Kunskapslucka 20

Vi behöver inte vara på samma plats eller i samma möte för att kunna skapa arbete tillsammans.