LISA TVEDT EKSTRAND – INREDNINGSARKITEKT

Inredningsarkitekt som skapar välmående arbetsmiljöer

Lisa Tvedt Ekstrand är inredningsarkitekt och workspace designer på Drees & Sommer Sverige. Hon är utbildad inredningsarkitekt och möbelformgivare på Konstfack och har arbetat som inredningsarkitekt i snart 20 år på både större och mindre arkitektkontor, bland annat Reform/Reflex Arkitekter i Stockholm. Det har gett henne en mycket bred erfarenhet av projekt med varierande storlek och innehåll, både gällande ombyggnationer och nyproduktion inom privat- och offentlig sektor. Lisa är främst inriktad mot kontorsprojekt där kunden vill förändra sitt arbetssätt, men har även arbetat med allt ifrån skolor, hotell och apotek. Genom arbete i SAR-arkitekters projekt har Lisa även fått en djupare förståelse över fastighetsövergripande frågor.

Lisa är en person som värdesätter god kundkontakt och ett bra samarbete. I sin roll som workspace designer arbetar hon i nära samarbete med kunden och andra konsulter i projektet så väl som projektledare, strateger och förändringsledare. ”En tät dialog, tydlig kommunikation, lyhördhet, samarbete och respekt mot alla inblandade är något jag värderar högt för att uppfylla projektets mål”, säger Lisa.

För Lisa är det viktigt att se till helheten i skapandet av ett hållbart arbetsliv, både att tänka på miljön genom att arbeta med återbruk och hållbara material men även att se till den sociala hållbarheten. Hon strävar alltid efter att skapa en arbetsmiljö som påverkar människors välmående positivt; där alla är inkluderade, känner att de kan arbeta effektivt, blir inspirerade samt en miljö som de längtar till och vill vistas i. Hon brinner för att få vägleda och hjälpa våra kunder till att skapa en arbetsplats anpassad just efter deras verksamhet och behov. ”Det är en härlig känsla när kunden, efter att ha bott in sig, uttrycker sin glädje över sin nya arbetsplats och sitt nya arbetssätt”, säger Lisa glatt. 

Att GoToWorks kunder inte är den andra lik är något Lisa uppskattar. Genom deras olika behov och önskemål resulterar det i stor variation av innehåll, vilket passar henne perfekt. ”Jag älskar omväxlingen i mitt arbete samt att få arbeta genom hela inredningsprojektets arbetsprocess – från analys till färdigt resultat”, berättar Lisa. Ena dagen kan hon utföra analysarbete eller hålla i en workshop hos kund för att nästa dag vara kreativ och arbeta fram ett koncept med möbler, materialprover och kulörer för att en annan dag sitta framför datorn och skissa på en planritning och en möbleringsplan.

Naturen och frisk luft hjälper Lisa att rensa hjärnan och få ny kreativ energi. Hon är gärna på landet med familjen och påtar i trädgården eller vandrar i skogen, om hon inte är på väg till eller från en fotbollsplan som den fotbollsmamma hon även är. 

Lisa Tvedt Ekstrand_Workspace designer_Inredningsarkitekt_GoToWork

LISA TVEDT EKSTRAND –

Tillsammans designar vi ett hållbart arbetsliv!