GoToWork

HÅLLBART ARBETSLIV

Vi designar ett hållbart arbetsliv

Drygt 60% av den arbetsföra befolkningen i Sverige arbetar på kontor och spenderar därmed stor del av sin vakna tid på arbetsplatsen. Arbetsmiljön har stor betydelse för hur länge människor vill, eller kan arbeta. En trivsam arbetsmiljö ger möjlighet till trygghet och kompetensutveckling så att alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv.

Vad är ett hållbart arbetsliv?

Ett hållbart arbetsliv är en naturlig del av ett globalt hållbart samhälle, vilket omfattar de tre perspektiven social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. På GoToWork brinner vi för hållbarhetsfrågan och arbetar vi både internt  i vår egen organisation men även externt för att hjälpa våra kunder i att skapa hållbara arbetsplatser, arbetssätt och arbetsliv kopplade till de tre perspektiven.

”Alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv.”

– Karin Ståhl, GoToWork

Våra samarbetspartner inom hållbarhet