EFFEKTFULLT HYBRIDARBETE

Effektfullt hybridarbete? – Ja tack!

Använder ni ordet ”hybridarbete” och menar att ni genomför möten digitalt? Det är inte att hybridarbeta – det är bara att använda ett digitalt verktyg. Börja hybridarbeta på riktigt, och se fördelarna i effektivitet. Vi ser till att ni kan samarbeta effektfullt i ett platsobeoende arbetsliv!

Vad är effektfullt hybridarbete?

Att hybridarbeta innebär att på ett smart och hållbart sätt kombinera arbete på kontoret med arbete som utförs på andra platser. Hybridarbete handlar om att få utväxling av tillsammanseffekten – att kunna samarbeta effektfullt i ett platsoberoende arbetsliv.

Ett effektfullt hybridarbete innebär ett nytt sätt att arbeta. De nya arbetssätten förutsätter nya sätt att samarbeta, mötas och kommunicera. Organisatoriska förutsättningar kan behöva ses över för att möjliggöra för team att jobba effektivt tillsammans, även om arbetet varken utförs från samma plats eller ens vid samma tid.

Effektfullt hybridarbete GoToWork

Börja med effektfullt hybridarbete – vi hjälper dig!

Tendensen är att vi importerar gamla arbetssätt in i vårt nya arbetsliv. Att använda digitala verktyg är inte att hybridarbeta. Istället krävs nya förhållningssätt till samarbete, informationsdelning, kommunikation, teamarbete och ledarskap. Ett start-kit för att få förståelse för hur det kan fungera, kan vara ett första steg till att börja hybridarbeta på riktigt (läs mer här).

Vi på GoToWork har bred kunskap om team, teamutveckling och effektfullt hybridarbete och arbetar själva internt med ett utvecklat hybridarbete. Vi visar och föreläser i ämnet, vi analyserar behov och mäter resultat – allt för att kunna vägleda er till att lyckas med effektfullt hybridarbete. Vill du börja med effektfullt hybridarbete? Kontakta oss så berättar vi mer!