Trendspaning 2023 – hur blev året?

Inför år 2023 genomförde vi vår traditionsenliga trendspaning.  Den 14 december 2022 presenterade GoToWork fem trender vi såg skulle vara betydelsefulla under året för den hållbara arbetsplatsen och arbetslivet. Men hur blev egentligen år 2023? Slog det vi förutspådde in? Några av våra experter delar här med sig sina insikter från året.

De fem trender som presenterades var:

– det nya arbetet

– laget före jaget

– nya perspektiv

– evidensbaserat

– mindre är mer

SE TRENDSPANING 2023 IGEN (YouTube)

Ladda ner pdf: Trendspaning 2023 – hur blev året?

Karin  Ståhl (MD), Peter Robertsson (förändringsledare), Mille Beckman (fd COO & senior rådgivare) och Lina Hjalmarsson (förändringsledare) presenterade de fem förutspådda trenderna för 2023.

Trend för trend

TREND  1 – Det nya arbetet

Det här pratade vi om inför år 2023

Att hybridarbetet är här för att stanna är många överens om, men mer oeniga om var och hur vi är produktiva. En stark trend är att bättre tillgodose hjärnans behov av djuparbete för att vara hållbar, orka vara kreativ och lösa svåra uppgifter som gynnar verksamheten. Allt fler inser att såväl arbetsgivare som enskilda medarbetare måste skapa förutsättningar och ges utrymme för att upptäcka hur vi hittar tillstånd av flow; där vi avsätter tid och plats för ostört arbete med full koncentration. Vi kommer då också märka att värdet av arbetet vi utför ökar, vilket är viktigare att prata om än hur produktiva vi är. 

Text: Vibeke Stadling, 2022

Så här blev år 2023

Peter Robertsson, förändringsledare, tittar tillbaka på år 2023 och ser ”remotisterna” och ”kontoristerna”s olika perspektiv, identifierar utmaningar och ser samtidigt framåt. Läs hela sammanställningen om ”Det nya arbetet – hur blev år 2023”, av Peter Robertsson.

Det nya arbetet – så blev år 2023

TREND 2 – Laget före jaget

Det här pratade vi om inför år 2023

Att varje spelare i ett lag tillsammans presterar något större än den enskilda individen är en självklar framgångsmodell inom lagidrotter, men inte lika naturligt i det nya arbetslivet med olika krav från arbetsgivare och medarbetare hur och var arbetet ska bedrivas. Stärkta samarbetsförmågor är på frammarsch där vi istället för att grupparbeta (tilldela varandra enskilda uppgifter att utföra) måste dra nytta av tillsammanseffekten så att 1+1 blir mer än 2, oavsett om vi fysiskt sitter på samma plats eller inte. Teamkänsla går att stärka även på distans.

Text: Vibeke Stadling, 2022

Så här blev år 2023

Lina Hjalmarsson, förändringsledare, tittar tillbaka på år 2023 och ser positivt på året men identifierar även en del utmaningar. Läs hela sammanställningen av ”Laget före laget – hur blev år 2023”, av Lina Hjalmarsson.

Laget före jaget – så blev 2023

TREND 3 – Nya perspektiv

Det här pratade vi om inför år 2023

I en värld där verklighet och människor alltmer blandas med supersmart AI, är 2023 det år där var och en, inte minst ledare, börjar använda fler glasögon för att förstå och agera utifrån nya, skiftande perspektiv. Oavsett grundläggande ståndpunkt är förmågan att kunna byta lins för att luta oss framåt och ständigt lära och se saker på alternativa sätt en viktig förutsättning för att navigera i den oförutsägbara morgondagen.  

Text: Vibeke Stadling, 2022

Så här blev år 2023

Peter Robertsson, förändringsledare, tittar tillbaka på år 2023 och konstaterar att det digitaliseringsutvecklingen nu går i raketfart med Open AI som exempel, Men han lyfter även en del baksidor som finns. Läs hela sammanställningen av ”Nya perspektiv – hur blev år 2023″, av Peter Robertsson.

Nya perspektiv – så blev 2023

TREND 4 – Evidensbaserat

Det här pratade vi om inför år 2023

I vårt postpandemiska snabbrörliga samhälle är vikten av snabba beslut större än någonsin. Långsiktiga studier och inte ens årsplaner håller längre och många räds att göra felaktiga val när prognoserna ständigt fluktuerar. För att undvika beslutslöshet kommer de att lyckas som använder sig av snabb, välgrundad evidens som tolkar ögonblicket eller närtiden – och som eftertänksamt men snabbfotat vågar justera kompassen för att nå önskade, eller nya, mål.

Text: Vibeke Stadling, 2022

Så här blev år 2023

Thera Hallinder, arbetsplatsstrateg, tittar tillbaka på år 2023 och ser fyra nyckelutvecklingar som format dagens evidensbaserade arbetsplatsbeslut, samt fem huvudstrategier som används inom beslutsfattandet. Läs hela sammanställningen om ”Evidensbaserat – hur blev år 2023″, av Thera Hallinder.

Evidensbaserat – så blev 2023

TREND 5 – Mindre är mer

Det här pratade vi om inför år 2023

Strävan efter en cirkulär ekonomi är inte en ny trend, men 2023 är året då fler företag, bolag och organisationer går från teori och tanke till praktisk handling. Vinnarna är de som finurligt och idérikt hittar nya lösningar för rätt sorts tillväxt med klimatsmarthet som en väl integrerad del från styrelsebeslut till praktisk handling i den dagliga verksamheten. Vi kommer att se fler och varierande lösningar där frågor om nyttjandegrad, driftsekonomi och välmående medarbetare är självklara nyckelfaktorer för hållbar framgång.

Text: Vibeke Stadling, 2022

Så här blev år 2023

Karin Ståhl, Managing Director,  ser fyra betydande områden för året. Läs hela sammanställningen av ”Mindre är mer – hur blev år 2023”, av Karin Ståhl.

Mindre är mer – så blev 2023

Se trendspaning 2023 – igen 

Den 14 december 2022 sände vi live från studion i Stockholm där vi presenterar de trender vi såg skulle bli extra betydelsefulla för att skapa hållbara arbetsplatser, arbetssätt och arbetsliv under det kommande året, 2023. Se trendspaningen igen om hur vi trodde 2023 skulle bli.

Prata framtid med oss

GoToWork – Part of Drees & Sommer är ett konsultbolag speciellt nischat för att designa framtidens hållbara arbetsliv. Arbetet sker tillsammans i nära samarbete med kunder, samarbetspartners och övriga intressenter och tillsammans inom GoToWork som ett team.