån perspektiven människa – teknik – plats. Att skapa framtidens hållbara arbetsmiljö och den attraktiva arbetsplatsen kräver både samspel och investeringar mellan dessa tre perspektiv.

Vi kan arbetsplats & arbetssätt

Vi guidar er framåt

Vi som arbetar på GoToWork har mångårig erfarenhet och vet vad som krävs för att gå från nuläge till nyläge. Vi har stor kunskap inom projekt- och förändringsarbetets hela process (från idé till effekt), samt inom förändringsledning och kommunikation (från uppstart till efter projektets avslut). För vi vet att samspelet dem emellan är avgörande för ett lyckat resultat – under hela projektets gång samt långt därefter.

Våra projektledare leder projektet framåt, planerar och ställer krav. De sätter budget och tidsplan, arbetsfördelar och resursplanerar.

Våra experter inom arbetsplatsstrategi, inredning och förändringsledning levererar inom sitt expertisområdet enligt satt arbetsstruktur och angiven projektplan.

Vi är certifierade

Aktuell forskning och ny data är viktig för oss. Vi uppdaterar våra egna kunskapsbanker och hänger med i nutid men spanar gärna framåt. Vi är certifierade i Leesman® Advanced Practitioners och PROSCI/ADKAR. Vi har certifikation i GDQ Certification training och IMGD – Group Development. Vi har ACC-coacher samt diplomerade projektledare, förändringsledare och UUA-coacher.​

Tillsammans med våra kunder skapar vi arbetsmiljöer och arbetssätt som möter organisationens, ledningens och medarbetarnas behov. Vi ställer frågorna och hjälper er analysera svaren så vi tillsammans kan sätta strategier och verkställa vägen till en hållbar arbetsplats.

Våra tjänster

Vi har en stor och unik kunskapsbank inom digital och hållbar arbetsmiljö. Karin Ståhl (grundare, VD och arbetsplatsstrateg) så väl som vår övriga erfarna och sakkunniga medarbetare deltar ofta i föreläsningar, poddar, expertpaneler, krönikor, föreläsningar och webbinar.

Våra kommande eventVårt kunskapsbibliotek

Vi brinner för det hållbara samhället och vi försöker göra så gott vi kan för att nå de globala klimatmålen. Vi samarbetar med GoClimat, Footprint level och 100 gruppen för att bara nämna några. Vi kan även hjälpa er att bli mer hållbara.

Hållbart arbetsliv

Vill du veta mer?

Vi pratar gärna arbetsplats, arbetssätt och arbetsliv med dig. Kontakta oss så svarar vi dig inom kort.