Kontorstrender 2020 med GoToWork, del 2 – Gemenskap

21 APRIL 2020

Del 2 av 5 i serien Kontorstrender 2020 med GoToWork.
Vilka är fallgroparna, fördelarna och spaningarna ur olika perspektiv när det gäller gemenskap på arbetsplatsen? Vad är coworking och vad händer när många arbetar hemifrån? Hur påverkar det oss att Sverige har flest ensamhushåll i världen? Vem bestämmer vad som är gemenskap på arbetsplatsen? Panelen vände på stenarna och krossade faktiskt några myter – lyssna!

Lyssna på kontorstrender – Gemenskap

Panelsamtal tema: Gemenskap

Sverige har flest ensamhushåll i världen och vi känner oss allt mer ensamma. En verklighet som vi ser i allt högre grad kommer att påverka våra kontor och arbetssätt. En tanke som grundarna av WeWork hade, var att bland annat skapa en plattform för gemenskap för att råda bot på detta. De som är medlemmar hos en coworking kanske drar nytta av detta, men det stora flertalet har inte den möjligheten. Fortfarande har 97% av Stockholmarna sina kontorsarbetsplatser i traditionella kontorslösningar, och det är för dem vi kommer att se stora förbättringar. Nu ser vi att såväl hela servicepaket och tjänster för hälsa och välmående kommer att göras ännu mer tillgängliga och åtkomliga för flera.

Under ledning av Karin Ståhl (GoToWork) samtalar vi om gemenskap på arbetsplatsen. Experter i panelen är: Irene Öman (NCC), Pernilla Glaser (RISE) och Niklas Huss (coach).

Lyssna på panelsamtal – Gemenskap

Inspelning Panelsamtalet Gemenskap 21 april.

De första minuterna saknas på grund av tekniskt fel i Zoom. Uppkopplingen hos Pernilla Glaser skapade några ljudglapp och vi har valt att inte klippa bort dem. Vi hoppas på ert överseende.

Samtal om gemenskap på arbetsplatsen mend Irene Öman (NCC), Pernilla Glaser (RISE) och Niklas Huss (coach). Karin Ståhl (GoToWork) modererar samtalen.

Lyssna på kontorstrender – Gemenskap

Citat från panelen:

– Vi riskerar att förstärka gapet mellan vissa medarbetare som arbetar digitalt och kanske blir överarbetade medan de som har sin bas i den fysiska arbetsplatsen glöms bort. Nu kommer vi gå tillbaka till gemenskapen, tillsammans lyckas vi göra de större förändringarna i samhällen i organisationen – som det gamla bondesamhället men med en twist. Vi kommer att fokusera på purpose (Eng=ändamål) och större mening, säger Niklas Huss, innovations- och transformationscoach.

 

– Gränser mellan arbetsgemenskap och privatliv löses upp. Vi förskjuter idén om vad som är arbete och vad som är det övriga livet. Det är till godo därför det ökar utrymmet för oss att vara sårbara, närvarande med alla våra kompetens, det vet vi att vi behöver – vi vet att det är kritiskt för arbetsmarknaden. Vi kommer att ha behov av en arbetsplats som länkar både till det privata och det större gemensamma samhällsbygget, säger Pernilla Glaser, senior processledare RISE.

 

– Ingen av oss är proffs på den här rådande situationen, jag upplever en stor ödmjukhet och vänlighet, vi kommer att vara mer omsorgsfulla om att fånga upp våra kollegor. Vi kommer att få se mycket större kravställan från brukarna, på gemenskap och flexibilitet, säger Irene Öman, kundansvarig kommersiell uthyrning och stadsplanering NCC.