Att leda i det nya normala efter pandemin

Artikel i Chef, 12 oktober 2021

Framtidens arbetsplats är redan här, vare sig du känner dig redo eller ej. Karin Ståhl, VD & arbetsplatsstrateg på GoToWork, delar med sig av det viktigaste du behöver veta för att lyckas leda i det nya normala efter pandemin.

Världens största hemarbetsexperiment pågick i drygt ett och ett halvt år. Och visst finns fortfarande risken att pandemirestriktioner återinförs. Men i varierande grad har de flesta av oss ändå återvänt till våra arbetsplatser. Bara för att upptäcka att både vi och arbetsplatsen förändrats.

Arbetsplatsstretegen Karin Ståhl är VD och grundare av GoToWork, som utvecklar arbetsplatser, kontor och arbetssätt. Hon menar att vi snarare ska tänka arbetsliv i stället för arbetsplats. ”Alla undersökningar visar att majoriteten av medarbetare inte vill ha det på samma sätt som före pandemin och det nya arbetslivet kommer definitivt att skilja sig från förr. I vissa fall handlar det om jättestora förändringar, i andra om pyttesmå, men annorlunda kommer det att bli”, säger hon.

Karin Ståhl grundare och VD GoToWork

”Nu tillåts vi bli människor igen.
Detta är av godo!”

Människor igen

Karin Ståhl kallar det som händer för det största paradigmskiftet i arbetslivet sedan industrialiseringen. ”Då blev människorna maskiner. Nu tillåts vi bli människor igen. Detta är av godo!”, säger hon.

Ett uttryck som Karin Ståhl återkommer till flera gånger är digital first. Vi kommer alla att behöva bli digitala på ett helt sätt än tidigare, hemarbetsperioden inräknad. 

”Det handlar inte bara om att använda digitala plattformar som Teams, utan jag pratar om ett helt digitalt arbetssätt. Det arbetssättet kan sedan utövas var som helst: på arbetsplatsen, hemma eller i hybrida lösningar, alltså att några medarbetare sitter på distans och andra jobbar från kontoret. På så sätt finns ingen renodlat fysisk arbetsplats längre.”

”Vi lever i en ny digital värld och behöver hjälp att visualisera det helt digitala arbetssättet. Det kräver nya ledarroller. Ledarens roll blir allt mer att vara just ledare och allt mindre av att vara specialist.”

Proaktivitet

Hur ska vi då lyckas implementera det nya arbetssättet? Jo, genom proaktivitet, menar Karin. ”Det värsta som kan hända är att vi blir lika reaktiva nu vid återgången som vi var när pandemin slog till. Det visade sig att vi var skapligt förberedda för att hantera en mellanperiod och vi klarade oss hjälpligt med Teams, men la ett enormt ansvar på den enskilda individen – både på chefer och medarbetare. Vi fick alla hantera en verklighet som ingen av oss var beredda på.”

Ansvaret för hur hybridarbetet ska ta form får inte landa på enskilda chefer utan är ett ledningsansvar menar Karin. Hon poängterar att det är viktigare än någonsin att ledningen sätter färdriktningen med tydliga mål och visioner och tar det vidare ut i organisationen. ”Det är inte de enskilda ledarna som ska lösa detta. Som chef ska du inte behöva bära samma ansvar som under pandemin för att medarbetarna har rätt förutsättningar att göra sitt jobb. Se till att högsta ledningen har tydligt mål och en vision, och målstyr ditt team i den riktningen.”

Vill du läsa artikeln i Chef? Klicka här.