Dialog om cirkularitet: Stockholm Design Week

7 SEPTEMBER 2023, 11:30–13:00
VERK Showroom, Folkungagatan 146, Stockholm

Under Stockholm Design Week 2023 är GoToWork – Part of Drees & Sommer, som medlem i 100Guppen, medarrangörer till lunchsamtal om cirkulära hinder och utmaningar inom interiörbranschen. 100Gruppen är en plattform för samarbete inom inredningsbranschen, som arbetar med att utveckla lösningar som stödjer övergången till en 100% cirkulär och hållbar sektor.

Hur uppnår vi en exponentiell klimatomställning inom inredningsbranschen? Den 7 september bjuder vi in till en öppen dialog med syfte att utforska de hinder som finns vid både övergång och uppskalning av mer hållbara och cirkulära lösningar inom sektorn för inredning. 

GoToWork® på scen

TRÄFFA KARIN STÅHL

Dialog om cirkularitet i interiörsektorn

7 september 2023, 11:30–13:00
VERK Showroom, Folkungagatan 146, Stockholm

Hur kan vi övervinna hinder och förbättra samarbetet samtidigt som vi behåller en konkurrensfördel? Det blir en öppen dialog om de hinder som kan stå i vägen för hållbara och cirkulära lösningar. Diskussionsämnen kan innefatta, men är inte begränsade till, upphandling, ambitionsbrister, rädsla för att förlora konkurrenskraft och beteendemönster som påverkar övergången. 

Dialogen kommer att vara på svenska och modereras av Ivana Kildsgaard, hållbarhetsdirektör på Tengbom och ordförande i 100Gruppen. På plats finns bland annat Karin Ståhl från GoToWork – Part of Drees & Sommer.

Lätt lunch serveras till anmälda deltagare (max 30 personer).

Platsen är i VERK Showroom. VERK producerar hållbara möbler utan att kompromissa med material eller design. Genom att enbart arbeta med svenska råvaror strävar de efter förändring. Verk är medlem i 100Gruppen.

Medverkande:

Karin Ståhl VD GoToWork

KARIN STÅHL
Managing Director
Drees & Sommer Sweden
karin.stahl@gotowork.se

Anmäl dig & träffa oss på plats!

Tillsammans med 100Gruppen är GoToWork en arrangör av eventet under Stockholm Design Week 2023. Mer mer information vänligen kontakta 100Gruppen.

Föreläsningar med GoToWork®

Event föreläsning GoToWork

Vår kunskapsbank är gigantisk inom digitalt och hållbart arbetsliv. Karin Ståhl (grundare av GoToWork, Managing Director för Drees & Sommer Sweden) tillsammans med våra övriga experter inom GoToWork är eftertraktade föreläsare och är ofta ute och samtalar om hybridarbetsplatser, digitalisering, hjärnsmart arbete och framtidens arbetsplats.

Möt oss live eller digitalt – missa inte våra kommande event och föreläsningar, eller boka någon av våra föreläsare till er organisation för att komma vidare i ert arbetet mot ett hållbare arbetsliv. Vi genomför bland annat inspirationsföreläsningar, interaktiva föredrag och workshops. Kontakta oss om du vill veta mer!