En komplex flytt för ett samverkande resultat

Fyra verksamheter i Västerås; Bostads AB Mimer, Mälarenergi, Vafab Miljö Kommunförbund och Fibra, flyttar in under samma tak för att skapa bättre samarbete och utveckling för både medarbetarna och kunder såväl som medborgarna och Västerås stad. En komplex flytt som ska ge ett utvecklande och samverkande resultat.

Bakgrund

Fyra olika verksamheter; ett allmännyttigt bostadsbolag, ett energibolag, ett regionalt miljö- och avfallshanteringsbolag samt ett samägt IT-infrastrukturbolag, ska alla flytta in under samma tak på Björnvägen i Västerås. Ett helt nytt och upprustat kontorshus, Navet, av Björnklockan AB. Målet med flytten av de fyra verksamheterna och dess samlokaliseringen är att samla de berörda kommunala verksamheterna och därigenom uppnå bättre samarbete och samverkan – för medarbetarna, för medborgarna, för kunderna och för Västerås Stad.

GoToWork fick i uppdrag av Björnklockan AB att ansvara för projektledningen och samordningen kring inflyttningen i de gemensamma delarna i fastigheten.

Medverkande

Projektet är genomfört i nära samarbete mellan:
Björnklockan AB
(Flytt för Bostads AB Mimer, Mälarenergi, VafabMiljö Kommunförbund och Fibra)
GoToWork
; projektledning & FM-projektledning

Ett kontorshus – fyra verksamheter i samnyttjande

Att samlokalisera fyra stora verksamheter till en ny byggnad innebär ett komplext projekt med många parametrar. I den nya kontorslokalen ska faciliteter så som konferenscenter, reception, kök, restaurang, parkering, avfallshantering, säkerhet samt IT samutnyttjas. Arbetet delades upp i många olika delprojekt, arbetsgrupper och styrgrupper.

GoToWork hade helhetsperspektivet och tog ansvar för att alla delar samverkade och att tidsplan och budget hölls inom ramen av överenskommelse. För att samla all relevant indata gjordes tydliga och noggranna behovsanalyser.

Genom den gemensamma flytten skapades en attraktiv arbetsplats för nästan 800 stolta medarbetare. En välkomnande och lättillgänglig mötesplats för besökare och en samlingsplats för utveckling.

skulle samutnyttja konferenscenter, reception, kök, restaurang, parkering, avfallshantering, säkerhet samt IT. För att samla all relevant indata gjordes tydliga och noggranna behovsanalyser.

Om uppdraget

Omfattning: Projektledning, FM-projektledning
Organisation: Björnklockan AB,
Plats: Västerås, Sverige
Verksamhet: Kommunalt fastighetsbolag
Tidsperiod: 2018–2020
Organisation: 3 500 anställda
Storlek: 30 000 kvm

Björnklockan Västerås reception