GoToWorks väg till en digital arbetsplats

FILM VIA TILLVÄXTVERKET: VÅR DIGITALISERINGSRESA
2018

GoToWork ansökte om affärsutvecklingscheckar hos Tillväxtverket för att genomföra vår digitaliseringsresa. Nu kan du se filmen om vår digitaliseringsresa på Tillväxtverkets hemsida eller direkt här nedan.

Under 2018 ansökte vi på GoToWork om affärsutvecklingscheckar hos Tillväxtverket och fick det glädjande beskedet att vår ansökan beviljades. Nu är projektet genomfört och vi ser många positiva effekter. Se filmen där vi berättar mer om hur vi arbetar och vad affärsutvecklingscheckan har möjliggjort för oss. I filmen berättar vi  mer om hur vi arbetar och vad affärsutvecklingscheckar har möjliggjort för oss.

Filmen är producerad av GoToWork.
Medverkande: Karin Ståhl, VD och arbetsplatsstrateg, GoToWork.
Camilla Israelsson, projektledare och teamledare, GoToWork.
Foto: Jonas Nyhav

På Tillväxtverkets hemsida finns mer inspiration och information för hur du själv går tillväga om er verksamhet också vill ansöka om affärsutvecklingscheckar.