Föreläsning: Framtidens hybridarbetsliv

BOARDING FOR SUCCESS: JULMINGEL
7 DECEMBER
2022

Boarding for Success är ett styrelsenätverk som arrangerar nätverksträffar om frågor som rör eller berör styrelsearbete. I december anordnas ett julmingel som GoToWork gästar, där vi bjuder på en föreläsning om framtidens hybrida arbetsliv. Både medlemmar och  icke medlemmar kan anmäla sig.

GoToWork® på scen

FÖRELÄSNING: MILLE BECKMAN

Julmingel & framtidens hybridarbetsliv

7 december, klockan 17:30 — 20:00
Senab Showroom, Regeringsgatan 66

På senare år har frågor som rör digitala arbetssätt i aktivitetsbaserade miljöer och co-working varit uppe för diskussion, frågor som nu fått brännande relevans efter pandemin. Det talas allt mer om morgondagens hybrida arbetsliv och hur vi ska jobba i mer distribuerade team framöver. Detta är en utmaning då företag behöver hitta nya rutiner kopplade till digitala arbetssätt och en arbetskultur som får medarbetare (ofta flera hundra, eller tusen!) att känna sig inkluderade. Hur kan stora och små företag gå till väga för att hitta strategier för morgondagens hybrida arbetsliv?

Lyssna på kvällens föreläsning med Mille Beckman (COO & senior rådgivare från GoToWork) om framtidens hybridarbetsliv och hur man hanterar/planerar för det som ledning/styrelse.

Mille Beckman Operativ Chef GoToWork

MILLE BECKMAN
Operativ chef & senior rådgivare
GoToWork

Anmäl dig

Eventet arrangeras av Boarding for Success. GoToWork är enbart en föreläsare på eventet. Frågor gällande konferensen ställs direkt till Boarding for Success.

Fler event med GoToWork

Vår kunskapsbank är stor inom digital och hållbar arbetsmiljö. Karin Ståhl (grundare, VD och arbetsplatsstrateg) så väl som våra övriga experter på GoToWork är ofta ute och föreläser och samtalar om bland annat hybridarbetsplatser, digitalisering och framtidens arbetsplats.

Missa inte våra kommande event eller kontakta oss om du vill att vi kommer och föreläser hos dig.