Coworking – det nya kontoret?

I takt med att osäkerhetsfaktorer på marknaden växer, till exempel ränteläge och ändrade förutsättningar, ökar bolagens efterfrågan på flexibla kontorslösningar. Det krävs anpassade förutsättningar för att bolag ska kunna växa och nå sin fulla potential. Det finns flera olika nivåer när det gäller valet av coworking aktör – allt från en rörlig arbetsplats där du väljer en lämplig plats för dagen, en fast plats i rum eller när verksamheten växer och det behövs ett större eget rum eller kanske ett helt kontorsplan. Men passar verkligen coworking för alla?

Coworking i olika nivåer

Som hyresgäst hos en coworking aktör är du medlem likt ett gym där du betalar en månadsavgift som motsvarar nivå av service. En enkel arbetsplats med kaffemaskin och skrivare eller en ”premium nivå” med frukost, barista och bemannad reception mm. Respektive nivå styr vanligtvis också vilken teknik som erbjuds när det kommer till klimat, ljud och teknisk utrustning. Skillnaden mellan ett enklare kontorshotell och coworking är att hotell oftast är kopplade till rumslösningar och coworking bygger mer på öppna miljöer och ett stort utbud av kringtjänster. Större aktörer erbjuder ofta också geografiska fördelar där du kan arbeta i samma miljö, i olika städer. Såklart finns också en stor fördel för bolagen att kunna fokusera på sin kärnverksamhet, slippa flyttkostnader och att kunna välja nivå av bekvämlighet.

"En stor fördel med coworking är att bolagen kan fokusera på deras kärnverksamhet."

Är coworking rätt för er verksamhet?

En av anledningarna att välja coworking är nätverkande, gemenskap och delning av ytor. Finns prioriteten att lyfta fram sitt varumärke eller att skapa sin egen företagskultur är variationen och utbudet av sedvanliga kontorslokaler dock större. I en ”egen” lokal med traditionellt hyreskontrakt finns större möjlighet att påverka hur lokalen är utformad och därmed kunna sätta sin egen prägel. På vissa coworking ställen finns teknikaliteter som till exempel öppettider att förhålla sig till och är kravet på integritet och avskildhet stort bör valet av aktör väljas med omsorg. För att möta marknadens efterfrågan på flexibilitet erbjuder idag många av de större fastighetsägarna coworking alternativ i egen regi eller med samarbetspartners.

"Många av de större fastighetsägarna erbjuder idag coworking som alternativ."

Framtidens kontor

Traditionella hyresavtal har oftast längre bindningstid och en eventuell uppsägning eller ändring behöver därmed längre framförhållning än medlemskapet hos en coworking aktör. Kanske kommer vi se flexiblare bindningstider även hos fastighetsägarna framöver? Efter pandemin och utökningen av det digitala arbetssättet finns också ett större behov av att inrymma mindre mötesrum för till exempel Teamsmöten. Att möta den nya digitala och hållbara arbetsplatsen är ett växande behov, vilket innebär en utmaning för alla kontorslösningar – både coworking och de vanliga kontoren.

Marie Eriksson Senior konsult & projektledare GoToWork

MARIE ERIKSSON
Senior Konsult & Projektledare, GoToWork
marie.eriksson@gotowork.se