Chefdagen 2021: Hemma bra men hybriden bäst

– så skapar du framtiden arbetsplats

14 OKTOBER 2021

GoToWork är kunskapspartner på Chefdagen 2021, arrangerad av Chef. Årets tema är ”Att leda i ständig förändring”. Karin Ståhl, VD och arbetsplatsstrateg på GoToWork, står på scen och delar med sig av våra insikter och kunskaper.

Se föreläsningen
Karin Ståhl Chefdagen 2021

Världens största hemarbetsexperiment fick pågå i nästan två år. Och precis som om ingenting hade hänt var det så dags för tre miljoner kontorsarbetare i Sverige att mer eller mindre återvända tillbaka till sin arbetsplats. När det sker finns det ett antal frågor vi som ledare ska ställa oss: Hur upplever vi hemarbete? Vad har vi lärt oss från hemarbetsperioden? Kan hemarbete fungera stadigvarande? Det nya hybridarbetet, kommer det att trumfa hemarbetet? Och, i så fall hur? Under föreläsningen lyfts dessa dagsaktuella frågor och du får med dig tips om hur vi skapar framtidens arbetsplats.

Se föreläsningen från Chefdagen 2021 med Karin Ståhl