Kontorstrender 2022 med GoToWork, del 4 – Arbete i 3D

11 SEPTEMBER 2020

Lyssna på kontorstrend – Arbeta i 3D

Del 4 av 5 i serien Kontorstrender 2020 med GoToWork.
Att arbeta från olika platser, med eller utan bra digitala verktyg, och när vi är olika som personer – detta samtalade vår expertpanel under ämnet Arbete i 3D. Temat för samtalet var att arbeta i flera dimensioner, och är GoToWorks fjärde kontorstrend av fem för 2020. Under ledning av Karin Ståhl samtalar vi tillsammans med Oscar Berg, Peggie Rothe & Joachim Boëthius.

Panelsamtal tema: Arbete i 3D

Från början arbetade vi endimensionellt när vi gick till våra kontorsarbetsplatser. Sedan började vi planera och utforma arbetsplatserna tvådimensionellt. I behovsanalysen kunde vi se arbete som görs på kontoret utefter två axlar: grad av aktiviteter vi gör individuellt respektive i samarbete, samt grad av störningar och avbrott vi tillåter från arbetsmiljön. Nu ser vi en tydlig trend i en tredje dimension, nämligen grad av aktiviteter vi utför fysiskt och i virtuella sammanhang. Och då pratar vi inte om VR (virtual reality) och AR (artificial reality), utan mer specifikt att få de digitala lösningarna att fungera sömlöst. Det är det vi kallar 3D-arbete.

Experterna i panelsamtalet är;  Oscar Berg, Telia, Peggie Rothe, Leesman och Joachim Boëthius, Johnson & Johnson. De delade alla uppfattningen att den nya eran av kontorsarbete vi går in i nu kommer vara mycket mer anpassade för digitalt sömlöst arbete. Att vi kommer att få se en ny form av ”Work-Life-Blend”, samt att de erfarenheter vi nu samlat på oss under ett halvår måste analyseras och beaktas i framtiden. Panelsamtalet modererades av vår vd Karin Ståhl, som med stolthet stal Oscars citat;  ”Det krävs ett miljonprogram för digital kompetenshöjning”.

Kontorstrender 2020 Arbeta i 3D GoToWork
Karin Ståhl GoToWork

Moderator
KARIN STÅHL
Grundare & VD
GoToWork

Oscar Berg, Telia
Oscar Berg arbetar som digital strateg och verksamhetsutvecklare på Telia Professional Services. Oscar har i många år hjälpt organisationer med digitalisering och besitter särskild expertis inom digitalt samarbete och framtidens arbete. Han drivs av att förenkla och förbättra för människor och organisationer med hjälp av digital teknik. Han har skrivit flera böcker, bland annat “Den digitala arbetsplatsen – Strategi & design” och nu senast “Överlevnadsguide till digitaliseringen”.

Peggie Rothe, Leesman
Peggie Rothe arbetar som chief insights & research officer (CIRO) på Leesman. Peggie har en doktorsexamen från Aalto University School of Science och är sedan 2014 forskningsansvarig hos Leesman för bearbetning och publicering av data. Leesman är världens ledande, oberoende aktör inom inhämtning av medarbetarupplevelse på arbetsplatsen, genom standardiserade enkäter. Våren 2020 adderades modulen för att mäta ”Medarbetarupplevelsen av hemarbetsplatsen”.

Joachim Boëthius, Johnson & Johnson
Joachim Boëthius arbetar som senior manager FM services EMEA på Johnson & Johnson. Joachim har mångårig erfarenhet av FM och arbetsplatser, där han arbetat i olika roller och på olika nivåer. Joachim brinner särskilt för arbetsplatsen som möjliggörare och framtidens FM. Sedan några år arbetare han också i styrelsen för IFMA Sverige, världens ledande branschorganisation, där han är drivande inom områdena kompetensutveckling, utbildning och certifiering.

Lyssna på panelsamtalet – Arbete i 3D

Lyssna på panelsamtalet nedan med Karin Ståhl, Oscar Berg, Peggie Roth och Joachim Boëthius.

Lyssna på kontorstrend – Arbeta i 3D