5 tips för att lyckas med det nya arbetslivet efter pandemin

Artikel i Chef, 12 oktober 2021

Framtidens arbetsplats är redan här, vare sig du känner dig redo eller ej. Karin Ståhl, VD & arbetsplatsstrateg på GoToWork, delar med sig av det viktigaste du som chef behöver veta för att lyckas leda i det nya normala efter pandemin.

1. Dra lärdom av hemarbetsperioden. 

Det är väldigt viktigt att samla erfarenheterna från pandemin och sätta dem på pränt. Skriv ner vad som fungerade bra och vad som inte fungerade bra. Annars risker ni att glömma det dåliga som fysisk och psykisk ohälsa, ensamhet, minskad produktivitet och svårigheter att hålla ihop affären.

2. Hitta er organisations sätt att arbeta för att kunna möta framtidens behov

Ställ er frågan hur ni ska jobba på ett helt digitalt sätt för att kunna överleva i en hybrid verklighet. Förpacka detta på ett tydligt och förståeligt sätt. Plocka ner det till ditt team. Hjälp medarbetarna att visualisera det nya digitala arbetssättet.

3. Bestäm positionen som attraktiv arbetsgivare

Hela arbetsgivarvarumärket hänger på detta. Vad är mest konkurrenskraftigt för er? Vad vill ni erbjuda? Flexibla lösningar eller ”office first”? Dra nytta av de övergripande direktiv och ramverk som kommer från den högsta ledningen och ta det till ditt team.

4. Definiera plattformen/fundamentet

Beroende på vad ni erbjuder som attraktiv arbetsgivare. Om ni ska vara en hybrid arbetsplats, måste detta vara tydligt genomtänkt, formulerat och förpackat. Detsamma gäller om ni bestämt er för linjen ”kontoret i första hand”.

5. Håll i och håll ut

Våga stå för er linje. Det kommer att vara guppigt på vägen, men det är det för alla. Uthållighet är en underskattad organisationsegenskap.

Vill du läsa artikeln i Chef? Klicka här.