MILLE BECKMAN – CDO, EMPLOYEE EXPERIENCE & AFFÄRSOMRÅDESCHEF

Han får den fysiska och digitala miljön att interagera utan gränser 

Mille Beckman är expert på hur den fysiska och digitala miljön slås ihop med positiva effekter för både medarbetare som organisation.  Han har en gedigen erfarenhet inom digital transformation, förändringshantering och digital strategi – alltid med fokus på relationen mellan organisationer och deras anställda. Han har skapat sig ett namn i branschen och är en eftertraktad talesperson som ofta är ute och gästföreläser om digitalisering, hållbart arbetsliv och framtidens arbetsplats. Efter 18 år på Telia, senast som Head of Digitalization & Change Management – Prof Services, har Mille varit en drivande person som bland annat varit med och byggt upp Telias varumärke internt såväl som externt samt även varit deras talesperson i frågor som rör digitalisering av arbetsplatser. Ett arbete som skapat lärdomar och erfarenheter som är svårslagna. 

På GoToWork hamnar Mille i en ny position där hans fokus blir att förmedla den breda och djupa kunskapsbank som han besitter inom bland annat digitalt arbete, förändringshantering och hybrida arbetsplatser, likväl som att axla det coachande ansvaret för GoToWorks leverans. År 2021 gick Mille in som COO (operativ chef) & Senior Rådgivare hos GoToWork samtidigt som han tog en plats i ledningsgruppen. Ett år senare innehar han rollen som CDO, Empolyee Experience & Affärsområdeschef.

Hur ser framtidens arbetsplats ut och vad innebär ett hållbart digitalt arbetsliv? Det är frågor som berör Mille dagligen i hans arbetsliv. Han passionernas och brinner för att finna och skapa verktyg till framtidens arbetsplatser där kommunikation, flexibilitet och samarbete är viktiga grundstenar. ”Jag har, precis som Karin Ståhl, VD för GoToWork, alltid varit lite före min tid. Det blir kanske inte alltid som man har tänkt sig i första steget, men lärdomarna bär man med sig och dem har man nytta av till nästa steg. Det är då man får trädet att blomma ut”, säger Mille. 

För Mille är det viktigt att leva som han lär. Han lämnade därför Stockholmslivet efter många år och flyttade nyligen tillbaka till sin barndomsstad Uppsala. ”Var du bor ska inte påverka ditt arbete”, menar Mille som utan problem distansarbetar. Med rätt verktyg, företagskultur och en stark förändringsledning skapar det stora potentialer med hybrida arbetsplatser. ”Det ger harmoni och balans i både arbetsliv och vardagsliv”, säger Mille glatt. Och är det någon som kan få den fysiska och digitala världen att integrera utan gränser så är det Mille Beckman!

Mille Beckman Operativ Chef GoToWork

MILLE BECKMAN

CDO, Employee Experience & Affärsområdeschef

+46 73 399 91 00
mille.beckman@gotowork.se

Tillsammans designar vi ett hållbart arbetsliv!