Hjärnsmart arbete® skapar ett hållbart arbetsliv 

Före pandemin gick nästan tre miljoner människor i Sverige i princip dagligen till sitt arbete, till någonting som vi vanligen kallar för ett kontor. Pandemin har påverkat det och alla har inte kunnat arbeta från sina kontor utan vi har haft, och har fortfarande, en mix av olika arbetsplatser. Arbetsplatser som med varierande förmåga och resultat stöttar de arbetsuppgifter vi utför. Detta har fått konsekvenser för såväl innovationstakt, kollektivets produktivitet och organisationers utveckling och livskraft.

I ett bredare perspektiv har åren under pandemin fått än längre och långtgående konsekvenser för den enskilda individen. Brist på tydlighet, gemenskap och sammanhang har fått många att uppleva år med minskad grad av välmående och hälsa. För oss som brinner för att designa det hållbara arbetslivet är detta nedslående, men samtidigt en stor möjlighet för förbättring. 

Hjärnsmart arbete®

Vad är Hjärnsmart arbete®, kanske du tänker. Med det menar vi ett sätt att arbeta som tar hänsyn till våra hjärnors grundläggande behov. Ett sätt som tillför energi, i stället för att dränera ossVi grundar det vi säger på The Healthy Mind Platter av David Rock och Dan J. Siegel, eller den mentala hälsotallriken som den svenska översättningen lyder. Deras forskning kan ses som en handledning för hjärnans behov, och vad vi kan göra för att tillgodose dem. Boken gavs ut år 2011 och dess sju kapitel förklarar vart och ett de olika tillstånd som vi ska eftersträva att vår hjärna uppnår, varje dagFokus och koncentrationLek och kreativitetSamvaro och umgängeReflektionSlappa och chillaSömn, samt Fysisk aktivitet. Vilka är då hindren?

Den mentala hälsotallriken

4 hinder att övervinna vid öppning av kontoren

När vi efter pandemin planerar för en säker öppning av kontoren igen vill vi se att detta görs med ett högt säkerhetsfokus på såväl fysisk som mental hälsa. Och det är här kontoren och hur vi använder dem kan komma att spela en nyckelroll. Det finns en direkt koppling mellan förståelse för våra hjärnors behov och användning av platser för arbete. Det är bara fyra hinder vi behöver övervinna för att ta oss dit, till ett tillstånd där vi kan arbeta hjärnsmart. 

Det första hindret är kunskap om och förståelse för vad hjärnan behöver. Att hjärnan behöver uppnå de sju beskrivna tillstånden varje dag, för att byggas stark och motståndskraftig. Att hjärnan inte är byggd för multitasking, det vill säga att göra mer än en sak samtidigt, och att när vi ändå gör det så åtgår stora mängder energi helt i onödan. Och att det är du som bärare av din hjärna som är den enda som kan stötta hjärnan i dess prioriteringar.

Vilket leder oss in på hinder nummer tvåavsaknaden av självledarskap. Genom att bygga en struktur för det egna självledarskapet och forma en överenskommelse om hur vi självleder oss tillsammans, kan vi med gemensamma krafter prioritera och sortera i arbetsuppgifter och uppnå ett flyt i arbetsvardagen. Många av oss har säkert upplevt den sköna känslan av att ha avslutat arbetsdagen med en känsla av nöjdhet och tillfredsställelse över dagens leveranser. Men ofta kanske vi stänger dagen med en motsatt känsla

Det tredje hindret är kulturen på arbetsplatsen. Hur har ni det hos er? Är det politiskt korrekt att varva koncentrationlek, brainstorming och soffhäng under en arbetsdag hos er? Visst, vi har mål att uppnå, uppgifter att göra, men med tanke på hjärnans behov: Hur kan vi undvika att inte stötta hjärnanUndvika att medvetet göra det som krävs? Och på köpet få tillbaka en hjärna som kan prestera på topp, när så behövs.

Fjärde och sista hindret är arbetsplatserna i sej, kontoren, och hur vi använder dem. Oavsett var platsen för arbete är förlagd så har den enkom ett syfte: att ge användaren maximalt stöd för de aktiviteter som ska göras och genom det ge förutsättningar för välmående medarbetare och lönsamma verksamheter. I och för sej har vi ju lärt oss att arbete inte är någonting vi går till utan det vi gör, men ändå, arbetsplatser – fysiska eller digitala – behöver vi. Den nyckelroll vi ser att arbetsplatserna kan spela är att ge det perfekta och intuitiva stödet till användarna för Hjärnsmart arbete®. Arbetsplatsens utformning och hjärnans behov kan vara en perfect match, om vi tillåter dem att bli det.

Skaffar vi oss således kunskap om hjärnans behov, vet hur vi ska leda oss, befinner oss i ett tillåtande sammanhang, samt ser till att de platser för arbete vi omger oss med gör det superenkelt för oss att leva som vi lär. Då kommer vi ett steg närmare ett Hållbart arbetsliv genom Hjärnsmart arbete®. 

Text: KARIN STÅHL
Grundare & VD
GoToWork

Karin Ståhl VD GoToWork