GoToWorks kunskapskalender 2022

1-25 DECEMBER 2022

Varje dag fram till jul öppnar vi en ny lucka och delar med oss av värdefull kunskap om hållbara arbetsplatser, arbetssätt och arbetsliv. Inspiration, tips och kunskap vi hoppas att du kan ta med dig till din arbetsplats för att skapa ett hållbart arbetsliv.

Kunskapslucka 1

Kunskapslucka 1

Våra hjärnor är programmerade att försvara sig mot förändring, men de gillar och behöver variation.

Behöver du hjälp med förändringsledning? Läs mer här.

Kunskapslucka 2

Kunskapslucka 2

3 av 5 anställda skulle sannolikt söka annan anställning om deras organisation inte erbjuder hybridarbete.

Kunskapslucka 3

Kunskapslucka 3

Hjärnsmart arbete® är konsten att arbeta både smartare och mer välmående. Det bringar mer balans i vardagen och ger ett hälsosammare liv.

Kunskapskalender lucka 4

Kunskapslucka 4

Kommunikation är A och O vid all förändring.

Når ni ut med rätt kommunikation? Läs mer här.

Kunskapskalender lucka 15

Kunskapslucka 5

Glada medarbetare är 12% mer produktiva

Kunskapslucka 6

Kunskapslucka 6

Att utveckla medkänsla i sitt ledarskap ökar tilliten, förbättrar motivationen, samarbetet och arbetsförmågan för enskilda medarbetare och för hela arbetsgruppen. 

Kunskapslucka 7

Kunskapslucka 7

Den digitala arbetsplatsen kräver nya ledarroller. Ledarens roll blir allt mer att vara en ledare och allt mindre av att vara specialist.

Vill ni veta mer om ledarskap i hybridarbete?

Kunskapslucka 8

Kunskapslucka 8

En arbetsplats ska vara för alla. Vem jobbar inte hos er?

Se till så ni har en arbetsplats som följer UUAs (universell utformning av arbetsplatser) riktlinjer. Vi kan guida dig.

Kunskapslucka 9

Kunskapslucka 9

25-50 % av ledarna upplever ledarskapet svårare på distans.
Vad tycker du?

Vi föreläser om ledarskap på distans.

Kunskapslucka 10

Kunskapslucka 10

För att fungera i det post-pandemiska arbetslivet måste vi förmå avlära gamla rutiner och lära oss nya beteenden.

Vill du veta mer?

Kunskapskalender lucka 11

Kunskapslucka 11

Man kan skapa nya vanor genom att börja väldigt smått och göra det ofta. Om målet är att springa en mil – börja med 500 meter om dagen.

Utveckla er arbetsplats och förändra era arbetssätt med gott resultat, läs mer här.

Kunskapskalender lucka 12

Kunskapslucka 12

Ett misstag många gör vid distansarbete är att jobba på samma sätt, med samma rutiner, som om man fysiskt varit på arbetsplatsen. Börja istället jobba med effektfullt hybridarbete och skapa ”tillsammanseffekten”.

Skapa en mer hållbar arbetsplats.

Kunskapslucka 13

Kunskapslucka 13

Projektledaren är kärnan i ett projekt, men det betyder inte att hen är projektets viktigaste spelare. Som med allt ledarskap handlar projektledning om att stötta andra människor – projektledaren hjälper andra projektdeltagare att hjälpa sig själva.

Vårt team med diplomerade projektledare, förändringsledare och UUA-coacher har specialistkunskap inom människa – teknik – plats för att kunna bistå med det ni behöver. Läs mer här.

Adventskalender Kunskapslucka 14 GoToWork

Kunskapslucka 14

Millennials kommer att vara huvuddelen av arbetskraften år 2030, vilket motsvarar 75% av den globala arbetskraften. Se till att er arbetsplatsstrategi och arbetsplatsdesign är framtidssäkrad för millennials och generation Z:s olika krav. 

Vi kan vägleda dig.

Kunskapslucka 15

Kunskapslucka 15

Inkluderande möten är där alla kommer till tals. Använd funktionen ”begär ordet” och fördela ordet så jämnt som möjligt, samt fråga de som sitter tysta om de har något att tillägga. 

Kunskapslucka 16

Kunskapslucka 16

Behöver vi kontor? Ja, faktiskt. Vi vet att vi som människor emellanåt behöver möta varandra fysiskt för att må bra. 

Kunskapslucka 17

Kunskapslucka 17

Att ”checka in” på möten är inte bara bra för att kolla tekniken – det är inkluderande och bygger psykologisk trygghet.

Kunskapskalender lucka 18

Kunskapslucka 18

Att genomföra och lyckas med en större förändring på en arbetsplats kräver alltid ett aktivt och synligt deltagande från ledningen. 

Vi hjälper dig med din arbetsplatsförändring.

Kunskapskalender lucka 19

Kunskapslucka 19

Sätt ett tydligt mål för er förändring. Var tydlig med vilket resultat du vill uppnå. Uttryck det i effekter och visualisera tillsammans.

Adventskalender Kunskapslucka 20 GoToWork

Kunskapslucka 20

Vi behöver inte vara på samma plats eller i samma möte för att kunna skapa arbete tillsammans.

Vill du veta mer om effektfullt hybridarbete? Kontakta oss.

Kunskapslucka 21

Kunskapslucka 21

Nära dialog och löpande individuell målsättning är ett sätt för att säkerställa och följa upp förmågan i självledarskapet hos medarbetarna på den hybrida arbetsplatsen.

Adventskalender Kunskapslucka 22 GoToWork

Kunskapslucka 22

Arbetet behövs drivas digitalt för att möta framtiders hybrida arbetsliv.

Har ni en hybridstrategi?

Adventskalender Kunskapslucka 23 GoToWork

Kunskapslucka 23

55% av alla förändringsprojekt når sina mål på kort sikt och på lång sikt är motsvarande siffra endast 25%. Nyckeln till att lyckas är kommunikation och aktiv förändringsledning.

Behöver du hjälp från en certifierad förändringsledare?

Kunskapslucka 24

Kunskapslucka 24

Hybridarbete kräver samarbete, där laget går före jaget.

Vill du veta mer om effektfullt hybridarbete? Kontakta oss.

Kunskapslucka 25

Kunskapslucka 25

Det går inte att flytta eller bygga sig till nya sätt att arbeta.