Kan vi organisera oss till ett hållbart arbetsliv?

Månadens krönika hos CityMark Today, november 2021

Förra årtusendet gavs boken ”Riv Pyramiderna!” av Jan Carlzon ut, vilken sedermera kom att bli en internationell managementklassiker. Att vi då hade upplevt tillfället när den nye SAS-ledaren initierade något som för alltid skulle förändra synen på ledarskap och organisationer, var vi nog från början inte medvetna om. Året var 1985 och i samtiden gick vi på bio och såg ”Tillbaka till framtiden” och ”Terminator”, Anders ”Lillen” Eklund blev Europamästare i tungviktsboxning, vi köpte en liter mjölk för 4 kronor och 28 öre och en liter bensin för 4,60 kr, Elvis Presley skulle ha fyllt 50 år och 400 miljoner människor såg ”Live Aid”.

Riv Pyramiderna!, sa Jan Carlzon och vissa organisationer gjorde det, men många pyramider stod kvar. Och gör så än idag. När vi ser oss omkring i dagens organisationer ser vi många replika av den dåvarande egyptiska civilisationen. Ett misslyckande? Nej, en stor potential till förbättring, skulle jag säga. Visst kan vi nån gång ångra oss eller beklaga oss över det som inte skedde, men vi ska ju ändå inte gå bakåt, utan framåt, så låt oss lära av det vi gjorde, eller inte gjorde, och i stället forma de organisationer och den civilisation vi nu vill ha och behöver.

Om pyramiden som organisationsform kan sägas ligga på axelns ena ytterläge, så finner vi på axelns motsatta sida plattformen. En decentraliserad organisationsform där, som Jan Carlzon uttryckte det, vi tar vara på medarbetarnas erfarenheter, bryter otympliga hierarkiska strukturer och har tydliga strategiska mål. Och med fokus på kunden där alla affärsbeslut som rör den enskilda kunden tas nära kunden och av den och de som känner kunden bäst.

I dagens (förhoppningsvis) post-pandemiska tid är ledarskapet utsatt. Ledarskapet har och kommer fortsatt att utvecklas snabbast av de organisatoriska komponenterna. Vi har tidigare lyft att arbetssätt, arbetsliv och arbetsplatser behöver formas så att de först fungerar och presterar digital first, för att vara gångbara analogt, i det fysiska livet. Något vi också applicerar på ledarskapet. Ett ledarskap som är bra digitalt, kommer garanterat att vara bra analogt. Det krävs särskilda ledarskapsförmågor för att leda på distans. Förmågor som vi historiskt kanske fackat in som det könlösa ledarskapet – mer inkännande, närvarande, större tydlighet i mål och uppföljning, mer coachande. Det ledarskapet vill vi se mellan ledare och medarbetare, mellan medarbetare och medarbetare, och på oss själva, var och en.

Det ledarskapet är det som ger förutsättningar för en decentraliserad och distribuerad plattformsorganisation. Och vi kommer nu också successivt att se nya rollmodeller och förebilder för detta ledarskap. Med förmågor hämtade från både de framväxande, yngre generationernas samtid, och från de erfarenheter vi förvärvat under det stora hemarbetsexperimentet.

Nu växer nya typer av organisering fram för att få såväl medarbetare som affärer och företag att utvecklas. Arbetsformer som synliggör och delar det arbete som görs, på alla nivåer. Vi kan då förebygga uppkomst av A- och B-lag som kan uppstå när vissa arbetar mer eller mindre på distans jämfört med de som kanske alltid tar sej till kontoret. Och även A- och B-lag utifrån olika förmågor; sociala, digitala eller affärsmässiga. Vi kan organisera oss till ett hållbart arbetsliv.

Karin Ståhl
VD & grundare, GoToWork 

Illustration Karin Ståhl

Vill du läsa artikeln i CityMark today? Klicka här.