LEESMAN ®

Är hybridarbetaren mer effektiv än sin kontorsbaserade kollega? Vad säger datan?

Leesman är världsledande inom arbetsplatsundersökningar och mäter dagligen medarbetarupplevelsen av arbetsplatsen. Med Leesmans olika mätningsverktyg kan du enkelt mäta hur de anställda upplever de olika platser som de arbetar på. Dessa bedömningar fångar den anställdes känslor gällande hur effektivt arbetsmiljöerna de använder faktiskt stödjer dem i deras arbete. Resultaten ger ledning och chefer på företag och organisationer kritisk data och viktiga insikter som krävs för att skapa utrymmen för att anställda ska leverera och prestera på sin arbetsplats. Prestandan jämförs sedan med världens största databaser över både kontorsbaserat och hembaserat arbete. 

Använd Leesmans verktyg tillsammans med oss på GoToWork så får du reda på er organisations nuläge och vad ni behöver för att skapa ert nyläge.

GoToWork® är Nordens ledande expert i Leesman®

Leesman Advanced Practitioners (Leesman APs) är en global grupp av personer som är utbildade i att tolka Leesman-data och distribuera sin expertkunskap inom branschen. På GoToWork är Karin Ståhl (grundare, VD & arbetsplatsstrateg) sedan flera år certifierad och utbildad inom Leesman AP, och sen år 2022 är även Thera Hallinder (arbetsplatsstrateg) klar med sin utbildning. Det gör GoToWork till det företag/organisation som har flest utbildade inom Leesman i Norden.

Leesman GoToWork

Varför använda en Leesman® enkät?

Sätter man ihop sin en egen enkät är risken stor att fel frågor ställs och/eller den inkommande datan inte kan analyseras korrekt. Använder man en egen enkät kan man inte heller jämföra sina resultat med andra organisationer, något som ofta kan vara av stort intresse för att förstå sin egen organisation bättre. Genom att använda en standardiserad enkät med tillgång till jämförelsedata från Leesman så kan man helt enkelt se hur bra arbetsplatsen presterar jämfört med andra organisationer.

Leesman Index används av branschledare runt om i världen för att mäta, jämföra och förbättra upplevelsen hos sina anställda. I mars 2020 lanserade Leesman dessutom nya verktyg som också kan utvärdera upplevelsen hos anställda som arbetar hemifrån. Leesman sitter idag på den största jämförelsedatabasen i sitt slag gällande arbetserfarenhet från hemarbetaren.

Leesman GoToWork

Data från Leesman® hjälper er att skapa en attraktiv arbetsplats

Leesmans verktyg och etablerade metoder har hjälpt organisationer att lösa sina arbetsplatsproblem sedan 2010. Genom att utrusta chefer på alla nivåer med kunskap om nuläget och strategier för framtiden så kan de fatta välgrundade och framåtsträvande beslut som gör det möjligt att minska risker, planera för framtiden och samtidigt skapa en attraktiv arbetsplats för att attrahera rätt talanger.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på GoToWork. Vi är experter inom arbetsplatsstrategi och förändringsledning samt är certifierade inom Leesman.