ALEXANDRA LUNDBERG SANTACRUZ – HEAD OF REAL ESTATE ADVISORY

Fastighetsrådgivare med mångsidig kunskap

Alexandra Lundberg Santacruz är Head of Real Estate Advisory på Drees & Sommer Sverige, där hon är specialiserad inom tillgänglighet, arkitektur och fastighetsrådgivning. Med en gedigen utbildning, vilket inkluderar en magisterexamen i arkitektur från Lunds Tekniska Högskola (LTH), samt en postmaster i Urban Design från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, har Alexandra en solid grund att stå på.

Alexandra är en mångsidig expert inom arkitektur och erfaren rådgivare inom fastighetsutveckling. På Drees & Sommer hjälper hon bland annat fastighetsägare att öka värdet på sina fastigheter genom implementation och genomförande av till exempel processer inom Smart Building, certifieringar inom hållbarhet, strategier för implementation av de globala målen ”Agenda 2030” samt utveckling inom projektering och arkitekturtjänster. Hon är även certifierad sakkunnig inom tillgänglighet, och kan därför även rådgivning inom frågor som rör byggnationers tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Alexandra är en multidisciplinär teamplayer och sätter stort värde i att få vara en del av ett kompetent team som lär sig av varandra. Hon brinner för att alltid utvecklas och bli bättre inom sitt kunskapsområde. ”Mitt mål är att alltid göra saker bättre, i allt jag gör”, säger Alexandra. Vare sig det gäller arkitektur, inredning, gestaltning, samordning eller planering strävar hon alltid efter att uppnå det bästa i varje enskilt projekt, och se till att det finns ett ekonomiskt incitament och påtagliga fördelar för sina kunder. Det ger henne glädje i arbetet.

För Alexandra är viktigt att vara förutseende och alltid ligga ett steg före. Att genomgå förändringar och vara flexibel är en del av skapandet av hållbara miljöer. ”Hållbarhet är som en process av återfödelse och förnyelse, där man måste vara proaktiv och ta tillvara på möjligheterna när de uppstår”, säger menar Alexandra.

Alexandra är en person som älskar att jobba med både hjärnan och sina händer – att vara kreativ och skapa. Så även privat. På sin fritid är hon en grafisk designer som skapar egen mönsterdesign. Och självklart älskar hon att pyssla med sina barn. Naturen har alltid stått henne nära, vilket inte är så konstigt. Född och uppvuxen i Bogotá, Colombia, mitt i emellan två bergskedjor, har gjort att hon älskar vandring och frisk luft. Och trots snart 25 år i Sverige känns ändå bergskedjan Anderna som hennes riktiga hem.

Alexandra Lundberg Santacruz konsult Drees & Sommer Sverige

ALEXANDRA LUNDBERG SANTACRUZ –

Tillsammans designar vi ett hållbart arbetsliv!