Är det nu vi byter ut begreppet aktivitetsbaserat?

Månadens krönika hos CityMark Today, maj 2021

För många fungerar hemmakontoren väl. Enligt en undersökning från Netigate trivs 70 procent av de tillfrågade med att arbeta hemifrån. Även data från Leesman visar att 82,7 procent upplever att deras hemmiljö gör det möjligt att arbeta produktivt.

Hur man bor och lever påverkar hur väl hemmakontoret fungerar. De som trivs bäst med hemarbetet är ofta personer i medelåldern, som bor större och har ett designerat hemmakontor. Ensamstående yngre personer har det svårare. De bor ofta mindre och har ett större behov av kollegor, då de ofta är nya på arbetet samt saknar ett etablerat socialt nätverk. Vi behöver värna om våra yngre kollegor och stötta dem i att orka hålla i och hålla ut. Själv ser jag fram emot våren och möjligheten att ställa i ordning ett hemma-utekontor, kanske kan det ge en ”boost” även till den som har det tufft just nu. Hela arbetsdagen behöver inte spenderas utomhus. Det kan räcka med 20 minuter för att få ny energi. Andra alternativ är att erbjuda ”svettlön” och uppmuntra till fler ”walk and talks” för att förhindra stillasittande och främja hjärnsmart arbete i hemmet.

Oavsett din inställning till hemmakontoret kan vi enas om att det är för tidigt att döma ut det. Först efter pandemin vet vi vad hemmakontoret verkligen går för, när det inte längre behöver upplevas som det enda alternativet. Men frågan är om det verkligen kommer räcka, att välja mellan kontoret och arbeta hemifrån efter pandemin?

Förslagsvis kan nästa steg vara att ge medarbetarna tillgång till en arbetsplats i närheten av hemmet, som exempelvis ett co-working kontor, en hub eller annan typ av kontorsarbetsplats. På de sättet kan de fördelar vi upplevt under pandemin tas tillvara. Det blir enklare att få ihop livspusslet. Den som bor mindre slipper restid, men kan ändå tillgodogöra sig en bra arbetsplats och få ett socialt sammanhang. Den som behöver rytm i sitt liv kan gå till en annan plats än hemmet och få en naturlig dos av motion.

Den så kallade “arbeta var-som-helst”-lösningen har många fördelar och tar det aktivitetsbaserade arbetet till en ny nivå – den blir både individ- och aktivitetsbaserat. Den flexibla, egenstyrda och individanpassade distansarbetsdagen vi vant oss vid i pandemin är här för att stanna. Ett exempel är pionjären Spotify som redan implementerat sin nya strategi ”Working from anywhere”. Den nya strategin ska förhoppningsvis attrahera fler och andra talanger till bolaget, som tidigare inte såg dem som potentiell arbetsgivare. Detta bidrar till arbetet med diversifiering och inkludering.

Att endast erbjuda en mix av kontoret och hemarbetsplatsen duger inte. För att verkligen se till individen kan ”arbeta var-som-helst” vara lösningen som dessutom inkluderar fler till arbetslivet. Det tycker vi pekar åt helt rätt håll och ett steg på vägen till ett mer hållbart arbetliv för alla.

IDA WEIMAN
GoToWork