Nya ord inom arbetsliv, arbetsplats, arbetssätt och förändringsarbete 2021

Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen, har presenterat nyordslistan för år 2021. Många av de nya orden har influerats av Covid-19 men även av klimatkrisen. Ett flertal av de nya orden används eller kan användas inom arbetslivet – ord som hybridarbete, giggare och fono finns till exempel nu med i ordlistan. GoToWork har valt ut de nya ord som påverkar arbetsliv, arbetsplats, arbetssätt och förändringsarbete.

Hela listan med alla nya ord från Institutet för språk och folkminnen för 2021 finner du här.

Coronabubbla

Tillstånd där umgänge med utomstående är begränsat för att förhindra smittspridning av coronaviruset.

”Men trots att samhället öppnat upp så behöver landslaget enligt Uefas riktlinjer fortsatt leva i en coronabubbla under landslagssamlingen.”
Sveriges Radio 5 oktober 2021

Kommentar: Coronabubbla används också om den psykosociala upplevelsen av isolering. I idrottssammanhang talas det även om en reservbubbla när ersättare till den ordinarie truppen tränar och bor på egen hand för att kunna kallas in om någon blir smittad.

Fono

Rädsla för normalitet.

”Har livet under pandemin gett dig mer tid till att drömma? Du är inte ensam. När vi nu går tillbaka till mer normala omständigheter lider många av så kallad fono, fear of normal.”
Amelia 5 oktober 2021

Kommentar: Ursprunget är engelskans fono, en bokstavsförkortning av fear of normal.

Giggare

Person som tar uppdrag som förmedlas via appar eller nätbaserade tjänster.

”Under det senaste årtiondet har teknikplattformar som självständiga bolag vuxit fram internationellt och i Sverige. Plattformarnas ambition är att med effektivare matchning erbjuda nya tjänster, till privatpersoner och företag. De som utför tjänsterna kallas giggare, som sedan kan vara anställda, timanställda, inhyrda men också anlitade som underleverantörer.”
Realtid 13 april 2021

Kommentar: Giggare kan även användas om personer som arbetsleder egenanställda. Substantivet gig används om ett enskilt uppdrag och verbet gigga om att utföra sådana uppdrag.

Hybridarbete

Arbete som utförs delvis på arbetsplatsen och delvis i hemmet eller annan plats.

”Flera arbetsgivare har märkt att hemmakontor har fungerat bra och har förberett för ”hybridarbete”, det vill säga att de erbjuder sina anställda större flexibilitet med några dagar på jobbet och några dagar på hemmakontoret.”
Svenska Dagbladet 26 september 2021

Hybridmöte

Möte där deltagarna kan medverka både fysiskt och digitalt.

”Hennes pågående forskning visar att det kan vara problematiskt när några mötesdeltagare är på plats i ett rum och andra finns med på distans. Detta eftersom både hybridmöten och digitala möten kan upplevas som exkluderande och tekniken kan bli en faktor som påverkar maktbalansen.”
Enköpings-Posten 22 oktober 2021

Metaversum

Virtuell verklighet där digital teknik gör det möjligt att uppleva sådant som i dag kräver fysisk närvaro.

”Sammanfattningsvis kan sägas att metaversum oftast framställs som en samlad plats där allt digitalt innehåll vi i dag har tillgång till på internet existerar som en visuell, tredimensionell representation, obegränsat stor och med en enhetlig grundarkitektur.”
Svenska Dagbladet 28 oktober 2021

Kommentar: Bildat till meta och universum. Ordet är inlånat från engelskans metaverse, som myntades 1992 av författaren Neal Stephenson i romanen Snow crash. Ordet är inte nytt i svenskan men fick förnyad aktualitet i samband med Facebooks planer på att erbjuda en ny typ av digitala tjänster.

Mikrovana

Mindre beteendeförändring som på sikt ska leda till en större beteendeförändring.

”En mikrovana är en pytteliten version av en rutin du vill etablera i ditt vardagsliv.”
Topp Hälsa 12 oktober 2021

Mobilitetshubb

Anläggning där det finns ett utbud av olika transportmedel och där fordon kan parkeras, laddas eller lånas.

”Så kallade mobilitetshubbar, med lånecyklar, elsparkcyklar och andra delade transporttjänster inrättas vid större hållplatser.”
Mitt i 5 juni 2021

Kommentar: Mobilitetshus används om byggnader som, utöver transportmedel, erbjuder andra typer av service som till exempel kontorsplatser, paketutlämning och fordonsservice.

Nettonollmål

Mål att uppnå balans mellan utsläpp och upptag av koldioxid och andra växthusgaser.

”I dag har över 100 länder satt egna nettonollmål. Det går inte en vecka utan att en multinationell företagsgigant, miljonstad, storbank, internationell klimatallians eller offentlig organisation presenterar ett eget nettonollmål.”
Svenska Dagbladet 12 augusti 2021

Svinna

Slänga något som hade gått att använda.

”På en lista över de livsmedel som svenskar uppger sig svinna mest kammas förstaplatsen hem av en matvara vi alla nog har behövt kasta någon gång. Tacosåsen, såklart.”
Nyheter 24, 24 februari 2021

Kommentar: Används främst om livsmedel men även om kläder och olika typer av råmaterial.

Tippningspunkt

Punkt där en förändring i ett system blir så stor att ett jämviktsläge oåterkalleligt och abrupt övergår i ett annat läge.

”Vi vet från historien att det finns tippningspunkter i klimatsystemet, som gör att stora saker kan hända ganska snabbt – på några årtionden till några hundra år. Men kunskapsläget kan inte sätta fingret på var gränsen ligger.”
Dagens Nyheter 9 augusti 2021

Kommentar: Översättningslån från engelskans tipping point. Även kortformen tippunkt används i samma betydelse.

Zoomtrötthet

Mental utmattning som uppstår till följd av många videomöten.

”Det är vanligare att kvinnor drabbas av zoomtrötthet än män. En av anledningarna? Spegeleffekten – att du ser dig själv hela tiden – vilket leder till ökad självkritik.”
Amelia 26 oktober 2021

Kommentar: Översättningslån från engelskans Zoom fatigue. Ordet används såväl om Zoom som om andra videomötestjänster.

Källa: isof.se