GoToWork färg greenish med bubblor

SÅ JOBBAR VI HÅLLBART

Hållbarhet finns i vårt DNA

Hållbarhet är ett av GoToWorks kärnvärden. Vi ser till social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. Sedan starten år 2013 har vi kämpat för en hållbar social utveckling, genom att ge fler människor en god arbetsplats. De senaste åren har vi arbetet proaktivt med att minska vår egen klimatpåverkan. Vårt mål är att bli klimatpositiva!

Hållbarhet – 3 olika perspektiv

På GoToWork arbetar vi med hållbarhet inom tre olika perspektiv: socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Alla tre är lika viktiga.
Vårt mål? – Att bli bäst i branschen!

Social hållbarhet – vi ger människor rätt förutsättningar 

Att arbeta med hållbar utveckling utifrån det sociala perspektivet är vår hjärtefråga. Det har funnits i vårt DNA sedan starten 2013. Att ge fler människor förutsättningar till ett hållbart arbetsliv är än idag vår starkaste drivkraft. Som bolag motiveras vi av att ge oss själva alla förutsättningar för att kunna leva hållbart i arbetslivet.

Hållbarhet Hälsa GoToWork

HÄLSA & VÄLMÅENDE

Medarbetarnas hälsa är mycket viktig för oss, både internt men även att sprida vår kunskap till våra kunder. Vi utbildar oss själva och hjälper gärna våra kunder i hjärnsmart arbete; en arbetsmetod som hjälper både ökat välmående och smartare arbete. Vi förespråkar ”walk and talk” och att aldrig lägga möten direkt inpå varandra. Pauser är viktiga för både hjärnan och prestationen. På GoToWork finns till exempel möjligheten att få träna på arbetstid, det  stärker både kropp och knopp.

Hållbarhet Flexibla arbetssätt GoToWork

FLEXIBLA ARBETSSÄTT

För oss på GoToWork är det digitala arbetssättet viktigt, och vi arbetar själva så som vi lär ut. Genom att vara transparanta och öppna delar vi vårt arbete med varandra och genom ”Work out Loud” byter vi viktig kunskap med varandra inom teamet. Möjligheten till hybridarbete tillfredsställer kraven på flexibilitet vilket ökar livskvalitén hos våra medarbetaren. Genom tillit, förtroendetid och självledarskap så stärker vi teamet och vårt arbete. Kunskap vi gärna delar med oss till våra kunder.

Organisation Ledarskap UUA GoToWork

UTBILDNING VIA UUA

Alla anställda på GoToWork får en grundutbildning hos UUA, Universell Utformning av Arbetsplatser. Utbildningen är grundläggande och öppnar upp kunskapen om inkludering och hjälper oss att minska ojämlikhet på arbetsplatsen. En kunskap som är viktig för vårt eget team så väl som för de kunder vi arbetar med. Vissa i vårt team har även gått fördjupade coach-utbildningar hos UUA. Vi föreläser och delar gärna med oss av vår kunskap.

Läs mer om vårt arbete med UUA här.

Ekonomisk hållbarhet – delningsekonomi, cirkulär ekonomi & hållbar tillväxt

Att effektivt nyttja lokaler och arbetssätt ger många positiva effekter – vi ingår i en delningsekonomi. Genom återbruk ingår vi i en cirkulärekonomi. Vi är på så sätt ett av många bolag som bidrar till en hållbar tillväxt.

Hållbarhet Coworking GoToWork

COWORKING-KONTOR

Vi på GoToWork har valt att ha vår huvudsakliga arbetsplats på ett klimatsmart coworking-kontor hos The Works. Deras mission är att möta förändringen i samhället utan att riva byggnader. Istället tar The Works över befintliga kontorslokaler och gör om dem till coworking-anläggningar under en begränsad tid. De befintliga resurserna används därmed på ett effektivt sätt innan byggnaden rivs eller byggs om. Det innebär även att vi är flera företag under samma tak som delar på resurser så som till exempel arbetsplatser, mötesrum, internet, kök, kaffe maskiner och toaletter. Genom att dela resurser sparar vi tillsammans både pengar och använder lokalerna mer effektivt. Dessutom ett ypperligt tillfälle att träffa nya människor och nya företag. 

Läs mer om The Works här.

Hållbarhet Återbruk GoToWork

ÅTERBRUK AV MÖBLER & TEKNIK

De möbler vi använder på vårt kontor är i så stor utsträckning som möjligt återbrukade. Det finns idag flera företag som gör om och säljer gamla möbler. Även vår tekniska utrustning som skärmar, datorer och telefoner är i största möjliga mån refurbished, det vill säga en återanvänd produkt. Genom att välja återbruk av produkter bidrar vi till den cirkulära ekonomin och håller dessutom ner koldioxidutsläppen.

Ekologisk hållbarhet – vi klimatkompenserar varje år

Gällande den ekologiska hållbarheten arbetar vi på flera plan. Förutom att vi själva arbetar i ett coworking-kontor (läs mer om det under ekonomisk hållbarhet) och på så sätt sparar på jordens resurser så arbetar vi aktivt med vår hållbarhetspolicy och klimatkompenserar varje år för den koldioxid vi har förbrukat under året.

Hållbarhet Policy GoToWork

HÅLLBARHETSPOLICY

Varje år analyserar vi våra resor, arbetsplats och leverantörer för att välja klimatsmarta alternativ. För oss är det viktigt att välja leverantörer som har en tydlig hållbarhetspolicy samtidigt som vi själva bland annat minskar energibovarna på vår arbetsplats och väljer kollektivtrafiken till och från vårt jobb.

Hållbarhet Kollektivtrafik GoToWork

KOLLEKTIVT RESANDE

Får oss är det viktigt hur vi reser, både till vårt eget kontor samt till våra kunder. Vi väljer alltid kollektivtrafik eller cykel före bilen och vi tar tåget före flyget. Genom att förespråka digitala möten så minskar vi dessutom onödigt resande.

Hållbarhet Klimatkompensation GoClimate GoToWork

KLIMATKOMPENSATION

Efter varje avslutat år räknar vi ut vår klimatpåverkan i utsläpp av växthusgaser och klimatkompenserar för det.

Vi har de senaste åren klimatkompenserat via GoClimate:
2020: 6 155 kg CO2e – via GoClimate i Gold Standard-certifierade klimatprojektet Wind Energy, Aruba
2021: 5 155 kg CO2e – via GoClimate i Gold Standard-certifierade klimatprojektet Nazava Water Filters, Indonesien.
2022: 27 900 kg CO2e – via GoClimate i Gold Standard-certifierade klimatprojektet 70 MW Bhadla Solar Power Plant, Indien.

Vår klimatkompensation 2022: 100%

Läs mer om GoClimate här.

Våra samarbetspartner inom hållbarhet

Här utvecklas framtidens hållbara kontor – ett forskningsprojekt

GoToWork är med i projektet Koncept för framtidens hållbara kontor (SOFCO) som drivs av Mälardalens Universitet. Under fyra år ska forskare vid universitetet ta fram ett koncept för framtidens hållbara kontor.

Läs mer om projektet.

Pilotstudie om cirkulär ekonomi

Vi är med! GoToWork deltar i slutet av år 2022 i en pilotstudie om cirkulär ekonomi, arrangerad av Footprint Level. Ett viktigt ämne för en hållbar framtid.

Footprint Level GoToWork Circularity

Breakit Impact Challenge – vi klimatutmanar oss

Breakit utmanar näringslivet att arbeta mer klimatsmart – det gillar vi på GoToWork! Därför har vi under några år låtit oss utmanas i att göra vad vi kan för att bli klimatsmarta, klimatneutrala och på sikt klimatpositiva. Breakit Impact Challenge går ut på att vi som företag får fem utbildningssteg och tillhörande klimatutmaningar under 30 dagar.

Läs mer om Breakit Impact Challenge här.

De globala målen är vårt gemensamma ansvar

GoToWork jobbar med Almi för att öka affärsvärdet och det gör vi genom att genomlysa hela ISO26000 – världens största globala standard. Detta gör vi för att framöver skapa hållbara affärer samt kunna bidra med vår kunskap och expertis och tillsammans med andra samt arbeta mot de globala målen.

Våra hållbarhetsmål – arbetsmiljö, samhällsutveckling & mänskliga rättigheter

Vi har tittat på fler relevanta hållbarhetsområden kring Agenda 2030, Parisavtalet och de globala hållbarhetsmålen, och har valt ut sju områden som vi fokuserar extra på, både intern och externt. De områden som vi täcker är arbetsmiljö, samhällsutveckling och mänskliga rättigheter.

VÅRA UTVALDA MÅL KOPPLADE TILL AGENDA 2030

Mål nr 3 – God hälsa & välbefinnande

Mål nr 5 – Jämställdhet

Mål nr 8 – Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt

Mål nr 9 – Hållbar industri, innovationer & infrastruktur

Mål nr 10 – Minskad ojämlikhet

Mål nr 11 – Hållbara städer & samhällen

Mål nr 12 – Hållbar konsumtion & produktion

GoToWork globala hållbarhetsmål

Det här är ett väldigt gediget och omfattade arbete som kräver kunskap och engagemang. Vi brinner för ett hållbart arbetsliv; vilket inkluderar både ekologiskt-, socialt- och ekonomisk hållbarhet. Genom vår kunskap kan vi hjälpa våra kunder, som i sin tur kan påbörja sitt arbete i att delta i de globala hållbarhetsmålen.

Läs mer om Agenda 2030 och Parisavtalet.

Våra tjänster – så relaterar de till Agenda 2030

GoToWork består av ett team med professionella projektledare, strateger, teamutvecklare och förändringsledare som alla brinner för att utveckla hållbara arbetsplatser och arbetssätt. Vi rådgör våra kunder inom samtliga sju av våra utvalda globala mål.

Agenda 2030 Hållbarhetsmål 3
Agenda 2030 Hållbarhetsmål 5
Agenda 2030 Hållbarhetsmål 8
Agenda 2030 Hållbarhetsmål 9
Agenda 2030 Hållbarhetsmål 10
Agenda 2030 Hållbarhetsmål 11
Agenda 2030 Hållbarhetsmål 12

Vi hjälper våra kunder att analysera och sätta strategier för ett hållbart arbetsliv. 

Agenda 2030 Hållbarhetsmål 5
Agenda 2030 Hållbarhetsmål 8
Agenda 2030 Hållbarhetsmål 10
Agenda 2030 Hållbarhetsmål 12

Vi projektleder och guidar våra kunder till att anpassa deras arbetsplats efter behov samt välja hållbara lösningar.

Agenda 2030 Hållbarhetsmål 8
Agenda 2030 Hållbarhetsmål 9
Agenda 2030 Hållbarhetsmål 11
Agenda 2030 Hållbarhetsmål 12

Våra förändringsledare hjälper våra kunder att skapa starkare team där jämlikhet och inkludering är en självklarhet. Vi guidar medarbetare och chefer genom förändringsprocesser och utvecklar hållbara arbetsplatser och arbetssätt.

Agenda 2030 Hållbarhetsmål 3
Agenda 2030 Hållbarhetsmål 5
Agenda 2030 Hållbarhetsmål 10

Vi föreläser bland annat om framtidens arbetsplats, ledarskap i hyridarbete och hjärnsmart arbete. Vi brinner för att designa ett hållbart arbetsliv och sprida kunskap om det.

Agenda 2030 Hållbarhetsmål 12

Vill du utveckla ett hållbart arbetsliv?

Läs mer här eller kontakta oss. Vi pratar gärna om hållbara arbetsplatser, arbetssätt och arbetsliv med dig.