En arbetsplats för nu och framtiden

Länsförsäkringar Halland är på en tillväxtresa och vill bland annat utveckla nya arbetssätt. Utvecklingsarbetet sammanfattas under paraplyet ”Bästa arbetsplatsen” och handlar om att skapa en arbetsplats som inbjuder till samarbete, kreativitet och utveckling – nu och i framtiden.

Bakgrund

Länsförsäkringar Halland bildades den 1 september 1889 och är tryggt förankrat i Halland med sex olika kontor.  Nu vill Länsförsäkringar Halland ge sina medarbetare bättre möjligheter till stöd för olika typer av arbetsuppgifter. De vill även skapa effektivare möten, mer spontanitet och bättre samarbete mellan avdelningar.

Länsförsäkringar Halland var med sitt projekt ”Bästa arbetsplatsen” nominerad i tävlingen ”Sveriges snyggaste kontor 2021”, arrangerad av Lokalnytt.se.

Ett kontor som stödjer verksamhetsanpassat arbete

Ett nytt hus

För att kunna växa och skapa ett verksamhetsanpassat arbetssätt behövdes den befintliga kontorsytan i Halmstad utökas. Lösningen blev en tillbyggnad på innergården; ett nytt och modernt ”Gårdshus” som är sammanbundet med befintlig kontorsbyggnad från 1929.

Gårdshuset är uppfört med material som åldras värdigt. Mot bolagets äldre kontorsbyggnad öppnar sig fasaden med stora glaspartier av trä som tillverkats på snickerifabrik. Trapphuset i byggnaden har murade väggar av äldre Slottsmölle-tegel som återanvänts från fasaden på den byggnad som tidigare stod på innergården. På taket ligger en torrängsmatta som gynnar biologisk mångfald och ger en vacker upplevelse från omkringliggande byggnader.

Ett nytt arbetssätt

Med ett verksamhetsanpassat arbetssätt väljer individ och team arbetsplats efter den uppgift som ska utföras. Arbetsplatserna är öppna, flexibla och utformade för att ge stöd åt individuellt arbete, samarbete, arbete som kräver koncentration samt för sådant som kan utföras lite var som helst.Ett verksamhetsanpassat arbetssätt tar hänsyn till avdelningars olika förutsättningar. För Länsförsäkringar Halland är till exempel regelverk kring sekretess en viktig förutsättning.

Moderna arbetsplatser och gemensamma ytor

I Gårdshuset samsas nu väl fungerande skrivbordsarbetsplatser med enskilda rum för fokusarbete, kreativt arbete och digitala möten. Särskilda projektbord har tagits fram för att främja samarbete och ett separat rum för att gynna kreativitet. Allt i enlighet med projektet ”Bästa arbetsplatsen”. Väggarna pryds av fotografier inhandlade från ett lokalt galleri – modernt och lokalt precis som Länsförsäkringar Hallands verksamhetsanpassade arbetssätt. Att det är just Länsförsäkringar Hallands arbetsplats råder det inga som helst tvivel om. Inredning och färgval följer den grafiska profilen och deras logotyp återfinns på till exempel glasväggar.

Medverkande

Projektet är genomfört i nära samarbete mellan Länsförsäkringar Halland, Fredblad arkitekter och GoToWork. Ett arbete som präglats av gott samarbete och vi är alla stolta över resultatet.

Länsförsäkringar Halland– uppdragsgivare och tillsammans med lokala entreprenörer har de förverkligat Gårdshuset
Fredblad arkitekter –
arkitekt för gårdshuset samt ansvarig  för inredningen.
GoToWork
 – ansvar för arbetsplatsstrategin som utgår från perspektiven människan – tekniken – platsen.
Magnus Karlsson – fotograf

Fotograf: Magnus Karlsson
Ett samarbete mellan: