GoToWork färg greenish med bubblor

Varför ett hållbart arbetsliv?

Med en hållbar utveckling; en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov, kan vi främja välmående och social hälsa. Vi kan skapa goda förutsättningar för ekonomisk framgång och säkerställa bevarandet av planetens hälsa. Om fler arbetssätt och arbetsplatser blir hållbara kan det ge goda effekter till så väl medarbetarna, företagen och i förlängningen klimatet.

Det kostar att inte ligga på topp

Hållbart arbetsliv GoToWork

Sjukskrivningar och nyrekryteringar är bara två oönskade kostnader som kan påverkas av medarbetarnas negativa hälsa. Kan vi inte hålla våra medarbetare tillfredsställda och friska på jobbet leder det till kostnader för företaget såväl som samhället. Genom att i varje led fokusera på skapandet av ett hållbart arbetsliv, en arbetsplats där alla kan arbeta, ges därmed förutsättningar för friska medarbetare och bättre resultat.

Att återbruka istället för att köpa nytt samt att införa cirkulär- och delningsekonomi gynnar både företaget och miljön.  Arbetsgivare som aktivt arbetar med klimatmål ses dessutom ofta som en attraktiv arbetsgivare, speciellt av den yngre generationen – framtidens talanger. Det kan bli dyrt att gå miste om deras kunskaper i en rekrytering. Det lönar sig för alla att tänka hållbart i alla steg; social-, ekonomisk- samt ekologisk hållbarhet.

Arbetsplatsen – ett viktigt verktyg

Det finns ett gemensamt intresse, från både arbetsgivare och arbetstagare, för att effektivt nyttja lokaler och arbetssätt för att skapa en trivsam och hållbar arbetsmiljö. Arbetsplatsen bär därav ses som ett betydelsefullt verktyg snarare än blott en plats att gå till.

”Arbetsplatsen bör ses som ett betydelsefullt verktyg för ledningsgrupper”

– Karin Ståhl

Enkla steg att börja med

  1. Minska utsläppen. Se över och minska era koldioxidutsläpp. Tips: Footprint Level.
  2. Arbeta digitalt. Minska pappersförbrukning och skriv inte ut i onödan. Arbeta digitalt och transparent, gärna work out loud.
  3. Tänk på uppvärmning och ström. Se till att stänga av datorer och kontorsmaskiner när arbetsdagen är slut. Vädra inte med öppna fönster och samtidigt maxa med full värme – se över ventilationen om luften är dålig.
  4. Res klimatsmart. Ta cykeln före bilen, tåget för flyget.
  5. Dela resurser. Dela arbetsplats och resurser med varandra internt, och/eller med andra företag via coworking-kontor.
  6. Recycling. Återbruka möbler och inredning, så väl som teknisk utrustning. Cirkulär- och delnings ekonomi ger en hållbar tillväxt.
  7. Sociala hållbarheten. Stärk den sociala hållbarheten på företaget. Skapa engagemang och inkludering på arbetsplatsen. Se efter vem som inte jobbar hos er. Utbilda era medarbetare. Tips: läs mer här.
  8. Arbeta hjärnsmart. Inför hjärnsmart arbete som resulterar i mer fokuserat arbete och minskad stress. Utbilda era medarbetare i konsten att arbeta smartare och mer välmående. Tips: läs mer här.

Vi hjälper dig att ta nästa steg

Vi har specialutbildade UUA-coacher, förändringsledare, arbetsplatsstrateger och projektledare med olika inriktiningar – alla med målet att skapa hållbara arbetsliv. Vi kan ge rådgivning, föreläsningar, analyser och genomföra stora som små förändringsarbeten inom arbetsplats och arbetssätt. Kontakta oss om du vill skapa ett hållbart arbetsliv och ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.

Vill du utveckla ett hållbart arbetsliv?

Vi pratar gärna hållbar arbetsplats, arbetssätt och arbetsliv med dig. Kontakta oss gärna så svarar vi dig inom kort.