KARIN STÅHL – MANAGING DIRECTOR, DREES & SOMMER I SVERIGE

Med kunskap, nyfikenhet och passion driver hon Drees & Sommer i Sverige

I över 30 år har Karin Ståhl arbetat med frågor som rör arbetsplats, arbetssätt och arbetsliv. Redan på 1990-talet, när Karin jobbade inom industrikoncernen ABB, var det med fokus på FM-service (Facility Management). Något som på den tiden inte var det vanligaste, men Karin hade redan då kunskap inom bland annat lokalplanering och stöd för utveckling av arbetssätt på kontor. Karin har haft olika konsultroller och ansvarsområden genom åren och hon har arbetat med frågor som rör allt ifrån hyresgästrådgivning, projektledning och flyttprojekt till lokalplanering, upphandling och organisations- och beteendeförändring.

Karin Ståhl grundar GoToWork ®

Med den gedigna erfarenhet och djupa kunskap inom arbetsplats och arbetssätt som Karin har samlat på sig genom åren valde hon till sist att grunda och driva det egna bolaget GoToWork AB. Året var 2013 och GoToWork föddes en vårdag med målet att stötta verksamheter och organisationer till att skapa goda arbetsplatser i en hållbar utveckling med perspektiven människan, tekniken och platsen. Hon vill utrota de ”onda” arbetsplatserna och skapa välmående kontor för både medarbetare, de uppåt tre miljoner människor i Sverige som går till sina arbetsplatser (ofta kallade kontor), och tillhörande verksamhet. Sedan starten har GoToWork växt och idag är det snart 20 medarbetare som drivs av samma sak – att designa hållbara arbetsliv och förändra arbetsplatser till att bli goda och välmående sådana. Fram till år 2023 var Karin Ståhl VD på GoToWork men arbetade även som arbetsplatsstrateg.

I maj år 2023 tog det internationella bolaget Drees & Sommer över 100% av ägandeskapet. Drees & Sommer är marknadsledande på den Europeiska fastighetsmarknaden. GoToWork och Drees & Sommer har i flera års tid haft ett nära och bra samarbete så sammanslagningen var ett naturligt steg. Karin är idag managing director (MD) för Drees & Sommer i Sverige.

Karin Ståhl MD Drees & Sommer Sverige

Nyfiken & passionerad – med målet att designa ett hållbart arbetsliv

Karins nyfikenhet har alltid drivit henne framåt och hon har specialiserat sig på att förstå vad som händer med både arbetssätt och organisationer inför och under en förändring av arbetsplatsen.

Med ett strategiskt förhållningssätt och långsiktigt tänkande stödjer och rådger hon verksamheter och organisationer till att förstå hur deras specifika behov på bästa sätt kan utnyttjas i nya eller befintliga kontorsytor med anpassade arbetssätt. ”Mitt fokus är alltid att bidra till att skapa den goda arbetsplatsen”, säger Karin. ”En god arbetsplats innebär att verksamheten har ett arbetssätt som både attraherar talanger och kunder, samt där ledarskap och miljö stimulerar till prestation och välmående” menar Karin. Enligt henne är arbetsplatsen ett kraftigt managementverktyg som bör hanteras i ledningsrummet. ”En arbetsplats som kommer till sin rätt och utnyttjas på bästa sätt med välmående medarbetare är mest lönsam”, säger Karin.

Nyfikenheten driver Karin framåt och hon är ofta före sin tid. Hon följer forskning och statistik på nära håll och trendspanar själv för att se vilka förändringar framtiden för med sig. Exempelvis blev begreppet Aktivitetsbaserat arbete känt i Sverige runt år 2008-2009. Men Karin hade i flera år innan det arbetat med just aktivitetsbaserade arbetssätt och introducerat det i organisationer. Detsamma gäller till exempel vikten av digitalisering, starkt självledarskap och möjlighet för flexibelt arbete. Något som pandemin år 2020 påkallade stort, frågor vilka Karin sedan långt tidigare hade varit drivande i och sett ett starkt behov utav.

En stor kunskapskälla inom arbetsplats, arbetssätt och arbetsliv

Karin är en eftertraktad rådgivare och föreläsare inom områden så som arbetssätt, framtidens arbetsplats och det hybrida arbetslivet. Hennes kunskap är enorm – det inte Karin vet om fungerande arbetssätt, välmående medarbetare och ett hållbart arbetsliv är inte värt att veta. Skämt och sido, hon kan kontorets och arbetsplatsens historia på sina fem fingrar och ser med spänning på vad framtiden har att erbjuda.

Karin har i sina roller som företagsledare, arbetsplatsstrateg, projektledare och förändringsledare stöttat och väglett hundratals organisationer och myndigheter i landet till att nå sina visioner för arbetsplats och arbetssätt. För Karin är det viktigt att även bidra till branschens utveckling och hon är bland annat styrelsemedlem i IFMA (International Facility Management Association) och medgrundare av det kvinnliga nätverket Byggare Berit.

Hjärnsmart arbete ®

Karin är en arbetsmyra och har alltid varit det. Men hon arbetar hjärnsmart®. Hon är en stark förespråkare av just det hjärnsmarta arbetet som genererar både ökat välmående och bättre resultat. Hjärnsmart arbete® är ytterligare ett ämne som Karin brinner för och har djup kunskap inom, vilket hon även föreläser om. ”En viktig del av det hjärnsmarta arbetet är att se över sin egen mentala hälsotallrik för att ge hjärnan en balans av både aktivitet och vila”, säger Karin. Hon lever som hon lär och hon byter miljö och arbetsplats utefter situationens behov och aktivitet; en variation som stärker hjärnan. Sitter hon inte framför en dataskärm, inspirerar medarbetare och kunder med kunskap eller står på en scen och pratar om hållbart arbetsliv är det inte omöjligt att man finner henne ute på en skogspromenad. Den västmanländska naturen ger Karin avkoppling från Stockholms stadsliv och låter hennes hjärna både vila och återhämta sig. Att Karins tankar, även utanför arbetstid, alltid cirkulerar runt det hållbara arbetslivet visar bara på den stora passion hon ser i sitt yrkesliv.

Karin Ståhl VD GoToWork

KARIN STÅHL –

Managing Director
Drees & Sommer i Sverige
(Grundare av GoToWork)
+46 70 621 31 50
karin.stahl@dreso.com

Tillsammans designar vi ett hållbart arbetsliv!