JOSEFINE ANNERSTEDT – WORKSPACE DESIGNER

Utformar funktionella & estetiskt välplanerade arbetsplatser

Josefine Annerstedt är Workspace designer på GoToWork. Hon är inredningsarkitekt som tidigare arbetat på både större och mindre arkitektbyråer samt även drivit ett eget arkitektkontor.

Josefine i sin roll som inredningsarkitekt är en naturlig del av gruppen Workplace & Design på GoToWork som tillsammans med projektledare och arbetsplatsstrateger fokuserar på att skapa hållbara arbetsplatser och miljöer för ett hjärnsmart arbete. ”Jag ser fram emot att utveckla ett närmre samarbete med de inspirerande och framåtblickande personerna jag lärt känna på GoToWork. Med olika bakgrunder och kompetenser kommer vi tillsammans skapa hållbara och attraktiva arbetsmiljöer – som möter både klassiska utmaningar och nya behov i arbetslivet.” säger Josefine. I sin roll som arkitekt har hon en stor förmåga till kreativ problemlösning och hon motiveras av att försöka se ett problem från olika perspektiv för att hitta relevanta lösningar därefter. ”Genom att betrakta projektmål, möjligheter och utmaningar ur flera professionella perspektiv berikas inte bara design-processen utan även projektens resultat. Att utforma funktionella, estetiskt tilltalande arbetsmiljöer som ökar trivsel på jobbet, välmående och produktivitet driver mig framåt.” säger Josefine. Som arkitekt på GoToWork arbetar Josefine dagligen med att utforma arbetsplatser anpassade efter olika verksamheters förutsättningar, möjligheter och behov.

Josefine är uppväxt på västkusten med bosatt i Stockholm sedan 2015. Hon spenderar fritiden i rörelse, helst i naturen var hon hämtar både kraft och inspiration.

Josefine Annerstedt Workspace designer arkitekt GoToWork

JOSEFINE ANNERSTEDT –

Tillsammans designar vi ett hållbart arbetsliv!