Fem anledningar att jobba mer utomhus

17 JUNI 2019

Att arbeta hälsosamt och hållbart gynnar både medarbetare och arbetsgivare. Därför är det viktigt att skapa beteenden och vanor som främjar hållbara arbetssätt. Idag kontorsarbetar allt fler utomhus för att dra nytta av naturens positiva hälsoeffekter. Nedan har vi listat fem anledningar till att arbeta mer utomhus och sammanfattat vår trendföreläsning om kontorsarbete ute.

Den 17 juni 2019 arrangerade GoToWork en trendföreläsning på Castellums utekontor WorkOut i Johanneshov, Stockholm, tillsammans med arbetslivsforskaren Susanna Toivanen. Hela föreläsningen presenterades givetvis utomhus och vi passade även på att undersöka deltagarnas erfarenhet av utekontorsarbete och utekontor under ett gåmöte. Resultatet från undersökningen finns med i sammanfattningen nedan.

Vad innebär trenden och varför är den populär? 

Utekontorsarbete kan vara att tänka, läsa, prata i telefon eller mötas – ute i friska luften. Och ofta sker det på terrasser, i parker eller på gångstigar, som helst ska vara lättillgängliga. I vissa fall behövs sittplats, WiFi, el och skydd mot väder, vind och sol för att kontorsarbete ska kunna genomföras utomhus.

Naturens positiva effekter är den främsta anledningen till att utekontorsarbete är poppis. I en tid då många spenderar upp till 80% av dagen inomhus, så behöver andelen med utomhustid öka. 

Fem anledningar till att arbeta mer utomhus

För att kunna ta del av alla positiva effekter behöver du arbeta utomhus minst 20 minuter per dag regelbundet. Men alla har inte lika lätt att komma igång, även om viljan att arbeta ute finns.

Susanna kommer ihåg hur det var när de aktivitetsbaserade kontoren introducerades och känner igen vissa farhågor. ”En del upplevde det som jobbigt om chefen passerade när någon satt sig i café- eller loungemiljön. Och lite så är det även nu. Några upplever att de känner sig skyldiga om de sitter ute och jobbar. Och det är för att vi är inne och rubbar på våra normer”, berättar Susanna Toivanen.

Susanna Toivanen delar här med sig av sin lista, varför man bör arbeta mer utomhus.

5 anledningar till att arbeta utomhus

1. Dina stressnivåer går ner och du får snabbare återhämtning

2. Dagsljusintaget ökar, och ljus är viktigt för att du ska må bra

3. Det främjar din hälsa och stärker ditt immunförsvar

4. Du får variation i arbetet genom att gå ut och jobba en stund

5. Din tankeverksamhet och kreativitet stimuleras

Hur kommer man igång?

För att komma igång med utekontorsarbete delade Susanna med sig av en enkel metod:

  • Skriv ned vilka aktiviteter du genomför en vanlig vecka
  • Fundera vilka av dessa du skulle kunna göra utomhus​
  • Kartlägg din kommande vecka, schemalägg utomhuspass​
  • Bestäm var och hur du tänker genomföra dem​
  • Testa olika uppgifter utomhus så får du egen erfarenhet​
  • Mår du bra av korta reflektionspauser utomhus?​​
  • Mår du bra av möten utomhus?​​
  • Utöka din repertoar successivt, testa nya aktiviteter i olika omgivningar utomhus​

Men vilken parameter är viktigast för att verkligen komma igång med kontorsarbete utomhus? Enligt våra deltagare angav flest personer förändringsledning/vanor och förtroende från ledningen, som mest avgörande. Och flera lyfte fram planerade- och inbjudande platser med väderskydd, som avgörande för att komma igång.

Hur inne är utearbete? – en deltagarundersökning

Efter föreläsningen frågade vi deltagarna på plats om deras vanor för med att arbeta utomhus. 

”Händer det att du utför kontorsarbete utomhus och i så fall hur ofta?
27 av de 31 personer som deltog på vår föreläsning, svarade att de utför kontorsarbete ute, men mer än hälften gör det sällan (16 av 31 svarande). 

”Vilka arbetsuppgifter gör du utomhus?”
Den vanligaste arbetsuppgiften att göra utomhus, bland våra deltagare, var att prata i telefon och tänka.

”Vilken typ av utomhusmiljöer som flest föredrar att kontorsarbeta i?”
De flesta deltagare föredrar att arbeta utomhus i park, på terrass/balkong eller gångstig/motionsslinga.

”Vad behöver du för att kunna göra kontorsarbete utomhus?”
Flest personer svarade skydd mot sol och regn, Wi-Fi och el. Vädret och saknad av anpassade produkter, exempelvis skärmar som fungerar i ljusa miljöer, angav flest personer som hinder till att de inte arbetar mer utomhus idag. Många angav att de saknar vanan och att det är ett stort hinder.

”Kan du tänka dig att utföra delar att ditt kontorsarbete utomhus framöver?”
Alla som svarade på vår undersökning kan tänka sig att utföra delar av sitt kontorsarbete utomhus framöver (28 av 28).

”Har din organisation ett utomhuskontor idag eller planerar att skapa ett framöver?”
Majoriteten av deltagarnas organisationer har inte ett utekontor idag (25 av 27). Flera organisationer planerar att skapa ett utekontor eller uppmuntra till mer arbete utomhus (9 av 25). Många visste inte om deras organisation har planer på att skapa utekontor (9 av 25) och några vet att deras organisation inte planerar att skapa något utekontor (7 av 25).

Behöver ni hjälp att komma igång?

Vill ni ha hjälp att planera för ert utekontor? Hör av dig till oss så kan vi hjälpa till med strategi, projektledning och förändringsledning.

Läs mer om trenden i Dagens Nyheter och om forskningsprojektet Stick ut i Malmö