Här utvecklas framtidens hållbara kontor – ett forskningsprojekt

ETT FORSKNINGSPROJEKT AV MÄLARDALENS UNIVERSITET
2021 – 2024

GoToWork designar ett hållbart arbetsliv. Tillsammans med GoToWork och sju andra företag inom kontorsbranschen ska forskare vid Mälardalens Universitet ta fram ett koncept för framtidens hållbara kontor. Ett projekt som ska pågå under fyra år.

Vi ska utveckla ett koncept som främjar hälsosamt arbetsliv

− Vi ska utveckla ett koncept som främjar ett hälsosamt arbetsliv och som samtidigt bidrar till hållbar utveckling, säger Katarina Bälter, projektledare och professor i folkhälsovetenskap. 

Projektet är uppdelat i flera delprojekt. Ett av delprojekten handlar om hur friskvårdsbidraget används idag och hur det kan användas i framtiden på ett sätt där medarbetarna kan genomföra hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen, istället för på sin fritid. I delprojektet ingår även en studie om hållbar livsstil på arbetsplatsen.

− Framtidens kontor ska uppmuntra till rörelse och bra matvanor och samtidigt bidra till hållbar utveckling.
Det är bra för medarbetarnas hälsa och företagen, men även för planeten, säger Katarina Bälter

Företagen som ingår i samarbetet är GoToWorkCastellum, Helio, NAAVA, NCC, Matters group, Tenant and Partner, och Stargo.

− Samtliga samarbetspartners är intresserade av att skapa arbetsplatser som främjar god hälsa, kreativitet och främjar hållbar utveckling, säger Katarina Bälter.

Projektet Koncept för framtidens hållbara kontor (SOFCO) finansieras av Kunskapsstiftelsen (KKS) med 12 miljoner kronor och ska pågå i fyra år. Syftet med SOFCO är att utveckla koncept för framtidens kontor som främjar ett hälsosamt arbetsliv och livsstil samt bidrar till hållbar utveckling. Resultaten bygger på empiriska data från kontorsbaserade interventionsstudier som kommer att utformas och analyseras tillsammans med aktörer på kontorsmarknaden samt en storskalig befolkningsbaserad kohortstudie av kontorsarbetare.

I samarbete med

Mälardalen universitet