Notera! FRAMFLYTTAD TILL TILLSVIDARE OKÄNT DATUM

Föreläsning: Hybridarbete för en myndighet

KONFERENS: LEDNING & STYRNING I FRAMTIDENS MYNDIGHET
3 OKTOBER 2023 Framflyttad till tillsvidare okänt datum
STOCKHOLM

Allt högre krav och förväntningar ställs på de svenska myndigheterna – både inre som yttre förändringar, kostnadsbesparingar, krav från samhället, vilket påverkar myndigheterna. Dessutom pågår ett stort skifte mot mer digitala arbetssätt och medborgare förväntar sig att kunna interagera digitalt. För att möta dessa krav måste morgondagens myndigheter styras effektivare, mer agilt och modernt. Centrum för Kunskapsutveckling anordnar en tvådagars konferens där du får chansen att lyssna till hur andra chefer och organisationer arbetar med att utforma framtidens myndighet. Kom och lyssna på hur Skatteverket, IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Försäkringskassan, Upphandlingsmyndigheten och Trafikverket arbetar och tänker kring viktiga frågor om värderingar, kultur, styrning och ledarskap. Lyssna till forskare och experter som delger sin syn på hur man kan arbetar mer modernt och vilka krav som ställs på organisationen och dess medarbetare. 

På scen står representanter från GoToWork – Part of Drees & Sommer och lyfter ämnet hybridarbete och den digitala arbetsplatsen.

GoToWork® på scen

FÖRELÄSNING MED:
GoToWork – Part of Drees & Sommer

Hybridarbete – om att leda och styra i en platsoberoende tillvaro

3 oktober 2023, 14:10 – 15:10  Framflyttad till tillsvidare okänt datum
Stockholm

Det talas alltmer om morgondagens hybrida arbetsliv och om hur vi ska jobba i mer distribuerade team, frågor som rör både kontorets roll och ett digitalt arbetssätt. Handlar det om 2 – 3 dagar hemma i veckan? Vad krävs för att kunna vara kreativ och samarbeta när vi sitter på olika platser? Att leda i ett alltmer digitalt arbetssätt innebär utmaningar för chefer, inte minst när det gäller att skapa en arbetskultur som får alla medarbetare att känna sig inkluderade.

  • Det digitala arbetssättet – mer än hybridmöten
  • Hur ”digitala” är vi egentligen?
  • Vilka förmågor behöver vi utveckla för ett effektfullt hybridarbete?
  • Att leda distribuerade team – hur främjar vi en social arbetsmiljö när vi inte sitter på samma plats?

Medverkande:

Mille Beckman Operativ Chef GoToWork

MILLE BECKMAN
Digital strateg
GoToWork – Part of Drees & Sommer
mille.beckman@gotowork.se

Lina Hjalmarsson Senior konsult & Förändringsledare GoToWork

LINA HJALMARSSON
Senior konsult & förändringsledare
GoToWork – Part of Drees & Sommer
lina.hjalmarsson@gotowork.se

Anmäl dig & träffa oss på plats!

Konferensen arrangeras av CKU, Centrum för utveckling. GoToWork är enbart en talare på eventet. Frågor gällande eventet ställs direkt till CKU.

Föreläsningar med GoToWork®

Event föreläsning GoToWork

Vår kunskapsbank är gigantisk inom digitalt och hållbart arbetsliv. Karin Ståhl (grundare av GoToWork, Managing Director för Drees & Sommer Sweden) tillsammans med våra övriga experter inom GoToWork är eftertraktade föreläsare och är ofta ute och samtalar om hybridarbetsplatser, digitalisering, hjärnsmart arbete och framtidens arbetsplats.

Möt oss live eller digitalt – missa inte våra kommande event och föreläsningar, eller boka någon av våra föreläsare till er organisation för att komma vidare i ert arbetet mot ett hållbare arbetsliv. Vi genomför bland annat inspirationsföreläsningar, interaktiva föredrag och workshops. Kontakta oss om du vill veta mer!